داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

روزی که محسن کونم گذاشت (۲)

…قسمت قبل

سلام دوستان
ادامه ماجرا
باید نقشمو پیاده میکردم سر بحث رو دوباره با محسن باز کردم گفتم تو هنوز آبت نیومده یه ساعته داری با کیرت ور میری ، گفت من آبم دیر میاد بیشتر هم دوست دارم کون بکنم تا کوس ، و همینطوری داشت کیر کلفتشو میمالید گفتم محسن بزا کمکت کنم دستتو بردار من برات میمالم تا آبت بیاد محسن گفت باشه بیا نزدیکتر چسپیدم به محسن دستمو خیس کردم کیر محسن هم تفی کردم شروع کردم مالیدنش ، اوووووف چقدر دوست داشتم کیرشو ، میگرفتم تو دستم بالا پایینش میکردم نگاش میکردم دستمو میکشیدم رو سر کیرش ، محسنم داشت نگام میکرد یه جوری که خواسته ای داشته باشه روش نشه بگه ، گفتم محسن تو چرا آبت نمیاد ، گفت یه چی میخوام بگم روم نمیشه گفتم بگو چرا روت نمیشه غیر من و تو که کسی اینجا نیست بگو راحت باش، گفت فیلمو نگاه کن ، تو فیلمه پسره به پشت دراز کشیده بود و زنه داشت برا پسره ساک میزد خودشو لوس کرد و گفت گفت برام ساک میزنی فقط همین یه بار جون فرزاد ، گفتم محسن من تا حالا برا هیچکی ساک نزدم آخه ، گفت فقط میخوام آبم بیاد به خاطر من ، گفتم باشه پسردایی ولی بین خودمون بمونه من تا حالا از این کارها نکردم ، گفت قربونت برم که قبول کردی حتما ، کیر خوشکل و کلفت محسن رو نگاه کردم خم شدم رو محسن لبهامو گذاشتم رو سر کیرش و آرووم فرستادمش تو دهنم ، اووووف جووووون ، آرزوم داشت براورده میشد ولی بروز نمیدادم حالا کیر محسن مال من بود تا هرموقع دوست داشتم میتونستم ساک بزنم همینطور که رو محسن خم شده بودم شلوارمم تا نیمه اومده پایین و کون سفید و خوشکلم تقریبا تو دید محسن قرار داشت محسن یه دستشو گذاشت رو سرم و گفت تتد تند برام بخورش سرمو به کیرش فشار داد کیرش تا ته حلقم رفت اووووف همینطوری داشتم تند تند کیرشو ساک میزدم که یه لحظه حس کردم محسن دستش خورد به کونم یه حالی شدم کونم به خارش افتاد هیچی نگفتم که اگه عمدا به کونم دست زده پشیمون نشه از کارش ، چند لحظه بعد محسن دوباره خیلی آرووم دست میکشد رو کون نیمه لخت من ، خیلی دوست داشتم انگشتم کنه گذاشتم همینجوری کونمو بماله منم داشتم کیرشو ساک میزدم محسن که دیگه خیالش از بابت من راحت شده بود و میدونست خودمم یه جورهایی اگه شرایطش باشه دوست دارم بهش کون بدم ، دست برد آروم آروم شلوارم رو کشید پایین حالا کون لخت من در اختیار محسن بود و داشت اونو برام میمالید خیلی حال میداد داشتم حال میکردم زیر دستش ، بالاخره لحظه ای که منتظرش بودم رسید ، محسن انگشتش رو رسوند به سوراخ کونم و آروم فشار میداد که بره تو ، اووووف دیگه واقعا دلم میخواست هرچه زودتر کونم بزاره و یه دل سیر منو بکنه ، محسن سوراخمو تفی کرد و انگشتشو کرد تو کونم آروم آروم داشت میرفت تو ، انگشتشو میکرد تو و دوباره در میاورد تا دیگه سوراخم باز شده بود و انگشتش راحت میرفت تو کونم ، کونم دیگه یه چیز کلفت تر رو میخواست یه چیز داغ و کلفت که خارش کونمو بخوابونه ، دیگه نمیتونستم فرصت رو ازدست بدم به محسن گفتم تو معلومه امروز آبت نمیاد ، بزا کمکت کنم آبت بیاد ، اووووف کیر خودمم دیگه راسته راست شده بود گفتم من به سینه دراز میکشم تو بیا رو من بخواب تا آبت بیاد ، کیرم و که دیگه کامل راست شده بود رو زیرم درست کردم و به سینه برا محسن خوابیدم ، دیگه میدونستم امشب محسن کونم میزاره محسنم بلند شد شلوارشو کامل از پاش درآورد دست به کیر اومد بین پاهام ، کیر کلفتشو لای کونم گذاشت و آرووم روم دراز کشید ، اوووووف جووووون جووووون کیر محسن لای کونم بود انگار دنیا مال من بود زیر کیرش داشتم لذت میبردم ، کیر داغ محسن به کونم خورده بود محسن همینطور که داشت آروم لاپایی میزد سرشو بهم نزدیک کرد و گردنم رو بوسید دیگه خودمو در اختیار محسن گذاشته بودم که هر کاری دوست داره باهام بکنه ، دست به کیرم میزدم آبم میومد واسه همین حواسمو از کیرم پرت میکردم و از کیر محسن لذت میبردم ، محسن تصمیم خودشو گرفته بود و میخواست حالا که تا اینجا پیش رفته امشب حتما کونم بزاره منم همینو میخواستم محسن سرشو بهم نزدیک کرد و دم گوشم گفت یه خواهشی میتونم ازت بکنم گفتم بگو محسن هر چی که تو بخوای ، گفت خودت میدونی که چقدر دوست دارم ، گفتم آره منم خیلی دوست دارم ، گفت این کون خوشکلت منو دیوونه کرده از یه ساعت پیش که نیمه لخت دیدمش دوست دارم بکنمش میزاری کونت بزارم میخوام واسه همیشه مال هم شیم من واسه اینکه یهو قبول نکرده باشم گفتم محسن آخه شنیدم کون دادن درد داره من تا حالا ندادم ، اگه میتونی یه جوری منو بکنی دردم نیاد ،،،، باشه من مشکلی ندارم ، محسن صورتمو بوسید گفت مطممئن باش یه جوری میکنمت فقط لذت ببری من بلدم چطوری کون بکنم ، گفت چیزی داری تو خونه من باهاش سوراختو چرب کنم تا روون شه ، میخوام وقتی کونت میزارم فقط لذت ببری و اصلا احساس درد نکنی ، گفتم محسن یه وازلین فقط تو خونه داریم دستتو دراز کن برش دار همونجا تو قفسست ، وازلین رو آورد یه ذرشو برداشت مالید رو کیر کلفت خودش حسابی روغنی شد اینبار دست برد یه ذرشو برداشت مالید به سوراخ کونم با انگشت قشنگ سوراخمو میمالید انگشتو میکرد تو کونم و در میاورد سوراخم دیگه کیر میخواست دست بردم کیر محسن رو تو دستم گرفتم حسابی چرب شده بود کلفت بود و داغ ، دیگه دوست داشتم زودتر منو بکنه سر کیرشو گذاشتم رو سوراخم و بهش فهموندم که میتونی کونم بزاری محسن کیرشو آرووم به کونم فشار میداد ذره ذره کیر محسن رو حس میکردم که داره تو کونم فرو میره بیحال شده بودم داشتم زیر کیر محسن حال میکردم چشمهامو بسته بودم و محسنم داشت از اینکه کون خوشکل منو میکرد لذت میبرد با دستهاش کونمو میمالید و دو طرف کونم رو از هم باز میکرد تا کیرش بتونه تا آخره بره تو ، یه لحظه حس کردم کیر محسن کامل تو کونمه ، محسن گفت فرزاد کیرم تا آخر تو کونته حسش میکنی ، دیدی گفتم یه جوری میکنمت دردت نیاد ،اینقدر لذت برده بودم گفتم محسن آرووم آرووم بکن منو میخوام از کیرت لذت ببرم میخوام تا صبح منو بکنی دیگه هر موقع کیرت راست شد بیا منو بکن ، محسن هم تلمبه هاشو شروع کرد دیگه کونم جا باز کرده بود و محسن هم داشت دیگه تند تند منو میکرد اوووووف جووووون محسن عاشق کونم شده بود وقتی منو میکرد چشهاشو بسته بود و داشت لذت میبرد میگفت محسن چه کونی داری چقدر داغه خیلی حال میده دیگه همیشه باید بهم کون بدی عاشق کونت شدم فرزاد ، فکر نمیکردم کون دادن اینقدر لذت داشته باشه ، میخواستم یه تنوعی داده باشم یه وری شدم تا محسن بتونه به حالت بغل منو بکنه به بغل دراز کشیدم محسن از پشت چسپید بهم و کیرشو رو سوراخ کونم تنظیم کرد و با یه فشار کوچیک کیرش وارد کونم شد این حالت رو رو خیلی دوست داشتم خیلی آرووم خودمو در اخیتیار محسن گذاشته بودم محسنم منو تند تند داشت میکرد و بهم میگفت فرزاد چه کونی داری اووووف سوزاخت چه تنگه ، فرزلد یه کم شل کن میخوام کیرمو تا آخر بکنم تو کونم ، شل کردم محسن با یه فشار همه کیرشو کرد تو کونم و شروع کرد به تلمبه زدم تو آسمونها سیر میکردم و از اینکه محسن اینقدر خوب میکنه لذت میبردم محسن گفت فرزاد پاشو میخوام یه مدل دیگه بکنمت بلند شدم بدنم بی حس شده بود شل شده بود دیگه حس کونی بودن بهم دست داده بود دوست داشتم محسنم منو کونی صدا کنه ولی روم نمیشد بهش بگم محسن گفت برو اونجا به پشت دراز بکش پاهاتو برام بده بالا تا بیام بین پاهات دوست دارم وقتی دارم میکنمت تو چشهات نگاه کنم پاهامو دادم بالا هیچوقت فکرشو نمیکردم یه روزی برسه من خودم پاهامو بدم بالا و منتظر بشم تا یکی بیاد کونم بزاره ولی من دیگه کونی شده بودم اونم توسط کی محسن که دیگه حالا خیلی بیشترم عاشقش شده بودم محسن نزدیکم شد و پاهامو گذاشت رو شونه هاش تو چشهام زل زد مثل فاتح ها نگام میکرد احساس میکردم محسن از خیلی وقت پیش دلش میخواسته منو بکنه ولی شرایطش نبوده ، دست بردم کیر محسن رو گذاشتم رو سوراخم و یه نگاه التماس گونه به محسن کردم که یعنی منو بکن ، محسنم کیرشو فشار داد تو کونم اوووووف چه حسی داره وقتی کیر تا آخر میره تو کونم ،محسن شروع کرد به کردن منو تند تند داشت منو میکرد محسن با دستهاش رونهامو برام میمالید که باعث میشد من بیشتر حشری بشم منم کیرمو گرفته بودم تو دستم و داشتم هم به محسن کون میدادم هم با لذت کیرمو میمالیدم آبم دیگه داشت میومد قشنگ حس میکردم یه عالمه آب دارم که میخواد بیاد از لذت زیاد آبم با فشار پاشید رو خودم اوووووف جوووووون جووووون چقدر لذت بردم تا حالا اینقدر آبم نیومده بود محسن که این صحنه رو دید تلمبه هاشو تند تر کرد یه دقیقه یا بیشتر تند تند منو کرد تا یه دفعه کیرشو از کونم کشید بیرون و آب محسن با فشار پاشید رو سر و صورت من ، کیر محسن هی نبض میزد و هی ازش آب میومد دیگه همه صورتم پرشده بود از آب کیر محسن ، محسن اومد جلو بهم گفت خیلی ازت ممنونم که گذاشتی کونت بزارم آرزومو برآورده کردی گفتم محسن راستش منم خیلی حال کردم من ازت ممنونم که امشب منو مال خودت کردی از این به بعد دیگه هرموقع بخوای خودمو در اختیارت میزارم لبهاشو گذاشت رو لبهامو یه چند ثانیه از هم لب گرفتیم که محسن بلند شد و بهم گفت از این به بعد یه جور خاصی دوست دارم منم گفتم من بیشتر دوست دارم بعد از این ماجرا چند ساله که محسن هفته یا دو هفته یه بار میاد خونمون و منو میکنه همین فردا قراره دوباره محسن بیاد خونمون ، خیلی دوستون دارم
پایان

نوشته: فرزاد

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها