داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

رفتم اپیلاسیون جندشون شدم

سلام من علی 21 سالمه و مفعولم بدنم سفید و بی مو هستم این داستان برمیگرده ب ۱ماه پیش که توی تلگرام یه شماره ناشناس بهم اس داد اس ام اسش یه عکسی از قیمت های اپیلاسیون بود که اول دیدم و رد شدم فردا باز همون شماره نوشت هر وقت اومدین در خدمتتون هستیم با تخفیف های ویژه که منم نوشتم ممنون مرسی منم چون توی تلگرام زیادی توی کانالای گی بودم میدونستم از اونجا پیدا کرده منو ولی از یه طرفم هم خیلی وقت بود که با کسی نبودم و دلم میخواست بعد چند ساعت بهش اس دادم و گفتم ببخشید قیمت زیر بغل و زیر مایو چنده ؟ که بلافاصله جواب داد قابل شمارو نداره ۶۰-۷۰ تومن منم گفتم اهان ممنون که اون حرفو باز کرد و گفت اسمتون چیه اسممو و گفتم و گفت بیایید دفترمون تخفیف خوبی ام میدیم که منم منظورشو فهمیدم و ازش میپرسیدم چند تخفیف میدین گفت بستگی داره ب هجنس مو که پرپشت بود که هیچ کم پشت بود تخفیف خوبی میدم که منم گفتم مال من نازک هست موهاش من زیادی حوصله ی زدن موهای پایین تنه رو ندارم دوس ندارم کلا پایین تنه ام مو داشته باشه دوس دارم تر و تمیز باشه گفت خیلی ام عالی منم یدونه عکس سکسی با شورت زنونه فرستادم بهش که اون موقع کلا شیو کرده بودم موهای پاهامو سفید سفید بود بعد چند دقیقه برام اس فرستاد که شما واقعا پسرین ؟ که گفتم بعله گفت که شما مو ندارین که گفتم چرا دارم باسنم کمی مو هست که همیشه با تیغ میزنم خسته شدم از بس تیغ زدم دوس دارم در نیاد گفت پس عالیه کی وقت دارین گفتم شما کی میتونین وقت بدین گفت امروز چجوریه گفتم اره خوبه گفت شب ۹میتونی گفتم بله اون روز رفتم حموم کل بدنمو شیو کردم یدونه هم مو نزاشتم بمونه و منتظر موندم و لوکیشن و فرستاد سوار اسنپ شدم و رفتم دفترشون جلو در ک بودم زنگ زدم بهش در رو باز کرد از راه پله ها رفتم بالا در رو زدم اون باز کرد سلام و احوالپرسی کردیم و گفت که بریم اتاق و دراز بکشید توی تخت تا منو همکارم بیاییم اینو که شنیدم شوکه شدم گفتم همکارتون ؟ گفت اره ما دو نفری کار مکنیم اینجا ترسیدم خیلی ولی دیگه کار از کار گذشته بود فقط به خودم فحش میدادم که چرا اومدم دیدم یکیشون اومد اسمش مجید بود که با اون حرف میزدم کل روز گفت دراز بکش دراز کشیدم گفت از زیر مایو شروع مکنم شورت و در اوردم و گفت وای پسر چقدر سفیدی منم گفتم ممنون دستشو درد ب کونمو لاشو باز کرد گفت ک مو نداری تو دستکش تو دستش بود انگشتشو کرد تو کونم و منم ی اه از ته دلم کردمو گفت جوننن پسر باهات کار داریم هنوز اون یکی همکارش اومد رضا گفت این پسر چقد نازه مجید گفت بیا از نزدیک ببین مجید خودش زود کیرشو در اورد کیرش معمولی بود اومد بالا سرم و گفت لیسش بزن کونی منم دهنمو باز کردم و کرد توی دهنم رضا هم داشت کونمو انگشت میکرد بعد ۲ دقیقه جاهاشونو عوض کردن رضا شلوارشو در اورد و کیرشو گذاشت جلو دهنم کیر رضا خیلی بزرگ بود راحت دو برابر مجید میشد ۱۹,۲۰سانتی میشد کیرشو کرد توی حلقم و داشت عقب جلو میکرد مجید هم که کیرش لیز بود گذاشت دم سوراخمو یهو کرد توش و شروع مرد تلمبه زدن داشتم حال میکردم ی کیر توی دهنم و یه کیرم داشت عقب و جلو میشد توی کونم یه چند دقیقه ای اینطوری کردن و مجید گفت بلند شو از تخت بلند شدم و مجید خودش دراز کشید رو تخت و گفت بیا بخور منم سرپا بودم و خم شدم سمت کیر مجید شروع کردم ب ساک زدن و رضا هم از پشت اومد و چسبید بهم کیرشو کرد توی کونم و من ی جیغ بلندی زدم و گفت خفه شو کونی امروز جرت میدیم چند تا محکم سیلی زد ب کونم و کونمو سرخش کرد و تلمبه هاشو محکم میزد یه جوری داشتم از درد ناله میکردم که نمیتونستم کیر مجید و توی دهنم نگه دارم و اونم هی سیلی میزد بهم و میگف بخور یه ۵دقیقه اینجوری کردن که مجید بلند شد و گفت دراز بکش منم دراز کشیدم و مجید پاهامو گذاشت روی شونه هامو شروع مرد تلمبه زدن و کیر رضا هم توی دهنم بود بعد یه دقیقا ناله های مجید در اومد و چسبید بهم کیرشو کرد ته کونمو با داد بلندش ریخت ابشو توی کونم و در اورد زود رضا اومد پشت سرش کرد توم و اونم مثل دیونه ها تلمبه میزد و انقدر کیرش بزرگ بود جیغ میزدم زیرش و مجیدی ک ارضا شده بود روی کیرش قطره های ابش مونده بود و گفت بیا تمیزش کن و گذاشت دهنم و مثل دیونه ها براش میخوردم بعد ۲/۳دقیقه رضا هم ابش اومد و اونم ریخت توی کونم و کونم پر اب کیر بود بعد سه تایی به حال افتادیم توی اتاق و بعد ۵دقیقه شروع کردم لباسامو پوشیدن و بعدش از اونجا خارج شدم و الان یه ماهه از این جریان میگذره که دو بار بعد اونم رفتم پیششون چون عاشق کیرشون شدم و اگه دوس داشتین اونا رو هم تعریف میکنم فعلا

نوشته: علی

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها