داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

راز نگاه 61


-بخورششششش همششششش مال توووووعزیزم گازششششش بزززززن میککککش بزن . هر چی هست و نیست مال تو ست فرزاد . فشارششش بگیر . آب لمبوش کن . مال توهه . دربست در اختیارته . زود باش همه جامو هیجانی کن . چند لحظه بعد پدر سرشو گذاشت لای پای مادر ..-حالا دیگه نوبتی هم باشه نوبت کوسسسسته که باهاشششش حال کنم -اوووووففففف نگگگگگو فرزاد جونم آتیششششم نزن بذار اول با کییییرررررت حال کنم بعدا .. خیلی هوسسسسس دارم پارررره ام کن . جرررررم بده چقدر خوب و با هوسسسس کوسسسسسمو می خوری . مامان خوشگله ام که دیگه در جه حشرش بالا زده بود یه تکونی به خودش داد که دهن بابا از روی کوسش کنده شد . مثل وحشی های کیر ندیده با دستاش به کیر بابا حمله کرد . دو دستی کیر رو چسبید و گذاشت دهنش -جوووون چقدر خوشمزه هسسسسس چه حالی میده . خیلی کت و کلفته …. از فاصله چند متری می دیدم که بابا داره خیلی حال می کنه . اون عاشق این بود که یکی کیرشو ساک بزنه . من این کارو واسش خیلی خوب انجام می دادم  . حالا مامان داشت این کارو انجام می داد . بابا داشت خیلی کیف می کرد . مدام پنجه هاشو به کف دستش فشار می داد و مشت می کرد تا این جوری یه خورده از شدت هوسش کم کنه یا فکرشو ببره جای دیگه و جلوی ریزش آبشو بگیره -فرزاد جونم این قدر خودتو اذیت نکن . فروغ تحمل زجر تو رو نداره همین جوری که چهار پنج سانت بالای کیر بابایی رو میک می زد با دو تا کف دستش که دور کیر بابا حلقه زده بود از ته آلت تا اول قسمتی رو که تو دهنش بود به حالت جلق زدن مالش می داد . مامان سرعتشو زیاد کرده بود و بابا چشاشو بسته بود -آهههههه آههههه فروغغغغغغ داررررره میاد . پدر پس از چند آه کشیدن بلند و کوتاه ساکت شد و مادر همچنان به حرکتش ادامه می داد تا این که دیدم آب سفید و شیری رنگ بابا از لب و چونه مامان داره می ریزه که فروغ جون با دستاش جلوی حروم شدن این چند قطره رو هم گرفت و فرو برد تو دهنش . -فرزاد حالا دیگه من کیرتو میخوام . کوسسسسسم بیقراره منتظره . آتیش گرفته صدات می زنه . زود باش عزیزم . من میخوام کیرتو میخوام . ببین هنوز کلفته . جوووون دوای دردمو به من بده . زندگی منو همه چیز منو به من بده -فروغ !یعنی من زندگی تو نیستم تو منو به خاطر کیرم میخوای ;/;-عزیزم تو همه چیز منی . من همه جاتو میخوام . من فرزاد مهربونو دوست دارم . عشق من اگه عاشق کیرتم واسه اینه که عاشق توام . واسه اینه که فرزاد پاک ومهربونمو دوست دارم . زود باش نازززززنکن کیییییررررتو بده . محکم بززززن . روووونه بیمارستانم کن . دوستتتتتت دارم . عاشقتمممم -ببین کییییررررمنم از عشق کوسسسسس تو تب کرده -پس معطل چی هستی //;بیا کییییییررررو بگگگگگگیرشششش . بابا فرزاد خودشو انداخت روی مامان فروغ که طاقباز روی تشک افتاده بود و برای گاییده شدن ثانیه  شماری می کرد . پدر کیرشو یک دفعه طوری توی کوس مامان فرو کرد که از تشک پرتش کرد بیرون -آخ فرزاد این همون کیریه که من می خواستم . تازه داریم می رسیم به جاهای حساس -فروغ از من گله نداشته باشی ها خودت گفتی که کوسسسستو جر ششش بدم -آرررررره آررررره من گفتم خودم گفتم بازم میگم . کوسسسسسمو جرررربده بعدش کونننننمو پاررررره کن . بعدش با کیییییر با حالت دهن منو جررررربده . مال توام . در اختیار توام با کیییییرررررت شلاقم بزن . کبودم کن گاززززم بگیر -نگو فروغ من دلشششو ندارم . تو می دونی که چقدر عاشقتم . بابا روی مامان خوابیده بود و شکم و پاهاشون به هم چسبیده روی هم قرار داشت . حیف که من نه می تونستم کیر بابا رو ببینم نه کوس مامانو . منتظر بودم تا پوزیشن عوض شه و جاهای حساس و کردنی قشنگ معلوم شن . هر چند حرفایی که رد و بدل می کردند منو بیش از اندازه حشری کرده بود و با موز و خیاری که بر حسب احتیاط واجب با خودم آورده بودم داشتم تر تیب خودمو می دادم و مدام به خودم سر کوفت می زدم که حقته فرشته بد بخت حقته . تویی که روزی پنج شش تا کیر می خوردی و از زیادی کیر خوردن عقت می گرفت و نزدیک بود بالا بیاری حقته که کارت به اینجا برسه . آخه کی بهت گفته که خودتو مچل یه گدای آسمان جل بکنی ;/;حقته بکش که باید بیشتر عذاب بکشی . واسه یه کیر تازه که عذاب می کشم اگه عاشقش می شدم چی می شد ;/;.. ادامه دارد . .نویسنده .. ایرانی 
language=javascript> function noRightClick() { if (event.button==) { alert(“! حق کپي کردن نداري “) } } document.onmousedown=noRightClick

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها