داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

دوستی تصادفی

من بچه لاهيجانم
از تهران نمايشگاه مبل و لوازم خونه تو لاهيجان گذاشتن و خيلي از مردم از سراسر گيلان اومده بودند
بعد از چند روز وسايلو تحويل ميدادن
من با پيكان وانت پسر عموم رفتم كه ميز lcd جديدشو تحويل بگيرم
كلي خانما اونجا بودن، بينشون چشمم خورد به يكي كه آخر كون بود.
تنها بود يهو شروع كرد به داد و بيداد با مسئول تحويل كه خيلي وقته اينجام و…
آرومش كردم گفتم ماشين دارين؟
گفت نه
گفتم برو تو ماشين من، من جنستونو تحويل ميگيرم
تشكر كرد ورفت تو پيكان وانت
جنسشو تحويل گرفتم و رفتم تو ماشين
اگه بدونيد چه چشماي سكسي داشت
خلاصه ميز آرايش اونو با ميز lcd پسر عمومو بار زدم و رفتيم
كلي باهام درد و دل كرد
گفت شوهرم رانده كاميونه و…
اوضاع بر وفق مرادم داشت پيش ميرفت
خلاصه رسيدسم به خونش
باهاش ميزو بردم بالا
گفت بشين يه چايي بخور منم نشستم، يه چايي واسم ريخت و رفت تو اتاق
رفتم سرك كشيدم، چه اندامي چه ممه اي
رفت جلو ميز آرايشو شروع كرد به آرايش كردن
دلو زدم به دريا و بهش گفتم: بابا همينجوريشم خوشكلي
جا خورد و با يه لبخند گفت : چشات خوشكل ميبينه بچه پررو
رفتم پشتش و كيرم كه داشت شلوارمو جر ميدادو چسبوندم به كون نرمش
انگار پنبه بود
ديوونه شد و برگشت
لبشو خوردم و زود لختش كردم
چه ممه اي چه تن سفيدي
آروم اومد پايين و شلوار و شورتمو در آورد
طوري خورد كه داشت كيرم از جا در ميومد
خلاصه كيرمو كرد تو كونش، واي اگه بدوني چه كوني داشت
هي ميگفت بكن تا ته بكن تا ته
بعد نوبت كسش شد
چقد سفيد بود، برق ميزد
ميگفت آبتو ميدي بخورم؟ منم كه ديوونه شده بودم گفتم البته كه ميدم
همون لحظه ارضا شد و كيرمو گذاشتم دهنش
تا قطره آخر آبمو خورد. اون روز تو بغلش خوابيدم و غروب اومدم بيرون
الآنم هفته اي 3-4 روز پيششم و در حال كردنشم

نوشته: mosi

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها