داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

دستشویی دبیرستان: خاطره‌ی یک جلق دونفره (۲)

…لینک قسمت (های) قبل در پایین صفحه

خب تو لینک قسمت (های) قبل در پایین صفحه تا اونجا گفتم که واسه اولین بار من و محمد تو دستشویی مدرسه با هم پورن دیدیم و واسه هم جق زدیم. تا دو سه روز احساس عجیبی داشتم و نمیتونستم از فکرش بیرون بیام. حتی وقتی خودم جق میزدم و به کیرم نگاه میکردم، تصویر دست محمد روی کیرم میومد جلو چشمم. نتونستم بیشتر از اون طاقت بیارم. یه عصر چهارشنبه بود. بهش پیام دادم و گفتم فردا من یه پورن خوب میارم پایه‌ای؟ چند دقیقه‌ای نگذشته بود که جواب داد “نیکی و پرسش؟”
یه فیلم لزبین معلم و شاگرد از برازرز پیدا کردم که سر کلاس فرانسوی، معلم دانشجوهاشو مجبور میکرد با هم سکس کنن و بعد خودش بهشون اضافه میشد.
مث دفعه‌ی قبل وسط زنگ اجازه گرفتیم و رفتیم دستشویی. این دفعه خجالتم ریخته بود. همون اولش کیرم حسابی راست شد. محمد هم تف زد به دستش و شروع کرد به مالیدنش. منم هر کاری که میکرد رو تکرار میکردم. گوشی به دست چپم بود و با دست راستم کیر محمد رو میمالیدم. محمد هم سمت چپم وایساده بود و با دست چپش کیرمو گرفته بود. دخترا لخت شدن و شروع کردن به خوردن کس و کون هم. وقتی یکیشون strapon پوشید و شروع کرد به گاییدن اون یکی، معلمشون رفت پشتش و شروع کرد به انگشت کردن کونش. تا انگشتشو گذاشت، محمد هم با دست آزادش انگشتشو کشید لای چاک کونم تا روی سوراخش. سریع دستشو پس زدم و گفتم چیکار میکنی؟ گفت فکر کردم اینجوری بیشتر تحریک میشی. گفتم لابد بعدشم میخواستی کیرتو بذاری لاش آره؟ گفت نه بابا ببخشید اشتباه کردم منظوری نداشتم.
دوباره اومد کیرمو بگیره که بهش گفتم نمیخواد لازم نکرده. شلوارمو کشیدم بالا و اومدم بیرون.
تا یه هفته باهاش سرد برخورد میکردم. چند بار پیام داد و عذرخواهی کرد ولی من محلش نمیذاشتم. اصلا فکر به این که شاید تو ذهنش نقشه‌ی کردن منو داشته خیلی ذهنمو به هم میریخت. هفته‌ی بعدش، دوباره بهم پیام داد و گفت “بیا این دفعه بعد از مدرسه بریم تو دستشویی پارک. واسه‌ت یه سورپرایز دارم”
جوابشو ندادم. هنوز از دستش دلخور بودم ولی ازون طرف هم حسابی حشرم زده بود بالا. نمیتونستم طاقت بیارم‌. بعد از چند ساعت بهش جواب دادم اوکی. روز بعدش وقتی از سرویس پیاده شدیم با هم رفتیم سمت پارکی که نزدیک خونه‌هامون بود. تو راه بهش گفتم اگر دوباره از اون حرکتا بزنی دیگه نه من نه تو. اونم بهم اطمینان داد که دیگه اون اتفاق نمیفته. بعدشم بهم گفت هر وقت که نزدیک بود ارضا بشم بهش بگم که سورپرایزشو نشونم بده. خیلی کنجکاو بودم بدونم چیه. احتمال میدادم یه عکس فوق سکسیِ close up از یه پورن استار باشه که میخواد با اون آبمو بیارم. مثل دفعه‌های قبل شروع کردیم و چند دقیقه‌ای به هم ور رفتیم تا من احساس کردم نزدیکم. تا بهش گفتم گوشی رو داد دست من و جلوم زانو زد. چشام چارتا شده بود. تازه فهمیدم سورپرایزش چی بوده. انگار میخواست با این کارش از دلم دربیاره. سر کیرمو گذاشت تو دهنش و زبونشو تند تند زیرش تکون میداد. با یه دستش ساقه‌ی کیرمو گرفته بود و با اون یکی دستش تخمامو ماساژ میداد. تو آسمونا بودم. اولین بار بود که یکی واسه‌م ساک میزد. با این که به جنس مذکر تمایل نداشتم اصلا برام مهم نبود که یه پسر داره ساک میزنه. نزدیکِ اومدنِ آبم، شروع کردم به حالت تلمبه زدن کیرمو جلو عقب کردن ولی محمد اجازه نداد بیشتر از اون تو دهنش فرو کنم. چشامو بستم و آبمو ریختم تو دهنش. وقتی حسابی خالی شدم و کیرمو درآوردم دیدم محمدم ارضا شده و آبشو ریخته کف دستشویی. بهش گفتم “تو که دستات به کیر و خایه‌ی من بود پس چه جوری آبت اومد؟” گفت “نمیدونی ساک زدن چه حالی میده”
فقط از ساک زدنِ من و اومدن آبم اونقدر تحریک شده بود که بدون دست زدن ارضا شده بود. خودمونو تمیز کردیم و زدیم بیرون. واسه‌م جالب بود که یه پسر اینقدر از ساک زدن لذت میبره. میدونستم قطعا بار اولشم نبوده. حقیقتش خودمم اون تایم کم و بیش به پورن شیمیل علاقه مند شده بودم. بعضی وقتا خودمو در حال ساک زدن واسه شیمیل تصور میکردم. ولی هیچ وقت به خوردن کیر یه پسر فکر نکرده بودم. این جریان ادامه داشت و هر از چندگاهی به جای دستش تو دهنش ارضا میشدم تا این که یه روز بهش گفتم منم میخوام تجربه کنم. انگار تمام این مدت داشت انتظار اینو میکشید. برق شهوت رو تو چشاش میدیدم. گفت حتما چرا که نه. یه شب رو که خونواده‌م عروسی دعوت بودن رو پیچوندم و موندم تو خونه که به حساب با محمد واسه امتحان فردا بخونیم. بیچاره مامان بابام که نمیدونستن چه جونوری تو خونه دارن. حدود ساعت ۸ بود که محمد رسید. اولین چیزی که پرسید این بود: ” پورن داری یا دانلود کنم؟” اصلا معلوم بود تو پوست خودش نمیگنجید. گفتم دارم نگران نباش. گفت “از اولش میخوای بخوری واسه‌م یا فقط قبل از این که آبم بیاد؟” گفتم “فعلا برو خوب بشورش نمیخوام تجربه‌ی اولم خراب بشه.” کیرش یه خورده از من بزرگتر بود، تقریبا ۱۵ سانت. سریع رفت شست و برگشت با کیر شق وایساد جلوم.
یه خورده استرس داشتم. یه پورن شیمیل رو تلویزیون پلی کردم و جلوش زانو زدم. یه شیمیل و یه پسر بود و پسره داشت واسه‌ش میخورد. اولش تف زدم کف دستم و شروع کردم کیرشو مالیدن. بوی صابون رفت هوا. این بو همیشه حشریم میکردم چون با خاطرات جق زدنم تو حموم پیوند خورده بود. زبونمو یه خورده مالیدم به سرش و بعد سرشو کردم تو دهنم. در همین حال با دستمم کیرشو جلو عقب میکردم. تمام مدت چشامو بسته بودم و با صدای پورن سعی میکردم فراموش کنم که کیر محمد تو دهنمه. اصلا نمیتونستم صورتشو نگاه کنم. همین باعث شد یه خورده فضا رو فراموش کنم و بیشتر با شهوتم کارو ببرم جلو. دیگه اونقدری از کیرش تو دهنم بود که دستم جا نداشت کیرشو بگیره. تقریبا دماغم داشت میرسید به پوست بدنش. تازه داشتم میفهمیدم چرا محمد می‌گفت ساک زدن خیلی حال میده. این حس حقارتی که از زیر کیر بودن داشتم بهم لذت میداد. دوست داشتم برده‌ی کیر باشم. میخواستم لیسش بزنم، بوش کنم، بپرستمش.
کیر خودمم حسابی راست شده بود. یه لحظه به ذهنم رسید که به تخماشم یه حالی بدم. تا اومدم کیرشو دربیارم اولین پمپ آبشو ریخت ته حلقم. حالم بد شد سریع کیرشو دروردم و عق زدم. بقیه‌ی آبشو ریخت رو سر و صورتم و اینور اونور. حیف که هنوز حشری بودم وگرنه دهنشو سرویس میکردم که بهم نگفت داره آبش میاد. همینجوری که داشتم کیر آویزونشو که ازش آب میچکید نگاه میکردم به پشت خوابیدم و شروع کردم جق زدن تا آبم اومد و ریختم رو شکمم. دیدم نگاش به تلویزیونه و کیرش داره راست میشه دوباره. گفت یه دور دیگه بریم؟ یه نگاه به ساعت کردم. هنوز وقت داشتیم.
گفتم من تازه ارضا شدم بذار یه خورده بگذره بعد. گفت باشه تو دراز بکش من خودم میدونم چیکار کنم. شروع کرد لیسیدن آبم از رو شکمم. با یه حرص و ولعی آبمو میخورد که باورم نمیشد این محمده. عین یه پورن استار تا قطره‌ی آخرشو لیسید. منم که دیگه کم کم شهوتم داشت برمیگشت. وقتی کارش تموم شد مستقیم رفت سمت خایه‌هام. هنوز کیرم راست نشده بود. با دستش کیرم و میمالید تخمام و تو دهنش ساک میزد. آروم با اون یکی دستش زیر تخمام و پروستاتمو مالید تا رسید به سوراخ کونم. شروع کرد دور تا دورشو نوازش کردن ولی به خاطر جریان دفعه‌ی قبل میترسید انگشتش کنه. با چشاش انگار ازم اجازه میخواست. واسه چند ثانیه‌ای نگاهامون بهم گره خورد. با یه لبخند ریز بهش جواب مثبت دادم. داشتم زیرخواب محمد میشدم. نمیدونم دقیقا چی باعث شده بود تو این زمان کوتاه اینقدر تغییر کنم. کلا وا داده بودم. میخواستم تا ته این راه رو برم. با صدای آهسته گفتم فقط سرش. انگشتشو کرد تو دهنش و شروع کرد به انگشت کردنم. آروم آروم داشت گشادم میکرد واسه کیرش. یه لحظه نگام افتاد به تلویزیون. واقعا فرق من با اون شیمیل چی بود؟ درسته من ممه و آرایش نداشتم ولی داشتم به همون اندازه زیرخواب یه مرد میشدم. شیمیله قمبل کرده بود و داشت داگی میداد. نمیتونستم ازش تقلید نکنم. سریع چرخیدم و واسه محمد قمبل کردم. گفت اشکان خودتی؟ جوابشو ندادم. در عرض چند ثانیه داغی کله‌ی کیرشو روی سوراخ کونم احساس کردم. نفسام به شماره افتاده بود. هر لمس دستش روی کمر و کونم شهوتم رو ده برابر میکرد. با کیرش داشت سوراخمو مالش میداد و سرشو جلو عقب میکرد. هیچ حس خاصی از ورود کیرش نداشتم. ولی این تحت سلطه‌ی کیر بودن به شدت بهم لذت میداد. هیچ وقت نمیدونستم اینقد سابمیسیوم. ناخودآگاه ناله کردم و این به شدت محمد رو تحریک کرد. خم شد و خودشو انداخت روم. حالا کل بدنش چسبیده بود به بدنم. اگه بابام میدونست تو خونه‌ش دارم مث یه جنده کون میدم از خونه بیرونم میکرد.
محمد با دستاش داشت جاهای رندوم رو میمالید. سینه‌هام، رون پام، کیر و خایه‌م و شکمم. مطمئن بودم خیلی بیشتر از سر کیرش تومه ولی هیچ اعتراضی نداشتم. ریتم تلمبه‌ش تندتر شده بود. چشامو رو تلویزیون قفل کرده بودم و فقط خودم رو جای اون شیمیل تصور میکردم. دوس داشتم سینه داشته باشم و جندگی کنم.
اون حالت بی حسی اولش کم کم داشت به یه درد لذت بخش تبدیل میشد. نمیدونستم به خاطر دردش تمومش کنم یا به خاطر لذت فوق العاده‌ش ادامه بدیم تا این که میون نفس زدناش کنار گوشم آروم گفت: “تا خایه تو کونتم”
این چنتا کلمه دیوونه‌م کرد. حالا برخورد تخماشو به کونم حس میکردم. راست میگفت. نمیدونم چرا ولی اولین کلمه‌ای که به ذهنم رسید، “من زنتم” بود. اولش نفهمید چی میگم. گفت چی؟ گفتم “من زنتم جرم بده” باورم نمیشد داشتم این چیزا رو به محمد میگفتم. بعد از شنیدن این مث سگ داشت تلمبه میزد. یه بار هم ارضا شده بود قبلش و به این راحتیا آبش نمیومد. ناخودآگاه پخش زمین شدم و کل وزنش افتاد روم. تحریک پروستاتم و تماس کیرم با زمین کافی بود که بعد دو سه دقیقه ارضا بشم. به جرات لذت بخش ترین کامشات عمرم بود. محمد هنوز داشت تلمبه میزد. بعد ارضا شدنم درد رو چند برابر تو کونم احساس میکردم.
بهش گفتم درد دارم. گفت طاقت بیار داره میاد. اون چند دقیقه تا ارضا شدنش کل لذت سکس رو از یادم برد. چشام اشک زده بود. حس تجاوز داشتم. احساس پشیمونی بعد از ارضا شدن هم بدترش میکرد. خلاصه زد و زد تا آبشو ریخت توم و بی جون افتاد روم. دوتامون میخواستیم فقط بخوابیم ولی خونواده‌م داشتن برمیگشتن و باید تمیزکاری میکردیم. کیرشو کشید بیرون و دیدم بللله یکی دوتا تیکه عنم چسبیده بود به کیرش. یه خورده خجالت کشیدم ولی بروز ندادم. دستمال برداشتم و مایعی که از کونم میومد بیرون و پاک کردم و دیدم خونیه. یه لحظه جا خوردم و ترسیدم ولی محمد گفت واسه بار اول طبیعیه نگران نباش. خیلی باورش نکردم ولی چاره‌ای نداشتم باید زودتر تر و تمیز میکردم. دوش گرفتیم و رفتیم تو اتاق که وانمود کنیم داریم درس میخونیم. سوراخم خیلی میسوخت. نمیتونستم راحت بشینم. اونام برگشتن و بی خبر از همه جا ازمون تعریف کردن که چه بچه‌های درسخونی هستیم.
از خودم بدم میومد. ولی این تنفر دوومی نداشت. نمیدونستم چه فانتزی‌های زشتی پیش رومه. فقط به زمان بیشتر نیاز داشتم تا کثیف‌ترین فتیش‌ها رو به روتین زندگیم تبدیل کنم. بیچاره مامانم که قرار بود قربانی شهوت من بشه.

نوشته: اشکان۹۵

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها