داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

دختر شیشه ای

سلام به همگی این خاطره مربوط میشه به دو سال پیش تو خاطره قبلیم با عنوان کردن کون دوست دختر شریکی گفتم که یه رفیق دارم که خونشون اکثر موقع ها خالیه یه روز سه چهار نفری نشسته بودیم داشتیم قلیون میکشیدیم یکی از بچه ها گفت شماره جنده ندارید تو کفیم یکی دیگه گفت چرا یکی هست شیشه براش بگیری بکشه میده اقا زنگ زدیم با اژانس اومدن

دیدم یه دختر با ننش اومده نگو دوتایی کار میکردن رفتیم شیشه گرفتیم اوردیم یه پایپ دادیم دستش و شروع کرد به کشیدن یکی دوتا از بچه ها هم یه دمی گرفتن بعد یه رب گفت بریم

اول همون رفیقم که بچه رو اورده بود رفت تو اتاق و ما هم مشغول قلیان بازی پاسور بعد 20 دقیقه اومد بیرون کیر اویزون با یه دستمال کاغذی مچاله شده خلاصه بعدی صابخونه بود و بعدی من بودم اقا رفیتم تو دیدم لخته سینه های ریزی داشت حال نکردم پوستشم سبزه بود

رفتم جلو اروم بقلش کردم خودشو به من چسبوند اروم شروع کردم گردنشو خوردن رفیقم بهم میگه تو این حرکت خیلی واردی در حالی که من فقط اروم بوسه های کوچیک میکردم نه اینکه وحشیانه بلیسیم از درون هنوز هیچ حسی نداشتم چون اونم مثل میخ وایساده بود اومدمم عقب گفته بودم عاشق سینم یه از سینه هاشو هولوپی میک زدم بعضی وقتا فکر میکنم چه خوبه زنا دوتا سینه دارن هر کدوم تموم شد از اون یکی میخوری یه جورایی دوتایی جفتن و مثل یه جفت چشم نگات میکنن هر وقت اینو میخوری اون یکی منتظره و بالعکس اروم گاز میگرفتم سرسینه هاش رو صورتشو نگاه کردم همیشه اینکارو میکنم از صورت طرف میتونی بفهمی که داره لذت میبره و چه کاری بیشتر تحریکش میکنه

مثل دو تا لیمو فشارشون میدادم حالا کیرم کاملا سیخ شده بود لباسمو در ارودم بدن بی مو سفیدی دارم داشت به من نگاه میکرد گفت چقدر سفیدی تو باید دختر میشدی خندیمو گفتم سفیدش خوشمزه تره همزمان شلوار و شورتمو در اوردم کیرم مثل فنر پرید بالا کلی حال کرد البته منم جای اون بودم حال میکردم من خودم از کس صورتی و بدن سفید خوشم میاد و سر سینه های صورتی حالا کیرم خیلی خوشگل شده بود بعد حمومی که دیروز رفته بودم همیشه کیرم صورتی تر میشه کله صورتی و سرخابی با بدنه سفید و یه رگی روش داره خیلی باحالش میکنه رفیقام میگه این رگ ترکیه

از روی کنجکاوی اومد جلو تا خواست دست بزنه گفتن نه نه نه از این علامت های پاک یادت نره براش اومدم گفتم فقط با دهنت میتونی لمسش کنی

گفت من ساک نمیزنم من نمیدونم اینو همه باید بگن گفتم حیفت نمیاد دیگه کیر به این خوش خوراکی نیستا!
دستشو گرفتم نشوندمش رو زمین کیرمو بردم دم لپ صورتش مالیدم به لبش کیرم داغ داغ بود گفت وی چقدر داغ شده با خنده گفتم جوش اورده با خیسش کنی لباشو باز کرد یه بوس از کله کیر که شبیه جیگره کرد منم فرصت رو غنیمت شمردم یه کم فشار دادم رفت تو دهنش گفت یه مزه ای میده گفتم بخور درست میشه شروع کرد ساک زدن البته ناشی بود دندوناش اذیت میکرد بهی میخواست دستشو بیاره بالا کیرمو بگیره تو دستاش نذاشتم
چه حالی میداد زمستون بود تو زمستونا بدن گرم و اغوش گرم خیلی میچسبه مخصوصا اگه حشری باشی

کیرمو در اوردم همون طور وایساده مالیدم به سینه هاش میزدم رو نوک سینش لذت میبرد با دست کیرمو گرفت مالید به گردنش خیلی از اینکار خوشش میومد منم همین طور

بلندش کردم با من احساس خوبی داشت با اشوه بلند شد بردمش طرف مبل دستاش رو گذاشت روی مبل قمبل کرد خم شدم سرمو بردم طرف کس و کونش چشامو بستم سرمو چسبودم اون لا ما ها گرم و نرم بود و با دستام سینه اشو گرفتم و تمام بندشو لمس کردم این شیوه رو جدید ابداع کردم اینطوری میتونم تو ذهنم هر کی رو میخوام مجسم کنم با یه دست کیرمو میمالم با دست دیگه با سینه و بدن ور میرم سرم هم لای پاشه تو ذهنم یه کس زیبا یا دختر داییمو و…ب این حرکت میگن سکس فانتزی به نظر من هیچ عیبی نداره ادم تو خیالش با یه نفر دیگه باشه چون فقط خیاله و برای بالاتر بردن لذت سسکه

یهو بخودم اومدم گفت میکنی یا میبری گفتن میزارم بزرگ شه با اینکه از کس سبزه زیاد خوشم نمیومد چشامو بستم با زبون لیس زدم بعد چند ثانیه طعم دهنم عادی شد با ولع بیشتری میخوردم با دماغم کسشو فشار میدادم اینقدر سینه هاشو فشار میدادم که بدنش میلرزید و پوستش دون دون شده بود اومدم پایین روناشو میلیسیدم و گاز میگرفتم کیف میکرد یه جیغای بچه گونه باحای در میاورد وایسادم کیرم زدم به رونش و همین طور اطراف با اینکار طرف میفهمه که کیر نزدیکه و بدنش مثل موقعی که اسم لواشک نیومده انزیم ترشح میکنه ادرنالین ترشح میکنه تو مغزش و لذت زیادی داره براش بعد بالاتر روی لپ کونش میزدم و بعد میزدم روی کسش صدای باحالی داره دوست داشتم سزیع بکنم تو کس داغش ولی خودمو کنترل میکردم لذت بیشتری داره گفت بکن دیگه کشتی منو سر کیرمو گذاشتم دم کسش بالا پایین کردن لبه های کسش باز و بسته میشد فشار دادم اییییی چه داغ بود و تنگ ، لیز بود معلوم بود حسابی حشریش کردم یه تلمبه محکم زدم چشاشو بست از درد و لذت شروع کردم تلمبه زدن البته دیگه دست خودم نبود با دوتا دستام موهاشو گرفتم موهای بلندی داشت با یه دست موهاشو دور مشتم پیچیدم و یه کم کشیدم سرش اومد بالا و با دست دیگم با انگشت اشاره سوراخ کونشو مالیدم تلبمه که میزدم روی کونش موج میافتاد و سینه اش به طرز شهوتناکی میلرزید چشاشو بسته بود و لبشو میخورد عاشق این حرکتم انگشتمو بردم طرف دهنش انگشتمو خورد خیلی باحال بود سرعتمو بیشتر کردم از روی حس شهوت بازم دنبال سوراخ میگشتم انگشت اشاره دست راستمو که خیس بود کردم تو سوراخ کونش خیلی حال میده همزمان جفت سوراخاش مال من بود کیرمو دراوردم دو سه تا ضربه زدم دوست داشتم بکنم تو کونش ولی فهمیدم تنگ منم حوصله ناز کشیدنو گشاد کردن سوراخ نداشتم اخه میدونید کسی که از کون نداده باشه رو یی هو نمی تونید بکنید تو کونش باید خودش بذاره و ریلکس باشه بعد اروم با انگشت گشاد کنی بعد کیر بذاری توش در قیر اینصورت یا پاره میشه کونش یا با درد زیادی همراه خواهد بود که شما بلیط طرفو میسوزونید تا عمر داره از کون به کسی نمیده

سرعتمو بیشتر کردم یه جوری خودمو عقب جلو میکردم که در حالت عادی امکان نداشت سریع کیف میداد دیگه لحظه ای رسید که اوجش بود میخواستم تا ابد تلمبه بزنم ولی یی هو عضلاتم منقبض شد و یه نبض قوی ای زیر تخمام میزد کیرمو به زور در اوردم دختره برگشت با دست دو تا بالا پایین کردم ابم ریخت رو گردن و صورتش داشتم ابمو میریختم تو چشام نیگاه میکرد چه حس باحالی داشت تموم ابمو خالی کردم با دست پخشش کرد رو ممه هاش همون تو حال خودم نبودم هنوز نبضم تند تند میزد اینگار کیر هم یه موجود زندست که البته زندست نبضش میزد و تکون میخورد هر موقع خیلی حال بده اینجوری میشدم خندم گرفت رفتم بقلش کردمو گفتم مرسی خدا زیادش کنه گفت من ممنونم خیلی حال داد دو بار ارضا شدم ما که نفهمیدیم یکی ارضا میشه کلی اب ازش میاد یکی نمیاد کلا سیتمش رو اوکی نشدیم
با هم خوابیدیم رو زمین منو میدید میخندید فکر کنم همه زرتی کرده بود فقط من بهش حال داده بودم گفت خوش به حال دوست دخترت منم به شوخی گفتم خوش به حال بکن های محلتون کمکش کردم لباساشو بپوشه سوتینشو برداشتم سبز پسته ای بود بوش کردم گفتم اخ جون جا ممه ای خندید گفتم میدونی ما نوجوون بودیم میمردیم باسه همین یه تیکه پارچه گفت در عوض الان شیر و با جاش داری منظورش همون سینه و… براش از پشت بستم پرسیدم ما با اینا حال میکنیم شما دخترا با چی حال میکنین گفت بستگی داره بیشتر برامدگی کیر از روی شلوار حشریمون میکنه هر کی یه طوریه خندیمو گفتم اه شما هم با این طرز فکرتون حسابی پسرا رو گیج کردین
گفتم دیگه چی گفت میخوام ارضا بشم یه کیر کلفت و سفتو و پر از رگ تجسم میکنم گفتم پس باید یه جلسه با هم بزاریم یه کتاب بنویسیم باهم رفتیم بیرون از اتاق بچه ها خندین و گفتن بابا نمیخوای داماد شی که اینقدر طولش دادی بعد من دیگه کسی نمی خواست بکنه رفت حموم منم رفتم قلیون بکشم حالشو نداشتم برم حموم دیدم بچه ها با ننش گرم گرفتن و از این در و اون در حرف میزنن و شیشه میکشن در کل ننش کردنی نبود وگرنه تا من برمو بیام بچه ها ترتیبشو میدادن

یه ساعت نشتمو بعد خدافظی کردیم با من خدافظی گرمی کرد از در که رفتن بیرون یی هو از خ.دم پرسیدم حتی اسمشو نمی دونستم یه کششی داشتم که شمارمو بهش بدم ولی بعد منصرف شدم

امیدوارم خوشتون اومده باشه در ضمن این داستان مستنده و سعی کردم خاطرمو یه جوریی بنویسم که باسه دخترا هم لذت بخش باشه چون یه سری از بچه ها یا بازدید کننده ها دختر هستن گفتم قضیه رو دو طرفه کنم اگر از این حرکت استقبال بشه فکر میکنم بچه ها هم خلاقیت بیشتری به خرج بدن.

نوشته: تیرداد

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها