داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

خواهر خانمم. استپ سیستر

من که یه خواهر خانم دارم، اینقدر خوشگل و صورتیه که با زنم دارم سکس میکنم اون را مدنظر میگیرم و می کنم. چند بار توی حمام خواهر خانمم را دید زدم سفید و صورتیه، زنمم سفید و صورتیه و صورتی تیره این کوصش صورتی سفیده نه تیره خیلی حشرم دوباره بکنمش یه راه کار بدید بکنمش بدون اینکه بدش بیاد. یک بار از کلاس اومد خسته بود با لباس های دانشگاهش روی شکم خوابش برد منم قبل از خوابش شربت پرتغال درست کرده بودم با قرص دیاز پام ده 3 تا قاطی کردم گفتم بخوابه اگر شد بکنمش اخه کسی هم خونه نبود پدر زنم شوفر بود با مادر زنم رفته بودن بار بزنن تا عصر نبودن، زنمم سرکارش بود تا عصر نبود خلاصه خودم و خواهر خانمم تنها شدیم شربت را با اطمینان کامل خورد و نیم ساعت بعد دراز کشید روی شکم و از حال رفت و خوابید یک ربع بعد رفتم چکش کنم که تخت خوابیده یا نه، رفتم صداش کردم، تکونش دادم داد زدم بیدار نشد، اروم اروم شلوار لی آبی پاش بود، بازش کردم کشیدم پایین، اروم اروم دیدم اصلا متوجه نیست و خوابیده حسابی، شلوارش را تا زانوهاش دادم پایین یه شورت سفید که جلوی کوصش توری بود پاش بود. شورت توریشم کشیدم پایین، یعنی دادا نمیدونی چه کوصی اومد بالا از لای پاهاش، صورتی سفید همونی که تصور میکردم چون گفتم تو حمام دید میزدمش، یه بالشت گذاشتم زیر شکمش کون و کوصش قمبل شد و کوصش هم از پشت لای پاهاش نمایان شد این صحنه را که دیدم، آب اولیه کیرم و استاد اومدن، آب بیرنگ و چسبنده، کیرم را مالیدم تا بلند شد، با تف لای پاهاش را لیز کردم و اروم اروم کردم لای پاهاش چسبوندم به کوصش کمی تلمبه زدم دیدم تکون خورد یه لحظه ترسیدم یه دقیقه کاری نکردم از ترس کیرم باز خوابید دوبار شقش کردم و خوابیدم روش و کیرم را لای پاهاش میکردم و در میاوردم، خواهر خانمم 7 ماه بود عقد کرده بود، یه ان با تمام حسم کیرم را کشیدم از لای پاهاش بیرون که مثل فیلم سوپر ها در بیارم بکنم که یهو سر کیرم رفت تو کوص سفیدش، سرکیرم که رفت تو تا نصفه رفت تو کوصش تعجب کردم و ترسیدم که کوصش را پرده بکارتش را زدم بعد، با دست و چشم چک کردم دیدم پرده نداره انگار باجناقم تو دوره عقد پردش را زده که بیشتر حال کنن. به نظرت دادا از این شانس هم بهتر هست. خلاصه کلا دیگه کیرما کردم تو کوصش و شروع به تلمبه زدن کردم وای چقدر کوص خواهر خانمم تنگ و نرم و داغ بود باور نکردنی بود، باورم نمیشد دارم مهدیه جون را می کنم اونم توی کوصش دادا، خواب میدیدم برای همین تا تونستم فیلم گرفتم از سکسمون چون بعد اون سکس دیگه نشد بکنم برای همین فیلم گرفتم گاهی ببینمش جق بزنم ارزش داره لامصب. خلاصه یه نیم ساعت تا چهل دقیقه سکسمون طول کشید ولی تا اون لحظه و تا الان کوس مثل خواهر خانمم ندیدم و فعلا ندیدم، خیلی سخت گیر میاد کوص صورتی، حخخخ اره خلاصه دادا، توی این 40 دقیقه سکس فهمیدم که باجناقم کیرش نازک و تقریبا کوتاهه. چون کوص صورتیش لامصب تنگ و نرم و داغ بود. کیری که پردش را زده دقیقا غالب کوصش بود و کیر منم که کردم تو کوصش، فهمیدم کیرم دوبرابر ورودیه کوصش کلفته و کمی هم دراز تره. اخر اخرهای سکسم خواهر خانمم تو خواب ارضاع شد فهمیدم ولی بیدار نشد، اول شک کردم بیداره خودشو زده به خواب ولی مطمئن شدم خواب بود بیهوش بیهوش خخخخخ، آبم که اومد در اووردم ریختم روی کمرش، بعدشم کاملا تمیز کاری کردم کوص و رون و همه جاشا بعد شلوار و همه چیزشم پوشوندم بهش، وقتی بیدار شد ساعت 11 شب بود، ساعت نه صبح اومد خوابید قرصم که دادم بهش تا 11 شب خواب بود وقتی بیدار شد گفت :چرا اینقدر خوابیدم، بیدارم میکردی نمیذاشتی بخوابم. بعد رفت دستشویی و اومد بعد بهم گفت شوهرم نیامد و بره فکر کنم شک کرده بود تو خواب سکس کرده خخخ

نوشته: میثم

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها