داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

خانوما ساکت 52

فرزانه داشت دنبال کیرم می گشت و من هم خودمو بهش چسبونده بودم . -عزیزم عزیزم نترس فرار نمی کنه مال خودته همش مال خودته . شورتمو کشیدم پایین چشاش به دیدن کیرم خیره شده بود . لذت می بردم از این که به دیدن اون داره حال می کنه .  . دوست داشتم شورت و کسشو با هم میذاشتم دهنم و بهش حال می دادم ولی حس کردم که اون دوست داره با کیرم حال کنه . ساکش بزنه . دهنشو باز کرده بود . مطمئن بودم تمام زنا و دخترایی رو که تا حالا گاییده بودم کیرم بهترین و بزرگ و کلفت ترین کیری بوده که نصیبشون شده . چون خودشون اینو هم گفته بودند و حرکاتشون اینو نشون می داد و فرزانه هم با نگاهش و با حشرش داشت اینو بهم می گفت -عشق من نترس . فرار نمی کنه . چسبیده به زیر شکممه .. دهنشو باز کرده چشاشو بسته بود و من کیرمو گذاشتم تو دهنش .توی دهن کسی که تا چند لحظه پیش ناز داشت و مثلا خجالت می کشید و پیش وجدان خودش شر منده بود که خودشو در اختیار من بذاره ولی حالا خیلی راحت تر از اونی که فکرشو می کرد تونسته بودم که رامش کنم .  من باید هر جوری که می خواستم امروز این کون و کوس  رو می کردم و از تن و بدنش لذت می بردم . دلم برای دیدن کسش و مدل اون پر می کشید . کاش از روی همه این کسها عکسی بر می داشتم و یک کلکسیون واسه خودم می ساختم . بیکار که می شدم به همه اونا نگاه می کردم و لذت می بردم . هر چند اگه همین حالا هم اگه می خواستم اونا می تونستن یه عکسی از کس خودشونو تنظیم کرده برای من بفرستند . جااااااان چه شود ! .-اوووووفففففف بخور بخور چه خوب داری کیرمو ساک می زنی . به خودم فشار می آوردم که همون اول دهن فرزانه رو خیس نکنم . بار ها و بار ها پیش اومده بودکه اولین آب کیرمو توی دهن طرف خالی کردم فکر کنم امروز هم یکی از اون روزا بود . هر کاری کردم حس کردم که بالاخره مقاومت من در هم می شکنه و سر انجام اون پیروز میشه . هوس داشت منو داغونم می کرد ولی حرکات فرزانه نشون می داد که اون خیلی حشری تر از منه و با هیجان و با تمام وجودش داره عشق و هوس رو دنبال می کنه و این که خودشو با تمام وجود و احساسش در اختیار من گذاشته و از طرفی دوست داره که من بیشترین لذت رو از بودن با اون ببرم . این در کاراش مشخص بود . سرشو تکون می داد .. -هوتن جون بریز .. با همون دهن بسته و به زحمت این جمله رو گفت .. با خودم گفتم حالا که خودت می خوای من که آرزومه . خودمو شل کردم اونم به بار دیکه گاهی به نرمی و گاهی هم به سرعت شروع کرد به ساک زدن  کیرم .. خیلی با احتیاط  کیرمو ساک می زد . آروم آروم بعد کمی تند تر .. -اووووووفففففف فرزانه فرزانه چیکارش کردی .. آبم راه افتاده بود وقتی اولین جهش و قطره به فضا و کف دهن فرزانه جونم رسید اون شدت ساک زدنشو زیاد تر کرد و کیرم تا اونجایی که می شد خالی کرد توی دهن غنچه ای و ناز و خوشگل خانوم خانوما و همکار بیست من . مست مست شده بودم . چشام باز نمی شد .دوست داشتم همونجا توی بغلش می گرفتم و می خوابیدم . ولی باید نشون می دادم که هوتن هم می تونه یک مرد به تمام معنا باشه و مثل یک مرد به عشقش به طرفش حال بده . کف دستمو گذاشتم روی شورت خانوم دبیر . همون جوری که حدس می زدم کاملا خیس بود . اونو چند بار بالا و پایین کشیدم . حدس زدم که این جوری خیلی آتیشش زدم ولی یکی از این دفعات که شورتشو پایین کشیدم اونو از پاش در آوردم . کسش رو می شد در طبقه کس کوچولو ها قرار داد . کس کوچولوهای تپل . یه حالت خیلی قشنگی داشت . چاک و اون شکاف وسط کسش بی نظیر بود . انگاری مثل یه کوهی بود که اونو از کناره ببینی . با یه شیب می رفت بالا و با همون شیب میومد پایین . مثل موجی که اونو چهل و پنج درجه بگردونی . اون کس واقعا خوردن داشت . لبامو گذاشتم روی کس خیسش . جوووووون چه حالی می داد . دیگه بهتر از این نمی شد .-فرزانه فرزانه جون من فدای کست شم . -من که فدای کیرت شده بودم . -بیار جلو تر اون کستو . این قدر فرار نکن -من که فرار نمی کنم هوتن من همش مال خودته . بگیر بخورش بکنش هر چقدر که دوست داری باهاش حال کن . فقط واسه بعدا بذارش . همه شو امروز تموم نکن -عزیزدلم . مگه نمی دونی هوس هم آب می کنه و هم آب میاره . این کست دوباره پر آب میشه و هر چقدر هم که بخورمش بازم واسه دفعه بعد کم نمیارم . با حرفای عاشقونه و سکسی داشتیم به هم حال می دادیم . اون با تمام وجودش در اختیار من بود و جیغ می کشید . خسته نمی شد . دوست داشت نشون بده که یک زن گرم و داغ و جوونه … ادامه دارد .. نویسنده … ایرانی

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها