داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

خاطرات سکسی ما (۱)

شروین هستم و همسرم نگار
همیشه تو سکسامون از فانتزی حرف میزدیم و نگار از سکسهای مجردیش برام تعریف میکرد، منم برام تحریک کننده بود و دوست داشتم این خاطرات رو از نزدیک میدیدم پس همش از فانتزی حرف میزدیم و هرچی زمان بیشتر گذشت بیشتر تصمیم میگرفتیم به واقعیت نزدیکش کنیم تا اینکه من رفتم سفر، همیشه تو سفرهام با هم چت سکسی میکردیم تا اینکه دیدم خیلی دوست دارم سکس نگار رو ببینم باهاش درمیون گذاشتم، نگارم موافقت کرد و پرسید مطمئن هستم بعدش پشیمون نمیشم که خیالش رو راحت کردم و گفتم اره
بعد از بحث زیاد در مورد اینکه با کی این کارو بکنیم نگار گفت نظرت در مورد مهیار چیه
مهیار یه پسر خوش تیپ و محترمی بود که برامون درینک میاورد
من بدم نیومد ولی حس خوبی نداشتم که مهیار بفهمه که من میدونم، به نگار اکی رو دادم و گفتم فقط نگو من میدونم ضمن اینکه برام یواشکی فیلم بگیر کنار هم اکی داد
نگار با مهیار تماس گرفت و گفت یه شیشه بیاره، وقتی مهیار اومد نگار بهش گفت تنهام و اگه دوست داری بیا با هم یکم مشروب بخوریم، مهیار هر دفعه نگار رو میدید مشخص بود که دوست داره مخش رو بزنه خیلی سریع قبول کرد و اومد خونه
از نگار بگم متولد هفتاد بسیار خوش هیکل هات و سکسی از همه مهمتر سینه ۸۵ خوش فرم که همه رو دیوونه میکرد
خلاصه طبق تعریفهای نگار مهیار اومد بالا و نگار هم با تکست لحظه به لحظه به من گزارش میداد
بهم گفت شروع کردیم به مشروب خوردن اگر اتفاقی افتاد بهت میگم، پرسیدم چی پوشیدی که گفت یه شلوارک جین با یه تاپ
من هم حسابی حشری شده بودم شق کرده بودم و منتظر پیام که این پیامک ها یکی یکی برام میومد
اومد نشست کنارم
دستشو میماله رو پاهام و میگه چه اندام سکسی داری
سینه هام رو مالوند و گفت دوست داری بریم تو اتاق؟
منم گفتم اره بزار اماده شم صدات میکنم
اومدم موبایل رو تنظیم کنم اماده شم بیاد
شروین خیلی دوست دارم بدم بهش
این حرفها بیشتر حشریم کرد و بی صبرانه منتظر بودم گاییده شدن نگار رو ببینم
یه نیم ساعتی گذشت که نگار پیام داد تموم شد
پرسیدم دادی
گفت اوهووووم
خوب بود؟
خیلی شروین خوب بود دستت درد نکنه خیلی حال داد
خوب از پست بر اومد؟
اره الان فیلمش رو میفرستم ببینی
یکی یکی فیلمها رو یک دقیقه یک دقیقه فرستاد که بهتون میگم چی دیدم
نگار رکورد موبایل رو زد چراغ رو خاموش کرد و برای اینکه من بتونم ببینم آباژور کنار تخت رو روشن کرد خیلی سکسی رو به دوربین لخت شد، خوابید رو تخت و صدا کرد مهیاااااار
که یهو دیدم مهیار اومد تو، همینجوری که نگار خوابیده بود دلا شد شروع کرد لباش رو بوسیدن و با سینه هاش بازی کردن
کیرش رو همینطور که ایستاده بود و نگار دمل خوابیده بود نکار براش دراورد
راحت بیست سانت میشد و خیلی کلفت
داشتم دیوووونه میشدم
نگار شروع کرد خوردن کیرش و مالوندن
یکم بعد مهیار لخت شد و خوابید رو تخت که نکار بازم کیرش رو خورد و زیر چشمی برای تحریک من یه نگاه به دوربین می کرد و چشماش رو خمار
که دیگه مهیار نتونست تحمل کنه نگار رو کشید رو خودش، نگار هم سر کیر مهیار رو تنظیم کرد رو کسش و اروم نشست رو کیر مهیار و من این صحنه رو داشتم از پشت نگار میدیدم
تو به چشم بهم زدن کیر مهیار تا ته رفت تو کس نگار و نگار یه آهی کشید و شروع کرد به بالا پایین کردن و چرخوندن کونش رو کیر مهیار
صدای مهیار رو میشنیدم که میگفت
چه کسی داری
جووووون
همیشه باید بهم بدی
این کس مال کیه
نگار میگفت مال تو جرش بده
جوووون هر وقت بخوام باید بدی وگرنه به شروین میگم
میدم، هر موقع خواستی، میخوام کیرتو مهیاااار
منم میدیدم کیر بیست سانتی مهیار میره تا ته تو کس و نگار و درمیاد
تا اینکه مهیار نگار و بلند کرد و نیم رخ به من داگ استایل کرد
دو تا محکم کوبید رو کون نگار و گفت جوووون جنده من کیه
نگار گفت منم جنده ات
مهیار هر موقع شروین نبود باید بیای جرم بدی
جوووون شروینم باشه جرت میدم
نگار کونش رو قشنگ داد عقب و یه قوس به کمرش داد و مهیار دوباره کرد تو
صدای شلپ شلوپش و کوبیدنش تو اتاق پیچیده بود
نگارم هم اخ و اوخ میکرد و میگفت محکم بکن جرم بده
تا اینکه مهیار موهای نگار رو از پشت کشید پیچید دور دستش و شروع کرد محکم کردن
نگار داد بود که میزد پ مهیار محکم تر میکرد
که یهو دیدم مهیار کیرش رو دراورد نگار رو برعکس کرد خوابوند و کیرش رو گذاشت لای سینه های قشنگ نگار و ارضا شد، نگارم سینه هاش رو جمع کرده بود و میگفت جوووون بریز
بعد ارضا شدنش یکم کیرش رو کرد تو دهن نگارو براش خورد، بوسش کرد و تشکر کرد رفت دستشویی
نگار هم اومد سمت دوربین یه بوس برام فرستاد، گوشی و برداشت اب کیر مهیار رو روی سینه هاش نشونم داد و گفت دوست دارم و قطع کرد
یکم بعدش نگار تماس گرفت باهام کفت مهیار رفته و خیلی باهاش حال کرده، گفت ازم خواهش کرد این اولین و آخرین بار نباشه و باز هم بتونه بیاد
بهم گفت دوست داشتی دیدی چطوری گایید، گفتم اره و کلی حال کردم

از ماجرای مهیار یه مدت گذشت و ما کاملا راضی بودیم از کارمون و دو نفری حسابی لذت برده بودیم
از اونجایی که خوشمون اومده بود مطمئن شدیم پشیمون نمیشیم تصمیم گرفتیم که بازم از این تجربه ها داشته باشیم، هم برای نگار هم برای من ولی خب طبیعتا پیدا کردن یه اقا راحت تر از یه خانوم بود
تا یکروز رفتیم سفر شیراز، من دوست داشتم نگار رو در حال سکس ببینم نگارم هم خیلی دوست داشت منو با یکی ببینه
تو لابی هتل نشسته بودم منتظر نگار که از اتاق بیاد و با هم بریم بیرون که یه دختری رو دیدم با قد نسبتا بلند و سینه های تقریبا بزرگ و خوش فرم که کاملا از رو لباس تو چشم بود، خیلی سکسی و عالی که داشت میرفت سوار آسانسور بشه و نگاه منو دنبال خودش کشوند، فوق الهاده بود، خلاصه سوار آسانسور شد و رفت و منم موندم و حسرته دختره که در آسانسور باز شد نگار و دختره بگو بخند و خوشحال و خندون از آسانسور اومدن سمت من
نگار معرفی کرد سمیرا دوستم که قبلا برات تعریف کرده بودم
بریم سراغ تعریف سمیرا که نگار از کجا میشناخته
نگار مجرد بود و با حمید دوست پسرش میره خونه کوروش دوست حمید
از اینجا به بعد رو از دهن نگار تعریف میکنم، در واقع یکی از خاطره های نگار که هنگام سکس با من برام تعریف کرد
با حمید رفتیم خونه کوروش که دوست دختر کورش سمیرا هم اونجا بود، نشستیم گفتیم خندیدیم و می زدیم تا دیگه زمان سکس رسید و حس میکردم باید دیگه بدم، با حمید رفتیم توی اتاق شروع کردیم به میک لاو، لباسام رو کامل دراورد و خودشم لخت شد، لب تخت نشسته بودم حمید اومد جلوم و شروع کردم براش ساک زدن، حمیدم موهام رو از پشت گرفته بود و سرم رو به سمت کیرش فشار میداد
جون بخور عشقم، تا ته بخور
بلندم کرد رو تخت خوابیدم پاهام رو باز کردم و حمید که علاقه زیادی داشت به خوردن کسم شروع کرد برام خوردن، قشنگ ده دقیقه ای برام خورد که تو این مدت دو بار ارضا شدم، بلند شد و گفت قنبل کن عشقم ببینم سوراخت چی میگه
داگ استایل شدم و حمید اومد پشتم، دو تا زد رو باسنم و گفت جون، اینم بگم حمید دوست پسر نگار نبوده و فقط پارتنر سکسی نگار بود، اروم کیرشو کرد تو شروع کرد به تلمبه زدن
جوووون، دوست دارم کستو جنده، و میکرد یبار دیگه ارضام کرد، بعد از پهلو خوابیدم و حمید هم پشتم خوابید، شروع کرد مالوندن سینه هام و دپباره کیرشو کرذ تو کسم، قوس کمرم تو این حالت بیشتر شده بود و حمید دست میکشید رو قوس کمرم و میگفت سکسیه من ومحکم میکرد، دیدم صدای کورش و سمیرا هم از اونور بلند شده و کورش داره سمیرا رو میکنه، از اینکه صدای اونارو میشنیدم بیشتر حشری میشدم و منم صدام رو بلند میکردم و بلندتر اخ و اوخ میکردم، از درد کیر حمید هی خودم رو میکشیذم جلو که حمید بلندم کرد و دمر خوابوند، یه بالشت گذاشت زیر شکمم، کونم اومد بالا که یهو کرد تو کوسم، روم خوابید و شروع کرد محکم تو کسم کردن، دیگه راه فرار نداشتمو با صدای بلند ناله میکردم که حمید ارضا شد و ابشو ریخت رو کمرم، سه چهار بار ارضام کرد، دیگه جونی برام نمونده بود، اومدم لباس بپوشم برم تو حال دستسویی که دیدم حمید زودتر از من لخت رفت بیرون وگفت نمیخواد لباس بپوشی، بیا بابا بچه ها هم لختن، اینقدر خسته شدم که اصلا برام مهم نبود منو لخت ببینن، رفتم از اتاق بیرون، حمید تو دستشویی بود، نشستم رو کاناپه کورش هم داشت سمیرا رو داگ استایل میکرد، سمیرا نکاهش افتاد به من و یه لبخند زد که نشون بده مشکلی نداره، کورش وقتی دید منم شاهد این صحنه هستم شروع کرد محکمتر تلمبه زدن که سمیرا گفت یواش لعنتی، دوباره یکم تحریک شدم و شروع کردم به مالیدن کسم، منتظر بودم حمید بیاد و جلو بچه ها منو دوباره بکنه که کورش کیرشو از توکس سمیرا دراورد و اومد سمت من، با کیرش بازی میکرد و اومد جلوم واستاد،
چه سینه هایی داری نگار، میتونم دست بزنم؟
منم که بدم نیومد چیزی نگفتم و یکم لم دادم رو مبل، یه حالتی که اعلام رضایت کردم، فقط نمیدونستم حمید بیاد بیرون چه اتفاقی میفته، کورش شروع کرد به مالیدن سینه هام و خوردن
خیلی قشنگ سینه هام رو میخورد، دیگه قشنگ ول شدم رو کاناپه کورش هم اومد روم و سینه هام میخورد، که برخورد کیرش رو روی کسم حس کردم، شروع کرد به خوردن لبام که دیدم داره کیرشو یواش یواش فرو میکنه تو کسم، واقعا نمیخواستم این اتفاق بیفته ولی خب دیدم واقعا هیجان انگیزه، دستم رو دور کمر کورش حلقه کردم و فشار دادم سمت خودم، حالا کورش جفت پاهام رو بالا گرفته بود کاملا از هم باز کرده بود و محکم میکرد که صدای حمید رو شنیدم که میگفت
کشتی بچه رو کورش، یکم یواشتر، دیگه نگرانیم برطرف شد و فهمیدم حمید مشکلی با قضیه نداره، اینجا بود که تازه روم باز شد و شروع کردم ناله کردن با صدای بلند، خیلی حشری شده بودم و انگار نه انگار چهار بار ارضا شدم، فقط میگفتم محکمتر،
حمید: خوب میکنه کورش
من: اوهووووم
حمید: جنده کورش هم شدی
من: اره من جنده جفتتونم
و کوروش هم محکم می کرد، حمید هم دوباره سیخ کرد و تو این حالت کیرشو کرد تو دهنم
کورش میکرد و من کیر حمید رو میخوردم، سمیرا هم رو کاناپه خوابیده بود ناله میکرد مارو میدید و کسشو میمالوند
که کوروش گفت جنده بلند شو بشین روش
کوروش نشست رو مبل و منم بلافاصله نشستم رو کیرش و براش بالا پایین میکردم، که حمید اومد پشت سرم، دو بر کمرم و گرفت و کیرش رو میمالوند به کونم، برای اولین بار خواستم از کون بدم، از اونجایی که کیر حمید زیاد بزرگ نبود فکر کردم بتونم از پسش بربیام
تو همین فکر بودم که کلاهک کیر حمید رو تو کونم حس کردم، کورش مکث کرد که حمید کیرش بره تو و تو چشام نگاه میکرد و میگفت دوست داری؟
یکم گذشت که دیگه دوتایی تو کس وکونم میکردن، تو اوج لذت بودم و دو سه بار دیگه ارضا شدم، حمیدم ارضا شد و تمام ابش رو ریخت تو کونم، کورش داشت ارضا میشد اومد بلندم کنه که بغلش کردم و گفتم بریز توش، کورش هم تو همون لحظه از خدا خواسته یه آهی کشید و خالی کرد تو کسم، چرخیدم افتادم رو مبل و از کون و کسم آب کیر میریخت بیرون، بلند شدم به زور رفتم دستشویی خودم و تمیز کرد اومدم بیرون که یهو دیدم همین اتفاق داره برای سمیرا میافته، با این تفاوت که ایندفعه کورش داشت از کون سمیرا رو میکرد و حمید از کس
این خاطره نگار بود از آشنایی با سمیرا که تو قسمت بعد براتون تعریف میکنم بعد دیدن سمیرا چه اتفاقی افتاد
امیدوارم خوشتون اومده باشه…

نوشته: شروین

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها