داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

خاطرات با رفیق صمیمیم (۱)

سلام 28 سالمه تهران زندگی میکنم قدم 180 وزنم 70 کیرم 15سانت این خاطره 12 سالگیم بود بچه خوشگل بودم باسنم سفید گرد برای سرخ کردن حال میداد از 12 سالگی زیاد فیلم پورن میدیدم همش گی بود باهاشون خیلی حال میکردم فیلم پورن گی نباشه حال زیاد باهاشون نمیکنم بیشتر علاقم گی بود تازه یاد گرفته بودم شیو کردن چجوری موهاشونو میزنن رفیقم کیرش 12 سانت بود زیاد جق زده بود جقی بود ساعت 5 بعد از ظهر دنبالم اومد گفت بیا پایین کارت دارم رفتم لباسمو پوشیدم رفتم پایین احوال پرسی هم کردم باهاش گفت دختر عموم فردا میاد خونمون توهم بیا بکنمشون منم گفتم بیخیال داداش زیاد با پسر حال میکنم ن دختر جماعت حال نمیکنم یزره مکث کرد گفت جون هرکی دوست داری بیا خونمون جق بزنیم منم قبول کردم اون موقع رفیقم 13 سالش بود سبزه بعدا خودش گفت کیرم 12 سانت هست رفتم خونه خودمو شیو کردم خودمو تمیز کردم شاید شهوتم میزد بالا بهش کون بدم خیلی زیاد حس زنونگی داشتم میخواستم امتحان کنم جای اون پسره باشم زیر کیر خوابیده کون میده فردا صبح شد ساعت 11 صبح رفتم دنبالش زنگ زدم گفت بیا بالا خونشون 2 طبقه بود اول اتاق حال بود دوم برای درس خوندن بود باباش کارمند بانک بود مامانش آرایشگر میخواست مدرک بگیره رفتم داخل خونه پله ها میرفتم بالا خونه ساکت هیچ سر صدا نمی اومد وقتی درو باز کرد لخت بود ترسیدم گفتم برای جق زدن اومدم ن برای سکس باتو گفت کصخل میخوای جق بزنی باید لخت بشی کم نگاه میکرد به کونم مثلا حالیم نشه به کونم نگاه میکنه لخت شدم گفت جوووووون چقدر سفیدی موهام خرمایی بدنم سفید بود گفتم زر نزن بیا جقمون بزنیم گفت کصخل فیلم پورن جور نکردم میخواستم بکنمت حالیم میشه حس زنونگی داری خودت نمیگی وقتی اینو میگفت کیرشو میمالید گفتم کمتر دروغ بگو میخوای منو امتحان کنی کون بهت بدم گفت جووووووون همینو گفت زودی بغلم کرد لبامو میخورد کونمو با دو دستی فشار میداد یادش بخیر یادم میاد هنوز کونم میخواره کون بهش بدم منم کیرشو میمالیدم موهامو کشید با سرم گفت ساک بزن برام کونی وقتی کونی میگفت حشری میشدم کیرشو میخوردم دندون نمیزدم مثل داخل فیلم پورن ها ساک میزدم اونم از شهوتش چشاش بسته بود ناله میکرد مثل وحشی ها ساک میزدم گفت بسه کونی ابم میاد نمیتونم کونتو بگام قمبل کن گفتم بهش با وازلین کونمو بگا هینجوری خشک بکنی جر میخورم گفت جوووووون کونی خودم میخواد جر بخوره قمبل کن تا خشک نکردمت منم بیشتر حشری میشدم قمبل براش کردم حالت قمبلی به کونم میزد جوووووون چ سفیدی کونی انگشتم میکرد جا باز کنه وازلین اورد کیرشو چرب کرد با کونم میخواست چرب کنه هی انگشت میکرد کیرش سوراخ کونم بود میخواست داخلش کنه گفتم بهش جون هرکی دوست داری اروم تر بکن جر نخوردم گفت کونی زر نزن نترس خون ریزی نمیکنی کم کم کیرشو داخلم میکرد دو دستی کونمو باز کرده بودم تا تلمبه بزنه اولش کم کم میزد بعدش زیاد میزد شهوتم خیلی رفته بود بالا زیاد ناله میکردم اونم زیاد ناله میکرد گفت ابم میاد میخوری یا بریزم داخل کونت گفتم میخورم کیرشو در اورد از کونم سوزش شدیدی گرفت کونم ساک زدم براش آبش اومد چند قطره بود اون بی حال افتاده بود رفتم دستشویی جق زدم آبم اومد
میخواستم بشورم کونمو چند قطره خون اومده بود شستم رفتم گفتم بهش لاشی کونم خون اومدت نمیگی خودش گفت کسی که اولین بار کون بده خون میاد بعدش نمیاد کون بدی کونی خودم شدی جنده گفتم داخل فیلم پورن ها خون نمی اومد اولین بارم کون میدن گفت بیخیال لباسامو پوشیدم رفتم بهترین سکسم بود

ادامه دارد…

نوشته: شیطان

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها