داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

جندش شدم

سلام شیرین هستم،لطفا مودب باشید تا داستان سکسای مختلفم رو براتون بذارم…اولین سال بعد دانشگام ،حدودا بیستو‌سه ساله بودم، از طریق دوستم تو شرکتی که کار میکرد استخدام شدم،بعد یه مدت معاون شرکت خیلی واضح نخ میداد و خلاصه بگم منم گرفتم،هر روز بعد از تعطیلی از شرکت میرفتیم بیرون وقتی هیچ‌کس نبود برمیگشتیم تو اتاقش:
شهوت از چشماش میبارید،بهم گفت جنده من کیه،اروم در گوشش گفتم شیرینه میخواد بهت کوس بده،کوسشو دوس داری؟گفت جوووووون لخت شو برام،میخوام سر تا پای نازتو ببینم،از صبح تا حالا پستونای خوشگلتو نشونم ندادی دلم میخوادشون.اخه حیف نیست چنین کوسی زیر مانتو و مقنعه!!!
همینجوری که حرف میزد بیشتر دیوونم میکرد(همین سکسی و جذاب بودنش باعث شده بود تو محیط کار چنین ریسکی بکنم،واقعا تحریکم میکرد)لباسامو اروم جلوش درمیاوردم،جوری نگاه میکرد انگار با چشماش داشت انگشتم میکرد…
رو صندلی راحتیش لم دادم پاهاهو انداختم رو دو طرفش،لای کوسمو با دستاش باز کرد بهم گفت خودت بمال لاشو،این حرفاش مستم میکرد،گفت بزن لای کوست بگو کییر میخوام،کیر ارش…
با توف لای چوچولمو‌خیس کردم میزدم لاش فقط میگفتم:کیییر بده ارش،بکنم ،جررر بده کوسو کونمو،جندت میخواد بهت کوس بده،زود باش سوراخم خیس شده برات…
کیرش داشت از شق شدن میترکید ولی عوضی بازم نمیکردم،سینه هامو‌گرفت با نوکش بازی میکرد:قربون اون پستونات بشم مثل اسمت شیرینه،اینا فقط مال ارشه!!!
نوک ممه هامو یجوری میک میزد انگار پستونک دهنشه،با انگشتش با چوچولم ور میرفت،سرشو برد لای پاهام بهم گفت،لنگاتو بده بالا میخوام کوس قلنبتو ببینم،پاهامو با لذت دادم بالا،کوسمو محکم میک میزد انگار داشت میکندش،با دستش بالاشو ماساژ میداد،داشتم روانی میشدم دیگه تحمل نداشتم،کشیدمش رو خودم نصف لباساش که تنش بود سریع دراوردم گفتم: ارش فقط بکن توش دارم میمیرم،کیر کلفتو نازشو اروم میمالید دم سوراخم،میکشید لای چاک کونم،هربار اینقدر اینکارو میکرد تا دیوونم کنه،محکم کیرشو گرفتم کردم تو کوسم،روم تند تند تلمبه میزد،تمام کمرشو چنگ زدم از شدت شهوت،اینقدر حشری بودم با چندبار کردن تو‌کوسم همه ابم اومد رو کیرش تمام بدنم میلرزید،اونم دیگه تحمل نداشت ابشو با شدت پاشید رو لبامو سینه هام،خوابید روم گفت ابشو از رو لبام پاک نکنم میخواد باهم مزش کنیم،یه لیس دور لبام زد اب خودشو خورد بعد دوباره داد تو دهن من،وااااای مزه اب کیرش با اب دهنش انگار شراب بهم میداد،با تمام لذت قورتش دادم،فوق العاده بود…

نوشته: شیرین

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها