داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

جر دادن مرجان


داستان مربوط به سال پیشه من سالم بود و با مرجان که سال داشت و خیلی دختر حشری بود آشنا شدم اون دختر لاغر اندامی بود و حدود قدش بود منم حدود قدمه و وزنمم حدود من توی پسرهای فامیل کیر نسبتا بزرگی با سایز سانت دارم.من با مرجان اس ام اس سکس میکرم اون روزی چند بار ارضا میشد تا اینکه ازم خواست که ببرمش سینما منم همینکارو کردم اینم بگم مرجان در حدی حشری بود که کم و بیش دوست داشت در مورد مادرشم حرف سکسی بزنم.توی سینما بعد از چند دقیقه دستمو روی سینش گذاشت منم شروع کردم به لب گرفتن و محکم سینه و کسش رو فشار میدادم توی گوشش میگفتم خودتو مادرتو میگام اونم هی آروم آخ خ خ و اوخ میکرد و دستشو روی کیررررررررررم میزاشت و میگفت شاید مامانم زیر کیرت دوام بیاره ولی من میمیرمممممممممم.تا آخر سینما مرجان بار ارضا شد و کسش از روی شلوار خیس شده بود ولی من یکبارم ارضا نشدم خیلی زور داشت خلاصه اونروز گذشت تا اینکه من ازش خواستم برم خونشون و اونم قبول کرد اونروز عجب روزی بود وقتی وارد خونه مرجان شدم دیدم با یه تاب مشکی کوتاه که سوتین مشکیش زیرش مشخص بود با یه شلوار چسبون اومد جلوم رفتیم روی تخت مامان باباش سریع شروع کردم به لب گرفتن ازش و کم کم لختش کردم فقط سوتین و شورت تنش بود اونم سریع منو لخت کرد و وقتی چشاش به کیرم افتاد گفت من موندم چطور دوام بیارم با این کیررررررررررت;/; منم گفتم اینه دیگه میخوای بخواه نمیخوای زوریههههههه خیلی حشری بودم و دوست داشتم زودتر ترتیبش رو بدم چون توی سینما زدحال بدی خورده بودم اصلا ارضا نشدم سریع رفتم سراغ شورتشو محکم گرفتم با شورت بلندش کردم پرتش کرم روی تخت و شورتشو پاره کردم بعد سوتینشو از وسط پاره کردم که صداش دراومد گفت چیکار میکنی اینجور میخوای منو بکنیییییییییی;/; گفتم آره خفشووووووو مادر جنده میخوام امروز کس و کونتو یکی کنممممممم خیلی جا خورد گفت بس کن اصلا من نمیخوام بهت بدم.گفتم مگه دست خودته;/; گفت برو بیرون فکر نمیکردم تو اینجوری باشی بلند شد در خونه رو باز کرد گفت برو بیرون منم که شهوت جلوی چشمهام رو گرفته بود بلند شدم در رو محکم بستم و کمرشو گرفتم محکم پرتش کردم توی تخت و رفتم چند تا سیلی توی گوشش زدم گفتم خفه شو اینجا کسی صدای دادتو نمیشنوه بهت توصیه میکنم لذت ببری وگرنه ضرر میکنی وقتی دید محکم گرفتمش و فایده ای نداره شروع کرد با التماس گفت خواهش میکنم کیرت خیلی بزرگه اینجوری منو نکن حداقل آروم بکن منم واسه اینکه آروم شه گفتم باشه فقط تو هم آروم باش گفت چشم من سریع کیرمو درآوردم گذاشتم جلوی دهنش اول گفت بدم میاد منم باز عصبی شدم موهاشو گرفتم کیرمو کردم توی دهنش تا ته کردم و دماغشو گرفتم داشت خفه میشد با دست زور میزد ولی من انگار نه انگار بهش میگفتم بدت میاد نشونت میدم چند بار اینکار رو کردم بار آخر یک مقدار بالا آورد هش میخندیدم اون دیگه حرفم به سختی میزد سریع برش گردوندم کیر سانتیم رو دم کونش گذاشتم خیلی تنگ بود مشخص بود که اولین سکسش من همین جوری خشک فشار میدادم به تلافتی اونروز توی سینما اون فقط داد میزد و سعی میکرد از زیرم فرار کنه ولی من محکم گرفته بودمش و فشارش میدادم میگفت ولم کنننننننننن به خداااااااااا پاره شدمممممممممم اصلا ول کن همون لب بازیمون خوبه گفتم خفه شو واسه من این خوبه تو کی هستی کیرمو تا نصف کردم توی کونش کیرم داشت میترکید دیدم داره اشک میریزه گفت ولم کن کیرتو توی شکمم حس میکنم مردم وااااااااااااای مامان جووووووون گفتم مادرتم میکنم بزار اول خودتو جرررررررر بدم اصلا واسم مهم نبود گریه میکنه بیشتر حال کردم محکم فشارش دادم تا تهههههههه کیرم رو کردم توی کوووووونش دیدم یه زره خون اطراف کیرمه که فهمیدم کونشو پاره کردم محکم تلمبه میزدم میزدم روی کونش دیگه بیحال شده بود حس کردم داره آبم میاد کیرمو درآوردم دیدم کونش اندازه کیرم شده کیرمو تا ته کردم توی دهنش گفتم اگه یک قطره از آب کیرمو نخوری بریزی کوستو پاره میکنم آبم اومد با فشار پاشیدم توی دهنش بدبخت از ترس سریع همشو قورت داد بعد من سریع لباسهامو پوشیدم و رفتم شب بهم زنگ زد و گفت خیلی بدی داغون شدم اصلا ارضا نشدم تا یک هفته گفت که نمیتونم بشینم از کون درد همه کونش کبود بود ولی پر رو بعد از چند هفته دوباره ازم خواست برم بکنمش دیگه گشاد بود و راحت میکردمش.پایان

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها