داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

تری سام من با دوتا میلف جذاب

سلام دوستان محسن هستم قد ۱۸۴ وزن ۹۴ قد چهارشونه کیرم یه ۱۵ سانتی می شه نه کلفت نه لاغر متوسط من هر وقت که بچه ها خونه نبودن می رفتن بیرون برای تنوع و تجربه سکس چنتا شماره داشتم به اونا زنگ می زدم بیان یه دور همی سکسی باهم داشته باشیم بعد تماس با چندتا از دوستان یاده مژگان افتادم مژگان یه دختر توپول سبزه با موهای مشکی صاف تا باسن و سینه هایی توپول ۸۵ وقد ۱۶۵ ویه تیپ عربی بهش زنگ زدم گفتم تنهام می تونی بیای گفت باشه ولی تنها نیستم یه دوستم با منه گفتم نمیشه تنها بیای گفت نه اون تا شب بامنه گفتم مشکلی نداره باهات بیاد پیشم گفت نه گفتم پس دوتایی بیاین بعد بیست دقیقه اومدن من در رو براشون باز کردم مژگان اومد تو باهم دست دادیم و بغل و ماچ دیدم یه دختر ناز سفید با موهای خرمایی یه کم فر قدش ۱۶۰ و سینه ۷۵ پنج باسنی گرد تو فکر بودم که نمی تونم اونهارو تنها بزارم یکی بامن باشه یکی اتاق دیگه من که نمیشناسمش شاید دست کجی کنه یا کاری بکنه که بعد از پذیرایی ازشون گفتم من تا حالا سکس با دوتا حوری نداشتم میشه باهم بیایین اتاق خواب هم رو نگاه کردن و مژگان گفت باشه و گفت که این دوستش از کونم می ده مشکلی نداره آخه می دونین البته مژگان با باسن سبزه و توپول نازش هیچوقت از عقب نمی داد گفتم باشه با لب و ناز همدیگر رو بغل کردیم و لباسامون رو در آوردیم و رفتیم اتاق خواب رو تخت من مژگان رو کنارم دراز کردم و باهاش لب گرفتن و سینه های نازش تو دهنم بود و دوست مژگان مریم داشت برام ساک می زد من تو آسمونا بودم هیچ وقت فکر نمی کردم که با دوتا شاه کس در یک لحظه سکس داشته باشم مریم خوایه هام رو بادستش می مالیدو کیرم تا ته توحلقش میکرد و منم پستونای مژگان رو یکی یکی گاز می گرفتم و می مکیدم می خوردم بعد مریم رو صدا کردم وازش لب گرفتم و یه درکونی بهش زدم و هر دوتا رو رو بالا بالای تخت خوابوندم و خودم رفتم لا پاشون و یکی یکی از سوراخ کون تا کس شون رو لیس می زدم و می خوردم یه دستم رو سینه مریم بود بعد میومدم پابین با چوچولش بازی می کردم و دست دیگرم کس و کون مژگان رو می مالیدم و لیسشون می زدم بعد آروم پای مژگان رو باز کردم و کیرم رو تا ته کردم کسش و تند تند تلمبه می زدم و ازش لب می گرفتم و پستوناس رو میخوردم بعد از کسش در می آوردم ومی کردم تو کس مریم جون و تلمبه می زدم و سینه های سفیدش رو می خوردم بعد یه مدت بهش شون گفتم کنار هم داگ استایل واستن و از پشت کردم توکس مژگان و بعد کس مریم به نوبت میکردمشون که آبم اومد و ریختم رو کمر مریم گفتم من یخورده خسته شدم بریم یه آبی بزنیم به خودمون یه چیزی بخوریم دوباره شروع کنیم گفتن باشه بعد دستشویی رفتن و خوردن چای و شیرینی و میوه یه آهنگ گذاشتم و با دوتاشو که لخت بودن شروع به رخسیدن کردم که خیلی حال داد بعد مریم رو بغل کردم و از پشت دوتا لوپ کونش رو گرفتم و باز کردم و گفتم خوب الان نوبت فتح باسن نریم خانوم هست بعد بلندش کردم بردم رو تخت انداختم و مژگانم دنبل مون اومد من بالا تخت واستادم مریم جلوم داگی واستاد و کیرم رو ساک می زد مژگان یه خورده بامن لب بازی کرد و رفت پشت مریم شروع به خوردن کون و کس مریم شد و حسابی تف مالیش کرد بعد مزگان رو رو بالا خوابوندم رو تخت مریم رو برو بالا سرش داگی واستاد من رفتم پایین کس مژگان و کون مریم جلوم بود اول کردم تو کس مژگان مژگان یه آهی کشید و روم خم شد روش ازش لب می گرففت و کونش قمبل کرد اومد بالا منم انگشتام رو توفی کردم فرو کردم توکون نازش و در همون حال داشتم توکس مژگان تلمیه می زدم عجب فضایی شده بود خیلی داشت حال می کردم بعد از کس مژگان در آوردم آروم گذاشت دم سوراخ کون مریم و کیرم رو هل دادم توش که دیدم بله کیرم رو آروم داخل خودش جا داد و کمکم شروکردم عقب جلوکردن و تلمبه زدن و موهای مریم رو گرفته بودم و سرش رو رو به عقب میکشیدم وتلمبه می زد م و مژگانم افتاده بود به جون پستونای مریم و می خوردو گاز می گرفت یه پانزده دقیقه تو کون مریم تلمبه زدم بعد مژگان گفت پس من چی دوباره مژگان رو داگ استایل نگه داشتم رفتم پشتش یه مدت تو کسش تلمبه زدم بعد دیدم نزدیک آبم بیاد رفتم سراغ مریم بعداز چنتا تلمبه آب داغ کیرم رو خالی کردم تو کون ناز مریم و روش افتادم هر سه تامون عرق کرده بودیم خسته که همونجا دراز کشیدیم من وسط اونا چپ و راست که باز داشتیم از هم لب می گرفتیم بوس گازو این حرفا که گفتم بعد گفتن باید برن دیرشون شده که باهاشون حساب کردم و شماره مریم رو گرفتم بامن خدا حافظی کردن و رفتن و این اولین تجربه تریسام بود که خیلی به من خوش گذشت امید وارم شما هم همچین تجربه ای داشته باشین .

نوشته: محسن

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها