داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

بکارت باران

سلام بچه های انجمن کیر تو کس این داستان مربوط میشه به سال گذشته
من مهیار هستم بیست و یک سالمه
قدم متوسطه و رنگ پوستم تقریبا روشن
دوسال پیش با یه دختر اشنا شدم بنام باران هیجده سالش بود
دختر فوق العاده ای بود از لحاظ احساسی
صورت قشنگ و بی نقصی داشت هیکل عروسکی باسن و کمر باریک و قد ریزش خیلی خوش فرم و چشم نواز بودن
اوایل خرداد بودو چند ماه از دوستی ما گذشته بود
ما فقط همدیگرو توی کافه ها و سفره خونه ها میدیدم و رابطمون در حد لب و بقل بود
یه شب تنها تو اتاقم نشسته بودم و داشتم فیلم پورن نگاه میکردم یهو باران پیام داد
گرم صحبت بودیم ک ب سرم زد بحث رو ی سکس بکشم
بهش گفتم باران دوست داری رابطمون گرم تر اینی ک هست بشه
گفت البته چرا که نه
+اگر قرار باشه من ازت چیزی بخام قبول میکنی
—اره قبول میکنم حالا چی میخای ؟
+میخام مال خودم شی
—خب مال توام دیگه مگه غیر اینه
+نه یجور دیگه
باران ک فهمیده بود چی میگم خیلی تند جوابمو داد و گفت بحثو عوض کنم
اما من گوشم بدهکار نبود
اونسال تا پاییز من سرباز بودمو باید هر جور شده بارانو برای خودم ابدی میکردم
خیلی دوسش داشتم و نمیخاستم از دستش بدم
یکی دوهفته از من اصرار و از باران خانومم انکار تا بلاخره راضی شد ب لاپایی
هفته دوم خرداد بود و اوج امتحانای پایان ترم باران
یه روز کلاس تقویتی داشت پیش معلم خصوصی میرفت
اونروز من زیر پاش نشستم و تونستم متقاعدش کنم ک کلاسو بپیچونه
ساعت یازده اماده بودم حسابی ب خودم رسیده بودم
ی حموم حسابی ترو تمیز و شیک و پیک کرده بودم
سوییچ ماشینو برداشتم و رفتم همونجایی ک قرار بود ببینمش توی ایستگاه اتوبوس نشسته بود و منتظر من بود با دفتری ک دستش بود خودشو باد میزد
براش بوق زدم و اومد نشست سلام و احوال پرسی کردیم گفت تشنشه
رفتیم بستنی فروشی و دوتا اب طالبی خنک گرفتم و خوردیم
ی باغ بیرون شهر داشتیم .رفتیم اونجا
وسط کوچه باغ ترمز کردم ودر باغ رو باز کردم و بردمش تویکی از اتاقا و محکم بغلش کردم ازش لب میگرفتم و قربون صدقش میرفتم
روسریشو از سرش دراوردم موهاشو باز کردم ریختم روشونهاش
دکمه های مانتوشو یکی یکی باز کردم تاپش ابی بود
زیرش ی سوتین مشکی پوشیده بود سینه های فسقلیش ازش زده بودن بیرون تاپشو در اوردم و سینه هاشو میمکیدم بوی عطر سینه هاش تو نفسم میپیچید و منو عاشقتر میکرد
روی گردنش خیلی حساس بود لبامو ک نزدیکش میکردم ریز ریز میخندید و قلقلکش میشد
منم هی قلقلکش میدادم و میخندوندمش و باهاش شوخی میکردم
نمیخاستم فکر کنه فقط واسه سکس پیشم اومده
دور نافشو لیس میزدم و اون موهامو میکشید جیغ میزد میگفت نکن لعنتی قلقلکم میاد و غش میکرد از خنده
بعد اینکه کار من تموم شد بهش گفتم توهم دوس داری امتحان کنی گفت ینی بخورمش
خودمو لوس کردم و اخممو تو هم کشیدم گفتم نمییییشه نفس
هیچی نگفت فهمیدم دوس نداره گفتم عیب نداره ولش کن ولی من واسه تو رو میخورم درازش کردم و شلوارشو نصفه کشیدم پایین خیلی خجالت میکشید ازم
تو چشمام نگاه نمیکرد شورتشو میخاستم در بیارم دستشو گرفت ب شورتش گفتم عشقم ول کن تو که دوس نداری من خاطره بدی از امروز داشته باشم قول میدم اذیت نشی
دستشو کنار کشید و شورتشو پایین کشیدم کسش خیلی خشگل بود ولای پاشم مرطوب بود
انگشتمو لای پاش گذاشتم و خندیدم گفتم شیطون خیلی خوشت اومده خیس شدیا
ی خنده ناز تحویلم داد
حالا نوبت من بود از کیرم رو نمایی کنم شورت و شلوارمو باهم پایین کشیدم و شلوار اونم در اوردم اومدم روش و کیرمو لای پاش گذاشتم دیدم اینجوری نمیشه و باید خیس باشه
پاهاشو دادم بالا میخاستم اب دهنمو بزنم بهش
ولی دیگه دست خودم نبود سرمو بردم سمت کسش چوچولشو با لبام گرفتم ی اهی کشید از روی شهوت خوشش اومده بود منم حریصتر شده بودمو محکم مک میزدم و سوراخشو با زبونم بازی میدادم
یکم ک گذشت خسته شدم از کس خوردن اومدم بالا و سر کیرمو همونجوری ک پاهاش بالا بود گذاشتم لای پاش خیلی حال میکردیم
اما فکر من یه چیز دیگه بود من کسشو میخاستم
ب باران گفتم چشماتو ببند و حال کن
باران چشماشو بست
خیلی میترسیدم اما سر کیرمو هل دادم تو کسش خیلی تنگ بود
یهو جیغ کشید و گفت چیکار میکنی
گفتم اروم باش تو برای منی نمیذارم کس دیگه ای صاحبت بشه اروم شده بود و هیچی نمیگفت دوباره کیرمو کردم تو کسش یواش یواش هلش میدادم تو تا یکدفعه حس کردم ی چیزی جلوی راه کیرمو گرفته یکم فشار دادم باران چشماشو بسته بود و قطره اشک از گوشه چشمش پایین اومد
خیلی دردش اومده بود کیرمو ک بیرون کشیدم چند قطره قرمز خون ازش بیرون زد
پیشونی بارانمو بوسیدم و گفتم خانوم شدنت مبارک قشنگترین دختر دنیا
اشکاشو پاک کردم و با دسمال خونشو پاک کردم یه ربع تو بقل هم بودیم اما من ارضا نشده بودم اینبار روی تخت درازش کردمو پاهاشو از هم باز کردم کیرمو خیس کردم و یواش یواش کردم تو کسش ده پونزده تا تلمبه نزده بودم ک اون ارضا شد با دیدن حال اون منم ارضا شدم و سریع کیرمو کشیدم بیرون

امیدوارم خوشتون اومده باشه دوستای خوبم

نوشته: mahyar

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها