داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

به عشقم کون دادم

سلام بچه ها داستانای زیادی اینجا خوندم بعضیاش خوب بود بعضیاشم بد.منم به این فکر افتادم که داستان سکس خودمو بنویسم .من از 16 سالگی سکس های زیادی داشتم البته از سادگیمم بود چون با هرکی رفیق میشدم خودمو راحت در اختیارش میزاشتم تا نیاز خودمم برطرف کنم .همیشه تو چت رووم بودم البته به چتی ها اعتماد نمی کردم که بهشون حال بدم چون می ترسیدم فیلم سرم در بیارن.

یه روز بعد از ظهر تو روم بودم که یه نفر بهم بی ام داد .زیاد از جزییاتش نمیگم خلاصه باهم بیشتر آشنا شدیمو بهم شماره داد چند وقت گذشت و شماره ی سیو شدشو توگوشیم دیدمو بهش زنگ زدم.یه بسر با صدای بم جواب دادو بهم گفت من شماره ندادم .بعدها فهمیدم که یارو شماره ی خودشو نداده و شماره ی بسر داییشو داده.چند وقت با بسر داییش تلفنی صحبت کردمو می گفت تهران زندگی میکنه.من مشهدم و خیلی باهم فاصله داشتیم.خیلی بسر فهمیده و مودبی بود بعد از چند ماه فهمیدم عاشقش شدم.اصلا هوس باز نبود یه روز بهم گفت ستاره می خوام بیام ببینمت گفت تو با بقیه ی دخترا فرق می کنی دختر مهربونی هستی نامرد نیستی و از انجور حرفا.دوست داشتم نصورش از من همینطوری بمونه.نمی دونست دختری که می گفت فرسنگ ها با گفته هاش فاصله داشتو تا خرخره تو لجن بود.بهش نگفتم بهش وابسته شدم.خطمو سوزوندمو یه خط دیگه گرفتمو شمارشو فقط به سعید دادم.تصمیم گرفتم بیرون که میرم با ظاهر سنگین تری برم.من چهره ی کاملا معمولی دارم با قد 163 و وزن 55 روزی که سعید اومدو دیدمش باید سرمو میبردم بالا چون خیلی قد بلندو چارشونه بود.یه هیکل شبیه انریکه.خیلی جذاب بود خلاصه رفت هتلو 2 روز موندو بعدشم رفت.چند ماه باهم در ارتباط بودیمو هر چند وقت میومدو میرفتو هیج جیز بینمون اتفاق نمی افتاد.منم که سکس رو با خیلی ها تجربه کرده بودم دوست داشتم با مردی که واقعا دوسش دارمم سکس کنمو بدجور تو کف اندامش بودم.یه روز که قرار بود فرداش حرکت کنه وبیاد دیدنم بهش گفتم سعید تو چرا مثل بی اف های دیگه نیستی گفت واسه اینکه تو جی افم نیستی وجودمی. گفتم دوست دارم تو بغلم احساست کنم گفت گلم هر کاری بگی میکنم فقط بهم قول بده هیچوقت تنهام نزاری.

خلاصه فرداش امدو من خونه بودم زنگ زد گفت گلم من رسیدم مشهد تو هتل آبارتمانم.گفتم بیام؟گفت میام دنبالت بریم دور بزنیم گفتم نه خودم میام هتل گفت باشه.آدرس هتلو ازش گرفتم بعد رفتم هموم صاف وصوف کردم به خودم رسیدمو رفتم هتل خیلی طبیعی از بله ها رفتم بالا خداروشکر کسی گیر نداد.دیدم داره از بله ها میاد بایین گفتم نمیخوای تعارفم کنی برم نو گفت بریم گلم .رفتیمو از اونجایی که خیلی راحتو صمیمیه یه هندونه که دیشبش خریده بود شکوندو همینطوری با قاشق نشست شروع کرد به خوردن.تو دلم گفتم آخه خره هرکی بود الان کارمو ساخته بود تو مگه احساس نداری.شالمو از سرم در اوردمو.بهش گفتم خیلی بدی منم هندونه میخوام گفت برو از آشبزخونه قاشق بیار باهم بخوریم گفنم خودت با قاشقت میزاری دهنم اونم یه قاشق خودش میخورد یه قاشق میزاشت دهنم تا نصف هندونه رو خوردیم گفنم بسه میترکیم گفت آره راست میگی بزار بزارمش تو یخچال.بعدشم اومد نشست روبرومو دستامو گرفتو بوسید گفت دوستت دارم ستاره.من دوستای زیادی داشتمو هیچکدوم مثل تو نبودنو …گفتم قربونت برم میشه یکم نزدیکتر بشینم؟بعد خودش اومد نزدیکمو دستشو گذاشت روشونم صورتم خیلی به صورتش نزدیک بود خودمو نزدیک کردمو بوسیدمش دلم میخواست رو لباش بوسش کنم تا اینکه به شوخی گفت ستاره اگه یکم رومو زیاد کنم نمیزنی؟ این آغاز همون چیزی بود که دنبالش بودم بهش گفتم خیلی دوستت دارم بخدا بعد م اومد نزدیکو لبامو خورد.من دختر خجالتی نبودم اما چون دوستش داشتم یکم خجالت کشیدم با اینکه ته دلم میخواستم باهاش حال کنم. 5

دقیقه داشتیم لبای همو میخوردیم که دستشو گداشت رو کمرمو منو خوابوند رو همون تختی که روش نشسته بودیم همینطور که روم خوابیده بود .دستامو برد بالا دستاشو به دستام قفل کرد بعد دستامو ول کردو لباشو برد طرف گلوم خیلی احساس خوبی داشتم متفاوت از رابطه های قبلیم .دیگه روم به روش باز شدو ازش خجالت نمی کشیدم وقتی داشت گلومو میخورد دکمه ی مانتومو باز کردم اولین دکمه رو که باز کردم بقیشوتا بایین خودش باز کرد واز روم بلند شد تا آستین های مانتومو دربیارم دوباره خوابید رومو لبامو خورد وگلومو می گفت همه چیت مثل خودت عسله خندیدمو گفتم میشه تابمو دربیارم بعد خودش برام در اورد و بعد هم دستشو برد بشت کمرمو سوتینموباز کرد.ممه هام کوچیکه اما با این وجود دستمو طوری گذاشتم روشون که نبینه دستمو برداشت سینمو خورد وبا اون یکی دستش اون یکی سینمو میمالوند بعد لباشو اورد در گوشمو گفت دوستت دارم کاش با این رفتارم اذیتت نکرده باشم.لبامو نزدیک لباش اوردمو لباشو خوردمو بعد گفتم تو بهترین بسر دنیایی.بعدشم دستمو بردمو تیشرتشو از تنش در اوردم اونم کمکم کرد خواستم دکمه ی شلوارشو باز کنم گفت ستاره بلایی سر رابطمون نیاد گفتم اینطوری رابطمون مستحکم نر میشه بعدش دیگه مقاومت نکردو دکمه ی شلوارشو باز کردم چند دقیقه بعد هر دومون لخت تو بغل هم بودیم چیزی که تو رویاهامم نمی تونستم بهش فکر کنم دستمو بردم بایینو کیر سعیدومالوندم بعد گفتم بخورمش با یه لبخند باسر تکون داد یعنی اوکی رفتم کیرشو گرفنم دستم دیدم راست شده لبامو گذاشتم رو سرشو مکیدمش از تو هم زبونمو گذاشته بودم رو سوراخ سر کیرش دیدم چشاشو بسته ویکم نفس نفس میزنه زبونمو بردمو تخماشو لیس زدمو مکیدم بعد همه کیرشو تا حلقم فرو بردمو بعد تودهنم بالا بایین میکردم 10 دقیقه براش خوردم تا اینکه دستاشو گذاشت روشونه هامو منوکشوند بالا بعدشم اومد روم دوباره لبامو گلومو خوردو سر سینه هامو مکید گفتم سعید بشت میکنم بزارش تو با اینکه هنوزم جس میکردم حس عذاب وجدانو خجالت داره اما گفن باشه.بشت کردمو دستمو خیس کردمو رو سوراخ کونم مالیدم.چون بخاطر سعید چند ماه با هیچکس سکس نکرده بودم کونم خیلی تنگ شده بود .سعید گفت میترسم دردت بگیره خودت ببر تو.منم تو همون حالت که بشت کرده بودم کیرشو مالوندم به کونم چند بار یه ذره یه ذره فرستادمش تو تا اینکه کونم یکم جا باز کرد بهش گفتم گلم حالا توخودتو حرکت بده اونم تلمبه میزد خیلی حال میداد دیگه احساس درد نمی کردم وقتی داشت تلمبه میزد همونطور کمرمو راست کردمو چسبوندم به شکمش اونم با دست راستش سینه ی چبمو گرفت و اون یکی دستشو گذاشت رو کسمو میمالوند حس کردم خیس شدم فهمیدم آبم اومده همینطور داشت تلمبه میزد که گفت دارم ارضا میشم گفتم درش نیار بریزش همونجا بعد یه دفه دیدم کیرش تو کونم بی حرکت موند فهمیدم آبشو ریخته توکونم بعد کیرشو در اورد منم که مانتوم اونور بود برش داشتمو یه دستمال از جیبم در اوردم دادم بهش گفت خودت باک کن من میرم دستشویی گفتم باشه .کونم خیسه خیس بود.گشاد هم شده بود.با دستمال باکش کردمو دیدم سعید از دستشویی اومد بیرون منم رفتم دستشویی و اومدم بیرون دیدم لخت خوابیده رو تخت اومدم کنارش خوابیدمو 10 دقیقه عشق بازی کردیم بعد لباسامونو بوشیدیمو رفتیم بارک.

الان 3 ساله که با سعیدمو فقط اون تو زندگیمه .درسته که از هم دوریم اما هر چند ماه که میاد فقط با اون نزدیکی میکنم چند روز بیش بهم گفت داره کاراشو میکنه که اسفند امسال بیاد اینجا خونه بگیره.برامون دعا کنید بچه ها.راستی نظز یادتون نره

نوشته:‌ آناهیتا

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها