داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

بهترین خاطره با تنها عشق زندگیم

سلام من اسمم امیره و 18 سالمه . حدود سه سالی هست که به اینجا سر میزنم و داستان ميخونم واسه همین تصمیم گرفتم که منم خاطره خودمو بنویسم .
داستان از اونجایی که شروع شد که حدود 1 سال و نیم پیش ما یه خونه تو غرب تهران خریدیم و به یه محله جدید اومدیم حدود سه ماه از اقامت ما می گذشت و من تقریبا با کل بچه های محل دوست بودم یه روز که مثل خیلی از روزاي دیگه تو محل با دوستام داشتیم ميچرخيديم که یه دختری رو دیدیم که خیلی خوشگل بود منم اون زمان اصلا تو فاز دختر بازی و این چیزا نبودم چون تازه با یکی کات کرده بودم و حوصله نداشتم. خلاصه یکی از دوستام به اسم علی رفت شماره داد بهش ولی قبول نکرد.
چند هفته ای گذشت که اون دختر رو توی یکی از کوچه ها دیدم دم در خونه ای نشسته منم رفتم تقریبا نزديکاش نشستم و حدود دو دقیقه به هم خیره شده بودیم راستش یه جورایی ازش خوشم اومد و دل رو زدم به دریا و رفتم پیشش نشستم و بعد از گفتن یه عالمه کسشعر شماره اش رو گرفتم . اسمش ساحل بود و یه سال از من کوچیکتر بود یه صورت خیلی خوشگل و پوست سفید و قدش هم حدود 165 . تیپ خیلی اسپرت و پسرونه ای داشت . منم اون زمان حدود 175 قدم بود و میشه گفت خوش گلم. دو ماهی از آشناییمون می گذشت و تو این دو ماه چندباري خونشون رفته بودم چون پدرش فوت کرده بود و خواهر و برادری هم نداشت و مامانش یه آرایشگاه داشت بخاطر همین اکثر وقتا تنها خونه بود. دیگه کاملا بهم اعتماد داشت و منم بهش قول داده بودم تا زمانی که نخواد من کاری نمیکنم

یه شب اتفاقی بحث سکسی بین مون پیش اومد و اون شبو با هم سکسچت کردیم . واسه فردا منو خونشون دعوت کرد منم طبق معمول حسابی تیپ زدم و رفتم . وقتی رسیدم در خونشون زنگ زدم و رفتم داخل. خونشون طبقه دوم یه آپارتمان 4 طبقه ای بود رسیدم دم در واحدشون و رفتم داخل باورم نمی شد این همون ساحل خودم باشه یه لباس آستین کوتاه آبی با یه شلوار کوتاه لی پوشیده بود و موهایش رو روی شونه هاش هاش ریخته بود. باهم روبوسی کردیم و من نشستم رو کاناپه داخل پذیرایی . دوتا شربت آورد و اومد پیشم نشست چشماش یه برق خاصی میزد تابلو بود که حرفای دیشب کار خودشو کرده نا خود آگاه لبامون رفت تو همو و من با انگشتام گونه هاشو نوازش میکردم تا اینجای کار عادی بود چون هروقت ميومدم پیشش از هم لب می گرفتیم اما اینبار ساحل آروم از روی شلوار دستشو گذاشت رو کیرم خیلی حس خوبی بود منم سریع بلندش کردم گذاشتمش رو پام و پاهاشو دور کمرم حلقه کرده بود آروم گردنشو بوس میکردم و لاله ی گوششو میخوردم اونم خودشو روی کیرم عقب جلو میکرد رو ابرا بودم . در گوشش گفتم ساحل من سر قولم هستم اگه نمیخوای تمومش کنم ؟ اونم گفت ن من دوست دارم و کی بهتر از تو . با حرفش خیلی خوشحال شدم یه گاز از لباش گرفتم و همون طور که رو پام نشسته بود بلندش کردم بردمش تو اتاقش رو تخت گذاشتمش . پيرهنمو در آوردم و افتادم رو ساحل دوباره ازش لب گرفتم و همزمان سینه های کوچيکش رو ميماليم لباسش رو در آورم سوتین نپوشیده بود و با ولع تموم شروع کردم خوردن سینه هاش زیاد بزرگ نبودن در حدی بود که تو مشتم جا میشد دیگه ساحل دیوونه شده بود و نفس های عمیق میکشید و چشماشو بسته بود آروم زبونمو از بین سینه هاش تا نافش کشیدم و زبونمو تو نافش ميچرخوندم اونم کمرشو پایین بالا میکرد. زیپ شلوارشو باز کردم و شلوارشو از پاش در آوردم یه شرت آبی پوشیده بود شروع کردم ساق پاشو با زبون بوس کردن و آروم اومدم تا کس اش دیگه تو فاز خودش نبود و فقط ناله های آروم میکرد. شرتش خیس خیس شده بود از کنار شرتش یه زبون رو کسش کشیدم و شرتشو در آوردم از پاش شروع کردم به خوردن کسش . یه کس نسبتا تو پول خیلی کم مو سفید صورتی جلوم بود باورم نمی شد حتی تو رویا هم نمیشه همچین چیزی رو دید. زبونمو تو کسش می کشیدم و چوچولشو مک میزدم دیگه ناله ها با فریاد تبدیل شده بود بعد از چند دقیقه یکم لرزید و فهمیدم که ارضا شده دیگه جون نداشتم و کنار ساحل دراز کشیدم که ساحل اومد یه بوس ازم کرد و رفت سراغ شلوارم دیگه کیرم تو شلوارم داشت منفجر میشد شلوارمو در آورد و شرتمو خودم در آوردم کیرم معمولی بود و حدود 15 یا 16 سانت بود آروم یه بوس از سرش کرد و یه مقدار آبی که روش بود رو مک زد خورد سرشو کامل تو دهنش کرده بود و منم سر ساحل و گرفته بودم و به سمت کیرم فشار میدادم . دو دقیقه ای این کارو کرد و دیدم که اوضاع خرابه و داره آبم میاد واسه همین دیگه نزاشتم بخورش . بهش گفتم ساحل برگرد به پشت بخواب اونم خوابید و گفت اگه درد داشته باشه ادامه نمیده منم گفتم اولش داره ولی بعد عادت میکنی ازش کرم خواستم که گفت رو ميزمه و رفتم آوردم و کیر خودمو با کون ساحل رو چرب کردم کونش خیلی تنگ بود واسه همین اول با انگشت اشاره کردم توش بعد یه دقیقه دومین انگشتمم کردم و همچنین سومی دیگه یکم جا باز کرده بود واسه همین سر کیرمو در سوراخش تنظیم کردم و یه فشار کوچیک دادم که سرش رفت تو . یه جیغ خیلی بلند کشید و بالشتش رو لای دندوناش داشت پاره میکرد منم چند لحظه ای حرکتی نکردم و آروم آروم کیرمو تا ته کردم تو دیدم که داره آروم گریه میکنه ولی هیچی نمی گفت دیگه کم کم تلمبه زدن رو شروع کردم ساحل ام دردش کم شده بود و آخ و اوخ میکرد بعد پنج دقیقه ای داشت آبم میومد که در آوردم کیرمو و ساحل رو به رو جلوی خودم گذاشتم با دستم کیرمو چندبار عقب جلو کردم و ابمو روی شکمش ریختم و افتادم کنارش . نیم ساعتی به همون حالت بودیم که من بلند شدم با دستمال خودم و ساحل رو تمیز کردم و لباسامونو پوشیدیم. من رفتم خونه ولی ساحل تا 2 روزی هنوز درد داشت بعد از اون 3 بار دیگه باهم سکس داشتیم ولی اونا از تهران رفتن شهرستان و دیگه ندیدمش .
ببخشید که یکم طولانی شد راستش این اولین داستانی هست که می نویسم اگه بد بود به بزرگی خودتون ببخشيد
نوشته: امیر

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها