داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

بعد از 8 سال کون دادم

داستان هم طولانیه هم گی اونایی که اهلش نیستن نخونن
سلام اسمم آرش 22 سالمه قد 180 وزنمم تقریبا 77 بدن معمولی دارم کم مو تا قبل این ماجرا یه بار کون داده بودم اونم 8_9 سال پیش که اون جرقه کونی شدن من بود تو این چند سالم کون نداده بودم تادو ماه پیش که دوباره سوراخ کونم به خودش کیر دید (اسامی مستعار)
ماجرا از اونجا شروع شد که بعد چند وقت بی کار بودن تو یه مکانیکی مشغول به کار شدم اوایل واسم عادی میگذشت صاحب مغازه یکی بود به اسم رضا حدودا40 ساله هم قد خودم ولی درشت تر این اقا رضا هر روز اومدنی و رفتنی لباس عوض میکرد من هر از گاهی میرفتم به یه بهونه ای پشت میز کار ونگاش میکردم چون شهوتم بالا میزد نگام رو برجستگی کیرش قفل میشد بعضی موقعها متوجه میشد تیکه مینداخت میگفت کجارو نگا میکنی دل نبند رهگذره وصاحاب داره میخندید چندهفته ای گذشت با هم کار میکردیم یه روز به خودم گفتم ی حرکتی بزن سنگ مفت گنجیشگم که مال خودته شاید خبری شد اخه تو این چند سال هوس کیر کرده بودم به خاطر اینکه میترسیدم دنبالش نرفتم ولی به جاش با خودم زیاد ور میرفتم یعنی میرفتم دستشویی تو سوراخم اب میگرفتم خوب تمیزش میکردم بعد موقعی که خونه خلوت بود تواتاق یا حموم یا همون دستشویی با کونم ور میرفتم بعضی موقعها که تنها بودم کونمو واقعا میگایدم با انواع وسیله ها با دست خودمو فیستینگ میکردم اوایل سخت بود واسم ولی دیگه کونم گشاد شده بود تا مچ دستمو میکردم تو کونم _ کسایی هم که باور نمیکنن میتونن تو اینترنت سرچ کنن_ فیستینگ _ چیزای دیگه ام که مثل خیارو بادمجونو شبیه اینا برگردیم به داستان پشت میز یه جا درست کرده بودم واسه نشستن و دراز کشیدن که جای دو نفر به زور بود وقتی بی کار میشدیم اون پشت میشستیم و اقا رضا هم رو ب روی من جوری که بتونه بیرونو ببینه رو یه صندلی میشست منم تو همون جایی که گفتم به پشت دراز میکشیدم تو فکر این بودم که چی میشد که الان یه کیر تو کونم بود دل زدم به دریا پا گذاشتم رو دیوار یه ذره زانو هامو جمع میکردم جوری که کونم قمبل شه متوجه میشدم که هر از گاهی نگاشو میندازه رو کونم دیگه انگاری داشتم به اون چیزی که میخواستم میرسیدم دیگه بیشتر کون نمایی میکردم اونم بیشتر نگا میکرد موقع کار از کنارم که رد میشد خوشو به کونم میمالید دستشو یا میمومد پشتم مثلا داره وسیله بر می داره وجا نیست خودشو میچسبوند بم دقیقا کیر باد کردشو رو کونم احساس میکردم چند وقت گذشت یه روز گفت ارش پایه ای بریم استخر منم که پیش خودم گفتم یه تیر دو نشون اونجا بیشتر کونمو دید میزنه گفتم باشه ولی من که شنا بلد نیستم گفت اشکال نداره بهت یاد میدم ساعت 6 مغازه رو تعطیل کرد زودتر از روزای دیگه قرار گذاشتیم ساعت 9 جلوی استخر سریع خودمو رسوندم خونه رفتم موهای بدنمو با ماشین مو زنی جاهایی که بدنم مو داشت مثل کونم بالا کیرم جاهای دیگه رو با شماره صفر زدم بعد یه دوش گرفتمو کونمم تو دستشویی اب گرفتم احتمال دادم 50_50_شاید اتفاقی که میخواستم بیفته اماده شدم و راه افتادم

ساعت 9 جلو استخر بودم چند دیقه ای اقا رضا رسید از ماشین پیاده شد اومد سمتم به خودش رسیده بود رفتیم تو تورختکن لباس عوض کردیم رفتیم که دوش قبل شنا رو بگیریم همش نگاش به اندامه من بود منم نگام به برجستگی جلوی شرتش بود یدفعه ای گفت بدن خوبی داریا منم یه نیشخند زدم و باهم رفتیم واسه شنا اول اون پرید یه ذره شنا کرد دید من وایساده بودم لبه استخر اومد سمتم گفت چرا نمیایی تو اب گفنم بلد نیستم گفت بیا بهت یاد میدم رفتم تو اب رضا به بهونه یاد دادن همه جامو میمالید دست میکشید رو کونم یاد دادنی هر از گاهی هم ولم میکرد میگفت خودت حالا تمرین کن منم همین طور دستو پا میزدم یه خورده یاد گرفته بودم گفت بسه بازم باهم میایم کامل یاد میگیری بریم سونا رفتیم واسه سونا خلوت بود یه مقدار که بدنمون عرق کرد ونرم شد گفت بیا منو ماساژ بده رفت یه گوشه دراز کشید منم شروع کردم به ماساژ دادن بعد 5 دقیقه گفت بسه تو نمیخوای منم گفتم چرا بدم نمیاد دراز کشیدم اومد نشست رو پام پشتمو ماساژ داد پشت نگاه کردم دیدم نگاش رو کونم قفله داشت شهوتم بالا میگرفت گفت میخوای پاتو ماساژ بدم گفتم باشه دستشو گذاشت رو پام شروع کرد به مالیدن رونم تا ماساژ دادن دید من هیچی نمیگم دستشو بالاتر اورد کونمو میمالید میگفت عجب کونی داری آرش می تونی ازش پول در اری ازش استفاده کن خندید دگه دستشو برد تو شرتم میکشید لای کونم منم دیگه خودمو شل کرده بودمو انگشتشو رسوند به سوراخم که ناغافل گفتم اه جـــوووووون اقا رضا گفت خوشت میاد لای کونمو باز کردم گفتم اره بمالش انگشتتو بکن توش دیگه داشتم گر میگرفتم از شهوت انگشتشوگذاشت رو سوراخم ی ذره انگشت کرد بعد دوتا انگشت که همه رسوندن دستش به سوراخ کونم دستمالیش به 2 دیقه نکشید گفتش کونت جا داره اینطوری نمیشه دوست داری بریم با کیر حال بدم بهت منم که خیلی وقت بود دنبال این بودم زیر کیرش بخوابم گفتم اره میخوام کونمو بکنی سریع جمع کردیم خودمونو رفتیم لباس پوشیدیم زدیم بیرون جلو استخر اقا رضا گفت کون به این نازی چرا این همه مدت ازش غافل بودم سوار ماشینش شدیم گفتم حالا کجامیریم جای هست گفت اره خونه داییم تنهاس باهاش راحتم اونجا به حساب کونت میرسم گفتم جان دستمو گرفت گذاشت رو کیرش راه افتادیم تو راه بغل ی داروخونه وایساد رفت و5دیقه ای برگشت دیدم کاندوم گرفته با یه بسته قرص دیده بودم از اون قرصا تاخیری بود یه دونه شو بدون اب انداخت بالا یکیشم داد به من گفت بخور موقع کردنت با کیرت ور میری ابت بیاد پشیمون نشی وسط کار کون ندی منم قرصو خوردم راه افتادیم تو راه گفتم کاندوم واسه چیته کونمو با اب تمیز کردم دوست دارم پوست کیرتو تو کونم حس کنم بدون کاندوم بکنی گفتش به یه شرط گفتم چی گفت ابمو پس باید بریزم تو کونت گفتم باشه منم همینو میخوام

بعد یه ربع رسیدیم پیاده که میشدیم داشت واسه خودش میخوند امشب چه شبیست شب وصال است امشب رسیدیم جلو در زنگ زد داییه در باز کرد رفتیم تو بعد سلام احوال پرسی رضا رفت سمت داییش یه چیزی بهش گفتو دایی رفت بیرون که اره جایی کار دارم 2ساعته برمیگردم از خودتون پذیرایی کنید ورفت بهروز گفت زود باش وقتمون کمه منم سریع رفتم دستشویی کونمو چک کردم که خیالم راحت باشه تمیزه اومدم بیرون اقا رضا لخت شده بودولی شرتشو در نیورده بود منم سریع لباسامو در اودم منو کشوند تو بغلش دست انداخت لپای کونمو گرفت یه جونی گفت وصدای نفساش دیگه داشت میومد انگشتشو گذاشت رو سوراخم بازی میداد قربون صدقه ام میرفت گفت بپر بالا پریدم پاهامو دور کمرش قفل کردم منو برد سمت مبلا همین طوری که داشت میرفت هی انگشت میکرد یه دونه انگشت دو تا سه تا دیگه تو حال خودم نبودم میگفتم کیرتو میخوام منو نشوند رو مبل وایساد جلوم شورتشو کشیدم پایین وای چی میدیدم کیرش نیم خیز از کیر بلند شده 17 سانتی من بزرگتر بود گفت بخورش کامل راست شه کیرشو گرفتم تو دستم گذاشتم تو دهنم واسش ساک میزدم واقعا بزرگ شدنشو تو دهنم حس میکردم چند دیقه واسش خوردم کیرشو که از دهنم در اوردم 4_5 سانت بزرگتر و کلفترم شده بود یه کیر 23 سانتی جونم این قرار بود کون منو حال بیاره دوباره کردم تو دهنم واسش میخوردم وبا یه دستمم کیرشو گرفته بودم و با دهنم بالا پایین میکردم میخوردم مزه میداد چند دیقه گذشت تا ابش اومد ریخت تو دهنم منم بلند شدم رفتم تو سینک آشپزخونه دهنمو خالی کردم وقتی برگشتم گفت حالا نوبت منه برگرد قمبل کن برگشتم کونم دادم عقب لاشو باز کردم سرشو گذاشت رو کونم نفس میکشید گرمای نفسش رو کونم بهم حال میداد سرشو بلند کرد سوراخمو میلیسید واقعا حال میداد داشتم دیونه میشدم دستشو اورد جلو دهنم گفت تف کن تف کون با صاب کونه تف انداختم تو کف دستش برد مالید به سوراخم یه ذره با انگشت با سوراخم بازی کرد بعد سر کیرشو مالید روسوراخمو هی بالا پایین میکرد گفتم چی کار میکنی بکن توش دیگه کونمو بگا تا گفتم همه کیرشو کرد تو کونم وای چه لذتی با اینکه کونم گشاد بود ولی کیرش کونمو پر کرده بود چون یدفعه ای کرد تو کونم یه ذره درد داشت شروع کرد به تلمبه زدن ناله هام در اومده بود اقا رضا هم از اینکه من ناله میکردم بیشتر حال میکردومحکمتر تلمبه میزد صدای خوردن بدنش به رونم وای چقد حال میداد 10 دیقه تو همون حالت منو میکرد که حالتمو عوض کرد منو به پشت خوابوند پاهامو انداخت رو شونه هاش کیر خوشگلشو کرد تو کونم هی قربون صدقه کونم میرفت منم داشتم واسه خودم جق میزدم اقا رضا کیرشو میکرد تو کونم در میاورد دوباره کامل میکرد تو کونم چند بار این کارو انجام داد داشتم لذت میبردم با دستش چندتا سیلی محکم زد رو کونم گفت پسر کونت عالیه بلند شو با همه مدلا میخوام بکنمت بعد ازم خواست سرپا قمبل کنم منم اینکارو کردم اومدم خم بشم دستمو بذارم رو مبل که یه دفعای کیرشو کرد تو کونم عینه وحشیا تلمبه زد همینطوری از تو سوراخمو بغل کیر رضا یه مایع بی رنگ میریخت رو رونم لای کونم به کل خیسو لیز شده بود کیرشو تو رودم حس میکردم منم همین جوری که غرق شهوت بودم با کیرم جق میزدم انگار اب منم حالا حالاها نمیخواست بیاد دست انداخت بلندم کرد برد چسبوند به دیوار منم جای جلو رفتن نداشتم از این موقعیت استفاده میکردو بیشتر کیرشو تو کونم فشار میداد همش تلمبه میزد ومیگفت تو دیگه کونی منی هر موقع بخوام میکنمت منم با ناله میگفتم باشه قربون کیرت باشه الان فقط بکن گفت خسته شدم بیا مدل عوض کنیم دراز کشید منم رفتم رو کیرش نشستم کیرش کامل رفت تو کونم گفتم حالا نوبت منه سریع بالا پایین میشدم محکم کونمو میزدم رو کیرش صدای خوردن کونم به بدنش پیچیده بود تو خونه که بیشتر منو شهوتی میکرد چند دیقه بالا پایین میشدم من
گفتم بسه از رو کیرش بلند شدم دراز کشیدم رو زمین اومد رو کونم نشست چند تا سیلی محکم زد رو کونم لپای کونمو گرفت از هم باز کرد سوراخم دیگه باز شده بود کیرشو میکرد تو در میاورد چند بار این کارو کرد کونم انگاری هوا کشید تا کیرشو کرد تو زیر کیرش گوزیدم حال کرده بود میگفت به گوز گوز انداختمت دراز کشید روم شروع کرد به تلمبه زدن تا ته فشار میداد میگفت آرش تا حالا کون به این تمیزی نکرده بودم هم نرمه هم گرم که یدفعه ای سرعتش زیاد کرد اه میکشید بعد چند تا تلمبه کیرش توکونم عینه قلب که نبض داره نبض زد ابشو با فشار ریخت تو کونم خالی شدن ابشو تو روده هام حس میکردم چند تا تلمبه زد روم بی حال افتاد ازم تشکر میکرد2_3 دیقه دراز کشید بعد بلند شد گفت راستی آرش تو چرا اینهمه کونت گشاده نکنه زیاد دادی منم کل داستانو گفتم که از خیار تا دستم تو کونم جا کردم باور نکرد گفت چه جوری گیریم خیار و بادمجون اره مگه میشه دستت به کونت برسه که جلوش برای اینکه هنوز من ابم نیومده بود وباورش شه دستمو کردم تو کونم در میاوردم ودوباره اینکارو میکردم اقا رضا ماتش برده بودگفت دستتو بیار بیرون دید دستم تمیزه دستشو لیز کرد منم چار دستو پا شدم کونمو قمبل کردم اروم کرد تو کونم درد داشت چون خیلی لذت داره یکی دیگه فیستینگ میکنتت دستشو در میاورد دوباره میداد تو میگفت چقد گشادی تو کونی دستشو عقب جلو میکرد منم واسه خودم داشتم جق میزدم دیگه نزدیک بودم که برگشتم و به پشت خوابیدم ازش خواستم دوباره دستشو بکنه تو کونم اخه برگشتنی دستشو کشید بیرون دوبار دستشوبا تف منه کونیش لیز کرد تا مچ کرد تو کونم شروع کرد به عقب جلو کردن منم کیرمو بالا پایین میکردم جق میزدم تا ابم اومد و ریخت رو شکممو سینم بعد اون ماجرا دیگه شدم کونی اقا رضا هرموقع میخواست منو میکرد اگه خواستید ماجرای دوکیره شدن کونمو توسط اقا رضا و دایشو مینویسم

نوشته: کون گشاد

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها