داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

بردگی برای دوست دوست‌پسرم

من میترام ۲۱ سالمه
یک ساله که تو ی رابطه خیلی خوبم و واقعا عاشق نامزدمم.
این خاطره ای که میخوام تعریف کنم برای دو سه سال پیشه
یعنی سال ۱۴۰۰و۹۹.
۱۸ سالم بود، اولین باری بود که با یه پسر دوست میشدم، همه چیز داشت خوب پیش میرفت، تا اینکه ی روز بحثمون شد و بی دلیل کات کردیم. البته برای همیشه نبود و میشه گفت قهر بود.
بعد از اون شب دوست صمیمیش هی بهم پیام میداد و سعی داشت توجهمو جلب کنه. همش تحریکم میکرد و منم خیلی حشری بودم، باهاش دوست شدم و یک ماه باهم دوست بودیم، انقدر تو این یک ماه بهم توجه میکرد و نازمو میکشید که حس میکردم عاشقم شده!
اواسط اسفند ۹۹ بود که خانوادش رفته بودن شمال و خونشون خالی شده بود، قرار بود تا ۲۰ فروردین هم شمال بمونن، کیوان بهم گفت میای خونمون؟ منم سریع قبول کردم خیلییی حشری بودم و واقعا منتظر همچین پیشنهادی بودم!!
البته باکره بودم و اونم نمیخواست دخول داشته باشیم، و گفتش که فقط در حد میک لاو میتونه بهم حال بده و منم قبول کردم…
رفتم خونشون… سمت آتیشگاه بود البته خودش میومد منو میبرد و میاورد.
تا درو بست اولین سیلیو ازش خوردم! باورم نمیشدد اون پسری که انقدر مهربون بود چرا باید یهو کتکم بزنه؟ خشکم زده بود!!
انقدر سیلیش محکم بود که نتونستم رو پام وایسم و افتادم، اونم اومد بالا سرم، بهش نگاه کردم… فکر کنم با اون سیلی خواست جایگاهمو بهم بفهمونه!!
بعدش گفت بدو جنده لباساتو درار که کلی کار داریم، در خونه رو هم قفل کردد! ترسیده بودمم!!!
کلی با حرفاش تحقیرم کرد، میگفت تو ی جنده ای که به دوست دوست پسرت پا دادی و الان خونشی، منم حسابتو میرسم جنده ی سگ، تو از سگم کمتری ، خیلی حقیری
همونجا کیرشو دراورد، ی کیر گنده ی سیاه داشت، خودشم سبزه بود،ولی کیرش خیلی بزرگ بود از مال رفیقش خیلی گنده تر
مجبورم کرد براش ساک بزنم و در حال ساک زدن ازم فیلم گرفت، کیرشو میکوبید تو صورتم و میکرد تو دهنم و تا حلقم فشار میداد، اووق میزدمم
کیرش بو میداد ، بوی کیر. میگفت که عاشق بوی کیر خودشه و میگفت که منم باید عاشق این بو باشم چون بهترین بو تو زندگیمه!
دوباره خوابوندم رو زمین و کیرشو تا دسته کرد تو دهنم ، حالم داشت بهم میخورددد ، بعد دولا شدو مجبورم کرد کونشو لیس بزنم، کونشم بو عن میداد، ولی مجبورم میکرد براش لیس بزنم چون وقتی نمیزدم کتک میخوردم، کونشو مثل سگ لیس میزدم و اونم هی میگفت تو دقیقا در همین حدی بخورش لیسش بزن بخور سهمتو
بعدش موهامو دم اسبی کرد و از موهام گرفت و منو کشید و تو کل خونه چرخوند کمرم میسوخت انقدر روی فرش کشیده شدم
با همون حالت منو برد تو حموم و اب سردددد سرددد باز کرد روم. از سرمای زیاد اب نفسم بالا نمیومد و جیغ میزدم و چهاردستپا تو حموم از زیر اب فرار میکردم و اون باز دوشو میگرفت روم
بعدش مجبورم کرد رو شکمم بخوابم جوری که شکمو سینهام چسپیده بود کف حمومشون
کیرشو در اورد و شاشید روم! انقدر سردمم بود که گرمای شاشش برام لذت بخش بود التماسش میکردم که بریزتش روم… اون لحظه نهایت حقارت بوددد !!
مجبورم کرد چند تا جمله رو ۲۰ بار پشت سرهم بگم و اون جمله این بود که مدام میگفتم کیوان گوه خوردم، من عنتم نیستم و…
اونم تو اون حالت جق میزد و اخرش ابشو ریخت رو کمرم
بوی شاش و ابش همجارو برداشته بود
اولین بار بود که اونقدر تحقیر میشدم ، واقعا تو نقشم فرو رفته بودم و حس میکردم که عنشم نیستم.
دوباره اب سردو روم گرفت تا باهاش تمیزم کنه… جیغ میزدم از سرمای زیاد… تازه این کافی نبود تو همون حالت لخت لخت و خیس منو برد تو تراسشون
سگ لرز میزدم انقدر میلرزیدم نمیتونستم حرف بزنم
باید ۳۰ مرتبه میگفتم گوه خوردم و به پاش سجده میکردم و پاشو میبوسیدم
مردمم تا این ۳۰ بار تموم شد!! بعدش از موهام منو گرفت و بایه لگد در کونم پرتم کرد تو سالن!
در تراسو بست و اومد بالا سرم ، با پاش کتکمم میزد هی میزد هی میخوردم از درد به خودم میپیچیدم تو همجام لگد میزد
اینبار اون ازم نخواست ولی خودم همش میگفتم گوه خوردم نزن
صدای آخ و اوخم و جیغام همجارو برداشت
چون خونشون ویلایی بود هیشکی نمیشنید
مجبورم کرد به حالت سگی بشینم ، انگشتشو گذاشت در سوراخ کونم و محکم فشار داد تو
به زود رفت داخل و ی جیغ بلندی زدم فکر کردم میخواد از پشت بکنتم
اما بهم گفت نترس نمیکنمت، در حدی نیستی که بکنمت، کیرمو با سوراخات کثیف نمیکنم.
بعدش گفت لباساتو بپوش ببرمت خونتون جنده خانوم
رفتم موهامو خشک کردم لباس پوشیدم یکم ارایش کردم
تو راه اصلا ازین رفتارا نداشت و کاملا خوش اخلاق شده بود باز اما من دیگه حالم ازش بهم میخورد
با اون فیلمی که از ساک زدنم گرفته بود چندبار دیگه مجبورم کرد برم خونشون و هر چند بارش همین کارارو باهام میکرد و منو تا اوج حقارت پیش میبرد…
اولش بدم اومد ولی بعدش عادت کردم که سگ حقیرش باشم و دلم برا بوی کیرش تنگ میشد
بعد یه ماه بهم پیام داد که دیگه نمیخوام ببینمت و سیکتو بزن! از همجا بلاکم کرد و مثل یه اشغال از زندگیش بیرونم کرد
فیلم ساک زدنمو برای دوست پسر قبلیم ک دوستش بود فرستاد و اونم حسابی تحقیرم کرد و برام متاسف شد، و فهمیدم از اولش همه اینا با هماهنگی جفتشون بوده و درواقع میخواسته با دوستش امتحانم کنه و منم جندگیمو ثابت کردم!!
اما کیوان با اینکار ادبم کرد ، فقط اون میتونست ادمم کنه و کاری کنه از جندگی در بیام! به لطف اونه که الان رابطه موفقی دارم و جاداره ازش تشکر کنم … اگه این داستانو یه روز خوندی بدون که واقعا ممنونم ازت کیوان. هرکاری که کردیم حقم بود دستت دردنکنه

نوشته: میترا

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها