داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

اکبر و سارا و پریا

سلام دوستان من اکبرم ۳۴ سالمه و داستانی که میخوام بهتون بگم دقیقا برام اتفاق افتاده، من کارمند یه شرکت خصوصی ام که با چندتا خانم و آقا همکاریم که سرویس رفت و برگشت داریم، من همیشه موقع برگشت با سرویس میرفتم ته سرویس مینشستم چون نفر آخر پیاده میشدم و معمولا هم میرفتم و فیلم های پورن میدیدم ، البته همیشه حواسم بود که هیشکی متوجه نشه، یه مدت همیجوری داشتم کارمو ادامه میدادم که یه بار یکی از خانم ها به اسم سارا اومد ته سرویس نشست و من اولاش حواسم بهش بود و با احتیاط فیلم میدیدم ولی نفهمیدم چی شد که یه لحظه گوشی رو چرخوندم سمتش و اونم دید که دارم فیلم پورن میبینم، یهو خودشو عقب کشید و رفت جلو سرویس پیش دوستش نشست و کلی باهم حرف زدن ، اون روز گذشت و منم نمیدونستم چیکار کنم، دو سه روزی سر سنگین میرفتم جلو سرویس مینشستم و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، بعد از چند روز فکر کردم آبا از آسیاب گذشته و همون جا آخرای رسیدنمون به مقصد بود که شیطون گولم زد و دوباره رفتم فیلم پورن دیدن، و این سری رفتم فیلم کس لیسی و ارضا زنا با دهنو دیدم، وای چشمتون روز بد نبینه و اصلا هم حواسم به این موضوع نیست که سارا و پریا دوتا صندلی قبل از من نشستن، و بی معرفتا برام تله چیدن و از لحظه اول که رفتم فیلم ببینم یواشکی ازم فیلم گرفتن، فرداش رفتم ته سرویس و مشغول دیدن فیلم بودم که یهو سارا اومد گفت آهای داری چیکار میکنی؟ منم دستوپامو گم کردم و گفتم هیچی ، گفت ببینم گوشیتو، گفتم یعنی چی گوشی یه چیز شخصیه، گفت اااا پس گوشی یه چیز شخصیه دیگه، باشه فردا که فیلمای دیروزتو که ازت گرفتیم تحویل حراست دادم میفهمی شخصی یا نه، اولش فکر کردم داره رکب میزنه گفتم این حرفا چیه کدوم فیلما، یهو گوشیش رو در آورد و کل فیلمای دیروزو بهم نشون داد و گفت نشونت میدم،
همونجا کپ کردم و گفتم خوب ببخشید ، دیگه تکرار نمیکنم و از این حرفا ، گفت فایده ای نداره، یه اشاره کرد به دوستش که اونم اومد ته سرویس سمت ما، راننده سرویس مشکوک شده بود و داد زد مشکلی پیش اومده ، منم با صدای لرزون گفتم نه آقا مشکلی نیست، یهو سارا آروم گفت مطمئنی مشکلی نیست؟ منم گفتم چیکار کنم؟
گفت آخرین ایستگاه پیاده شدی باهات کلی کار داریم ، گفتم باشه
، منم ترسیده بودم و هرچی گفتن انجام دادم، آخر ایستگاه پیاده شدیم و سارا گفت بجنب امروز کلی باهات کار داریم، گفتم چیکار، گفت تو کاریت نباشه ، امروز خونه من مهمون مایی، منم که تر سیده بودم گفتم یعنی چی نمیشه نیام؟
گفتن نیای ؟ مشکلی نیست ولی از فردا دیگه سرکار هم نمیتونی بیای چون با این فیلما که ازت داریم قطعا اخراجی، گفتم ای بابا ، باشه باید کجا بیام؟
سارا گفت الان داریم میریم خونه ما، من امروز کلی باهات کار داریم اگه پسر خوبی باشه باهات کاری نداریم و میتونیم از هم لذت ببریم،
تازه دوزاریم افتاد که اینا از من خوششون اومده ، خلاصه یکم ترسم ریخت و با خیال راحت رفتیم سمت خونه سارا،سارا یه دختر ۳۶ ۳۷ ساله بود که خیلی سنش کمتر به نظر میرسید و اصلا بهش نمیخورد که سنش اینقدر باشه ،پریا هم یه سال ازش کوچیکتر بود، خلاصه رسیدیم خونه سارا ، سارا رفت شربت آماده کرد و اومد سمت منو پریا، ترسیدم شربتو بخورم گفتم نه مرسی تشنم نیست ، سارا گفت نترس چیزی توش نیست بخور جون بگیری که کلی باهم کار داریم، من کم کم داشت یخم باز میشد که یهو سارا گفت شربتتو خوردی پاشو لخت شو ، هنگ کرده بودم که این دوتا زن چیکار میخوان کنن با من، دیدم با هم رفتن تو اتاق خواب لخت شدن و اومدن، فقط یه شورت و سوتین تنشون مونده بود، عجب هیکلی هم داشتن، منم سریع لخت شدم سارا یهو گفت خوب شروع کن دیگه میخوام هرچی بلدی رو رو کنی،منم کاملا یخم باز شده بود و دست به کیر شدم و کیرمو یکم مالیدم که کیرم راست راست شد که اینا دیدن و گفتن جووون کیرتم خیلی بلند نیست که ولی بدک نیست، سارا اومد سمت من کیرمو گرفت تو دستش و گفت ببینم چیکار میکنی، منم بلند شدم از سارا شروع کردم لب گرفتن ، سارا خیلی دختر حشری بود یهو محکم دهن منو گرفت و لبامو با تمام وجودش میک زد کیرمو ول کرد یهو دیدم کیرمو پریا رفته گرفته و داره میماله اونقدر مالید کیرمو که نزدیک بود آبم بیاد ، پریا گفت نوبت منه سارا ، سریع جاشونو باهم عوض کردن و پریا باهام لب تو لب شد، وااای که چقدر لحظه نابی بود، سارا دیونه اونقدر تند تند کیرمو میمالید که واقعا نزدیک بود آبم بیاد ،با هزار بد بختی خودمو عقب کشیدم، یهو دیدم سارا سریع بلند شد و شورت و سوتینشو در آورد و گفت جووون بیا بخور پستونامو، وااای اونقدر این صحنه اش تحریم کرد که ناخودآگاه دستم رفت سمت کیرم و کیرم دوبرابر سیخ شد،خلاصه دیدم پریا هم لخت لخط شد واااای چه بدن هایی داشتن باور کردنی نبود ، فکر کنم جفتشون دختر بودن، یهو دیدم پریا دوباره اومد سمت کیر من ، منم مشغول خوردن پستونای سارا شدم ، یه سه چهار دقیقه ای داشتم همیجوری پستونای سارا رو میخوردم که صدای ناله های سارا اوج گرفت و گفت وااای برو رو کسم وااای برو ، یکم شیطنتم گرفت و از سمت پستوناش هی میرفتم سمت نافش و زبون میدم تا بالای نافش و میرفتم سمت پستوناش، سه چهار دیقه ای همینجوری داشتم انجام میدادم که سارا داد زد لامصب برو کسمو بخور دارم میمیرم، ،منم تازه شیطنتام شروع شده بود و همش نافشو زبون میزدم یهو خودشو عقب کشید و با تمام زورش سرمنو گرفت و برد سمت کسش و داد زد لامصب گفتم کسمو بخوررررر، وااای چی کسی داشت این دختر ، خیس آب شده بود کسش، پریا هم از اون ور داشت با کیر من قشنگ ور میرفت،تا زبونم خورد به کس سارا یهو سر منو محکم به کسش فشار داد و دهنمو فشار داد به کسش و یه آه از ده دلش کشید و گفت واااااااای، یهو دیدم گفت چوچوله مو میک بزن داره آبم میاد، منم اینو دیدم یهو با تمام وجودم شروع کردم به خوردن چوچوله سارا و با تمام وجودم میکش میزدم، اونقدر میک زدم که صدای جیغش دراومده بود حدود دو سه دقیقه داشتم با شدت و تند تند میک میزدم که دیدم سارا داره با دستش میزنه رو زمین و با صدای لرزون گفت داررررررم میاااام، یهو پریا گفت دهنتو رو کل کسش باز باز کن الان آبش میاد ، منم زبونمو درآوردم و دهنمو تا جایی که میشد باز باز کردم و سریع روی کل سارا گذاشتم ،سارا یهو لرزید و با صدای خیلی بلند جیغ زد و حدود ده ثانیه منتظر بودم که حس کردم دهنم به شدت لزج و چسبناک شد و تقریبا دهنم پر پر شد، سارا اصلا تو حال خودش نبود و فقط داشت ناله میکرد و همش میگفت واااای بخور آبمو بخورررر ، بخووووررر، یهو دیدم از اون طرف پریا به شدت شروع کرد کیرمو بالا پاین کردن اونقدر محکم بالا پایین کرد که دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و آبم همونجا پاشید ، بیحال شده بودم و آب منو سارا اومده بود و نوبت پریا بود ، فکر میکردم پریا از دستم ناراحت بشه ، پنج دیقه بعد دیدم سارا بلند شد و اومد پستونای پریا رو شروع کرد به خوردن،حدود پنج شیش دیقه ای سارا داشت پستونای پریا رو میخورد که یهو دیدم پریا خودش خیلی شیک و مجلسی اومد و نشست رو دهنم و از اون طرف هم سارا داشت پستوناشو میخورد و هی میمالوند ، منم که بیحال شده بودم و نایی نداشتم اونقدر که ازم آب رفته بود، پریا صداش کم کم داشت در میومد که دیدم شروع کرد با کسش تو دهن من تلمبه زدن ، وای اونقدر با کسش تو دهنم تلمبه زد که فکم بی حس شده بود ، دیدم کسش خیلی خیس شده فهمیدم که دیگه الاناس که آبش بیاد، یهو دیدم خودش کل کسشو همش به لب و دهن و دماغم اونقد مالید که کل دهن و لب و دماغم خیس شده بود و تقریبا زیر کسش کل صورتم خیس خیس شده بود و کل صورت و دهنم بوی کس گرفته بود یه شیش هفت دقیقه ای هم همینجوری داشت خودشو میمالید به لب و دهنم که حس کردم ترشحات کسش خیلی خیلی بیشتر شده و یه جورایی کسش داشت همینجوری آب میداد ، دیدم پریا سرعت مالیدن کسش به لب و دهنم چند برابر شد و مثل ویبره داشت کسشو میمالید به لب و دهنم، یهو با صدااای لرزون گفت ووووووااااای دااااره میااااااد، سارا هم سریع گفت اکبر بجنب داره ارضا میشه حلقتو بگیر زیر کسش، منم زبونمو در آوردم و تا جایی که میتونستم و توان داشتم دهنمو باز باز کردم و راه حلقمو برای خالی شدن آب کس پریا باز کردم، یهو دیدم سارا هم اومد و کل فک منو باز باز کرد و پریا رو رو حلق من فشار داد که کل کس پریا موقع ارضا تو حلقم باشه، چند ثانیه بعد حس کردم کل حلق و دهنم پر پر شد از آب لزج و چسبناک پریا، اصلا باور کردنی نبود پریا دوبرابر سارا آب داشت، حلق من زیر کس پریا همینجوری باز بود و پریا فقط داشت جیغ میدم و همش کیگفت واااای اومد ، وااای اومد ، بخورششششش، قورتش بده، پریا هم روی حلق من جا خوش کرده بود و بلند هم نمیشد و داشت نفسم میگرفت زیر کسش، که سارا گفت تکون نخور ، نشسته تا کل آبش تو حلقت خالی شه، مطمئن شه خودش بلند میشه، منم داشتم خفه میشدم زیر کس پر آب پریا، یهو پرتش کردم اونطرف و نفس گرفتم، کل دهنم لزج و چسبناک شده بود و آبشم سفید بود و به شیری میزد، دهنم به شدت لزج و چسبناک و غلیظ شده بود، اصلا تو حال خودم نبودم ، تا نیم ساعت بعد که یکم حالمون جا اومد و بازم با هم حال کردیم و شبشم پا شدم و اومدم خونه، و هنوزم باهاشون رابطه دارم و ، کس لیسشونم ، ، فیلمارم پاک کردن ولی الان من بیخیال آب کسشون نمیشم، اگه استقبال بشه بازم ادامه شو بهتون میگم

نوشته: اکبر

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها