داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

اولین کون دادن آرش (۲)

…قسمت قبل

سلام
اونایی که درجریان نیستن،من آرشم ۲۱ سالمه یه پسر تقریبا لاغر با فیس بدون ریشو پسرونه
تو قسمت اول از چگونگی آشناییم با علی گفتم
بعد از قرار اولم با علی و برگشتنم به خونه حس پشیمونی و تنفر امونمو بریده بود اما رفته رفته اون حس از بین رفت،اما علی خیلی راضی بود و میگفت که واقعا لذت بردو ازم تعریف میکرد،منم واقعا ازش خوشم اومده بود و مشخص بود پسر واقعا خوبیه.
تقریبا۲ هفته از اولین سکسمون گذشته بود که دیدم بهم پیام داد و پیشنهاد یه سکس دیگه رو بهم داده بود اما از اون جایی که تو قرار اولمون خیلی شرایط سختی داشتیم بخاطر نداشتن مکان بهم سخت گذشته بود من قبول نکردم بهش جواب رد دادم اما بعد چند روز بهم گفت که فردا قراره خونوادش برن خونه یکی از اقوامشون و خونشون برا چند ساعت خالیه اینو که گفت اون حس خارشو هیجان دوباره اومد سراغمو با خودم کلنجار میرفتم که برم یا نه که در آخر قبول کردم که فردا برم پیشش،قرارمون برا فردا ساعت یک ظهر بود
منم برای سکس فردا باید خودمو آماده میکردم برای همین رفتم حموم بدنمو شیو کردم،از اونجایی که فوتبال بازی میکنم چند روز یکبار بدنمو شیو میکنمو برای همین کار زیادی نداشتم.
اون روز گذشت،صبح روز بعدش از هیجان زیاد زودتر بیدار شدمو به کارام رسیدم تقریبا ساعت ۱۲ بود که حرکت کردم به آدرسی که بهم داده بود،یه بیست دقیقه ای با خونشون فاصله داشتم برای همین خیلی زودتر رسیدم،یه اپارتمان۳طبقه که طبقه دومش خونه علی بود،بعد اینکه بهش گفتم رسیدم خودش اومد پایین درو برام باز کرد و باهم رفتیم بالا،در اتاقو که بست دوباره اون استرس هیجان اومد سراغم علی هم که متوجه شده بود بهم گفت نگران نباشم خانوادش تا ساعت ۴ نمیان و قبل حرکت کردنشون بهش خبر میدن.
علی بهم پیشنهاد داد که بشینم تا بره به دوش سریع بگیر بیاد،منم منتظرش بودم تا کارش تموم بشه که بعد چند دقیقه از حموم اومد بیرون و کامل لخت بود،وقتی چشم بهش افتاد همینجور ماتم برده بود یه هیکل با سینه و پاهای ورزیده که شیو شده بود با کیرو خایه آویزان و درشت اصلا قبلش به بدنش دقت نکرده بودم
اون رفت اتاقشو بهم گفت منم باهاش برم اما قبلش باید خودمو آماده میکردم بهش گفتم باید برم دستشویی، رفتم خودمو تخلیه کردم و فقط با یه شورت رفتم تو اتاقش،که یک تخت دونفره با پرده های کشیده که نور اتاقو کم کرده بودی فضای اتاقو خیلی سکسی کرده بود
علی روی تخت نشسته بود منتظر من بود،بدنمو که دید یه جوووون کش دار گفتو شروع کرد به تعریف کردن از بدنم،من ۱۸۵ قدمه ۷۰ وزنم برای اینکه فوتبال بازی میکنم پاها و بدن کشیده و خوش فرمی دارم،رفتم رو تخت پیش علی نشستم استرسم خیلی کم شده بود،علی شروع کرد به دست زدن به بدن و کونم اما هنوز شرت پام بود،منم دست میزدم به رون پاش بعد چند ثانیه رفت به تخت تکیه داد و پاهاشو باز کرد،منتظر بود برم بین پاهاشو براش ساک بزنم کیرش هنوز کامل راست نشده بود
شروع کردم به مالیدن کیرشو سرشو بوس کردنو لیس زدن،علی هم بهم زل زده بودو منتظر بود که بکنم تو دهنم،سرشو کردم تو دهنم هرچی بیشتر ساک میزدم حس میکردم داره بزرگتر میشه،علی هم با دستش سرمو گرفته بود با یه ریتم ملایمی بالا پایین میکرد،کمتر از نصفشو میتونستم بکنم تو دهنم بعد چند بار که نصف بیشتر کیرشو کردم تو دهنم حالم بد شده بودو اوق زدم از دهنم در اورده بودمش که دیدم کیرش به بزرگ ترین حالت خودش رسیده بودو اب دهنم ازش سرازیر شده،یه کیر تقریبا ۱۷ ۱۸ سانتی کلفت،علی خیلی منتظر نموند دوباره سرمو گرفت برد سمت تخماش که بهم بفهمونه باید بخورمش،از حرکاتش معلوم بود که خیلی حشری هستش منم همزمان تخماشو لیس میزدم با دستامم با کیرش بازی میکردم،بدی خوبی میداد و اشتیاقم برای خوردنشون بیشتر شد،علی هم اه نالش در اومده بود،دوباره شروع کردم به ساک زدن کیرش،سرش از حالت عادی بزرگتر شده بودو میک زدنش به خودمم حس خوبی میداد،دستشو از سرم برداشته بودو کارو سپرده بود به خودم،تقریبا ۵ دقیقه ای از ساک زدنم گذشته بود که خسته شده بودم اونم متوجه شده بود بهم گفت کافیه،علی بلند شدو منو هدایت کرد با دستاش لبه تخت که داگ استایل بشم اونم سرپا پشتم وایستاده بود،دوطرف شرتمو گرفته بودو آروم کشیدش پایین،از اون جایی که روز قبلش کل بدنمو شیو کرده بودم با دیدنش گفت:اووووف آرش نمیدونی اینجا چه خبره چه سوراخ تمیزی داری قراره امروز جرش بدم
اینو که گفت دوباره منو استرس گرفت چون کیرش واقعا برام بزرگ بود ولی مطمئن بودم از سکس اولمون کارم راحت تره.
همینطور که داشت با سوراخم بازی میکرد و یواش انگشتم میکرد یادم افتاد که روز قبل بهش گفته بودم حتما کاندوم بگیره چون مطمئن نبودم بعد اون روز سکس نداشته نمیخواستم بدون کاندوم بهش بدم البته که بهم اطمینان داده بود برای سلامتیش اما خب اینجوری مطمئن تر بودم
که بهم گفت کاندوم گرفته،علی بعد چند دقیقه که حسابی کونمو برانداز کرد رفت از کشوش لوبریکانت برداشت شروع کرد ریختن روی سوراخ کونم همزمان هم یکی از انگشتاشو فشار داد توش که سوزشش خیلی خیلی کم بود
منم هر چقدر می گذشت هیجانم بیشتر میشد اما کیرم مثل دفعه قبل کوچکترین تکونی نخورده بود
بعدش۲ انگشتی شروع کرد انگشت کردنم که من یه اخ ریزی گفتم که علی بهم گفت:ناله هاتو بزار برای کیرم خوشگله.
بعد چند دقیقه که خیلی راحت عقب جلو میکرد منم دردی احساس نمی کردم دوباره لوبریکانت ریخت روی سوراخم کاندوم کشید روی کیرشو به کیرشم روون کننده زد،داشتم به هیجان انگیزترین قسمت سکسمون نزدیک میشدم هیجان،استرس،ترس از درد،تا می خواستم آروم بشم دردی که تو سکس قبلی کشیدم یادم میومد.
علی اومد نزدیک تر با کیرش چند تا ضربه به کونم زدو سر کیرشو به سوراخم میکشید،چندبار این کارو تکرار کرد
بهم گفت آماده ای گفتم اره فقط یواش بدون اینکه چیزی بگه سرشو با یک فشار کرد تو یه اه از ته دل هردو کشیدیم اما من سوزشو درد داشتم چون سر کیرش واقعا بزرگ بود حتی تو ساک زدنم اذیتم میکرد،کیرشو در آورد دوباره اینکارو تکرار کرد شاید۷ یا۸ بار اینکارو کردو هرباری که اینکارو میکرد درد کمتری داشتم،چند ثانیه ای کیرشو تکون نداد اما بعدش خیلی با حوصله سانت به سانتشو کرد تو کونم هرچند وقت یه بار بهم میگفت که شل کنم.
منم سرم رو تخت بودو چشامو بسته بودم هرچی جلوتر میومد ناله هام بیشتر میشد که بعد چند دقیقه برخورد شکمش با کونمو حس کردم باورم نمیشد تموم کیرش تو کونم بود با درد خیلی خفیف،منتظر بودم که تلمبه زدنو شروع کنه که یک دفعه کیرشو کامل از کونم در اورد،از این کارش کفری شدمو برگشتم که دیدم با چشمای خمارش داره منو نگاه میکنه گفتم چی شد که گفت:برو جلوتر منم بیام رو تخت،رفتم جلوتر علی هم بدون اینکه دستشو از روی کونم برداره اومد رو تخت خیلی سریع یهویی کیرشو گذاشت رو سوراخم با یه فشار نصفشو کرد توش باز همون سوزش کم اومد سراغم،خیلی ارومو با ریتم خاصی شروع کرد تلمبه زدن با هر تلمبه کیرشو بیشتر جا میداد تو کونم که بعد چند دقیقه سرعتشو بیشتر کرد،چند دقیقه ای از کردنش گذشته بود منم ناله میکردمو با کیرم ور میرفتم لذتی که دنبالش بودم اینجا بود کیرم داشت راست میشد منم میمالیدمش،علی که دید دارم کیرمو میمالم دستمو از روش برداشت و نذاشت ادامه بدم چون احتمال میداد آبم بیاد و حسم بپره،اما چیزی که برای من عجیب بود کمر سفت علی بود که بر خلاف دفعه قبل ابش قرار نبود بیاد
ازش پرسیدم چیزی خورده یا مصرف کرده که فقط خنده کرد و چیزی نگفت که احتمال دادم کمرشو سفت کرده قبل اینکه بیام پیشش.
شدت تلمبه های علی بیشتر شده بود و برخورد شکمو پاهاش با کونم صدای شالاپ شولوپ بلند شده بود که با صدای ناله های من فضارو خیلی شهوتی کرده بود
علی همزمان با تلمبه های سنگین شروع کرد به اسپنک زدنو بهم میگفت شل کن آرش،این کون مال کیه؟؟؟
چه سوراخ تنگی داری لعنتی
دارم میکنمتتتتت
اووووووووف
منم واقعا داشتم لذت میبردم و ناله هام از لذت بود کیرمم کامل راست شده بود
بعد چند مین علی بهم گفت خیلی اروم دراز بکش،خودشم بهم چسبید تا کیرش از کونم بیرون نیاد،دستاشو دو طرف بدنم گذاشت و دوباره شروع کرد تلمبه زدن تو این حالت یکم درد داشتم اما مهم نبود.
علی خیلی حرفه ای تلمبه میزد گاهی سرعتشو کم میکرد بعد یکی دو دقیقه رگباری،چندبار این کارو تکرار کرد
کیرمم که به بزرگترین حالت خودش بود به تخت کشیده میشد که تو یک دو موقعت نزدیک بود آبم بیاد که کیرمو با تخت فاصله دادم که اینکارم باعث میشد تموم۱۷ سانت کیر علی بره تو کونم از لذت زیاد دم صورتمو نیم رخ کنه شروع کنه ازم لب گرفتن،منم همراهیش میگردمو دستایی که دو طرف بدنم ستون کرده بود و گرفته بود و فشارشون میدادم.
بعد چند مین علی هردو دستشو از زیر دستام رد کرد و برد پشت کردنم منو قبل کرد کوچیک ترین تکونی نمیتونستم بخورم کامل در اختیارش بودم،دوباره سرعتشو بیشتر کرد با تموم توانش تو کونم تلمبه میزد صدای برخورد بدنمون با صدای ناله هام علی رو حشری تر میکرد حتی صدای تختم در اومده بود سوزش داشتم کمرو پاهای خیلی قوی داشت هرکی جای اون بود بیشتر از دو سه دقیقه با اون شدت نمیتونست بکنه اما علی قرار نبود خسته بشه
دم گوشم میگفت همیشه میکنمت از بدنمم تعریف میکرد
با تلمبه های علی فشار به کیرم بیشتر میومدو کشیده میشد به تخت داشتم به ارضا شدن نزدیک میشدم تقریبا ۲۵ دقیقه از سکسمون گذشته بود که داشتم میومدم به علی گفتم از روم بلند شه ابم داره میاد تخت کثیف میشه اما توجه ای نکرد به زدن ادامه داد منم بیخیال شدمو به علی گفتم توم نگه داره،علی هم همینکارو کرد چشامو بستمو بعد چند ثانیه یک ارضای شدید تجربه کردمو بی حال افتادم رو تخت در حالی که کیر علی توم بود هیچوقت اینجوری ارضا نشده بودم علی خیلی اروم دوباره شروع کرد عقب جلو کردن
از اونجا که آبم اومده بود حسم پریده بود و به علی گفتم بلند بشه از روم که بهم گفت خیلی نزدیکه ابش بیاد منم چاره ای جز تحمل کردن اون چند دقیقه نداشتم،علی دستامو آزاد کرد دوباره شروع به کردن کرد تقریبا ۲ دقیقه با شدت تموم تلمبه میزد که تموم کیرشو کرد تومو نگه داشت با یک صدا خش دار شروع کرد به اههههه گفتن تو کونم ارضا شد مثل سکس قبلیمون نبض زدن کیرشو میتونستم حس کنم چند لحظه بعد از روم بلند شد وقتی برگشتم دیدم آبش خیلی زیاده که تو کاندوم بودش منم برگشتم که علی بهم گفت برگردم قنبل کنم سوراخمو ببینه منم همینکارو کردم که گفت آرش سوراخت کامل باز شد منم سوزش داشتم دستمال برداشتم کونمو تمیز کردم.
علی هم کاندومو از کیرش که شل شده بود درآورد ملافه تخت که کثیف شده بودو عوض کرد و رفت خودشو بشوره بعدش من رفتم خودمو تمیز کردم،از دستشویی که برگشتم گفت خیلی بهش چسبیدو لذت بردش منم از این تجربه خوبی که داشتم راضی بودم یه جورایی تجربه قبلی رو شسته بود
علی هم بهم گفته بود هر وقت باز خونشون خالی شه بهم خبر میده
یکم که پیشش موندم لباسامو پوشیدم و باهاش خدافظی کردم برگشتم خونه.

ادامه دارد…

نوشته: آرش

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها