داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

اولین سکس با پسرخالم

سلام اسم من ساراست 21سالمه.اولین سکس من 17ساله بودم تو فامیل اغلب با لباس راحت میچرخیدم با شلوارکو تاپ یا بیشتر لباسای لختی. یه روز با مامانم رفتیم خونه یکی از خاله هام که یه پسر داره اسمش حمید 19سالش بود اونوقت من رفتم تو اتاق پسرخالم یه فیلم گذاشت با هم نشستیم دیدن بعده یک ساعت مامانمو خالم میخوهستن برن بیرون اومدن گفتن شماها نمیاین منم گفتم داریم فیلم نگاه میکنیم نرفتیم
تو خونه تنها شدم با پسر خالم فیلم که تموم شد سره حرف زدنو بازکردیم پسرخالم کشتی گیره ازکشتی حرف زد و تعریف کرد منم گفتم کاش میشد منم یاد میگرفتم اونم کفت کاری نداره میخوای یادت میدم یکم منو من کگردمو قبول کردم یه نیم ساعت توضیح دادو بعد پاشدیم کشتی گرفتن 4 5 دقیقه سرپاتوضیح دادو خوابوند منو زمین خودشم صاف رو کونم خوابید کم کم حس کردم یه چیز داره سفت میشه رو کونم منم سردر نمیوردم نگو کیرش رو کونم بوده یکم یکم دست میاورد جلو همه جامو میماتلید منم یه جوری میشدم حتی 2بار سینه هامو تو دستاش گرفت 5 6 بارم 4دستو پا نشستم اونم پشتم وامیستاد میمالوند کونمو یک ساعت میشد خبریم از مامانو خالم نشد
حمید گفت گرمه پاشد لباساشو در اورد با شورت شد من خجالت میکشیدم گفت توهم دربیار گرمته من گفتم نه گفت کشتی این حرفا را نداره منم لخت شدم با شورتو سوتین. وقتی با لباس زیر شدم چشماش برق میزد
یکم بعد دوباره شروع کرد کشتیو این بار وقتی زیرش میخوابیدم یه چیزه گوشتیو سفتو حس میکردم از بقله شورتم میومد لا کونم
گفتم این چیه حشری شده بود گفت کیرمه برم گردوند نشونم داد
گفتم نکن بیشعور گفت بیا دستت بگیر گفتم نمیخوام گفت لا کونت بود 2ساعته حالا بدت میاد تا اومدم به خودم بیام کیرش تو دهنم بود و داشتم لیسش میزدم اونم هوف هوف میکرد سوتینمم همونجا کشید پایین سینه هامو چنگ میزد بعد گفت دراز بکش وقتی خوابیدم شورتمو کشید پایین گفتم نکن گفت نترس چیزیت نمیشه
یکم کیرشو لاپام کرد بعد گفت دوطرف کونتو بازکن منم ازهمه جا بی خبر دوطرفه کونمو بازکردم گفت محکمتر منم تا جایی که زور داشتم کشیدم یکم تف مالی کرد سوراخمو با انگشت کرد توم درد گرفت گفتم نکن در بیار ای ای
که در اورد گفت پس بازش کن. تا باز کردم کونمو چشمتون روزه بد نبینه کیرشو که لیزم کرده بود کرد تو کونم سرشو که کونم اتیش گرفت از درد گریم گرفت میگفتم درش بیالر
میگفت صبرکن خوب میشه فقط شل کن این کونتو تا شل کردم کم کم کرد تو که داشتم از سوزش میمردم داد میزم ای ای کونم وای مامان درش بیار اون اینقدر کردتاته رفت تو کونم که حتی موهاشکمش رو کونم میخورد من گریه میکردمو ای اوخ اونم کیف میکرد میگفت اخ چه تنگسی دارم کونتو میگام کونی منم بهم برخورد گفتم زود در بیار دارم میمیرم که یهو یه فشار داد تا ته چشام داشت از حدقه میزد بیرون که تو کونم داغ شد ابش اومده بودو در اورد گفت بیا سرکیرمو بخور من گفتم نمیخوام گفت پس کونتو پاره میکنم من که کونم جر خورده بود ازترس دهنمو بازکردم خودسش کرد تو دهنم 10دقیقه هم تو دهنم بود تا ابش اومد تو دهنم بعدم شورتو سوتینمو برداشت وقتی میخواستم راه برم از درد
گشاد گشاد راه میرفتم این شد سر اغاز کونی شدنم پسرخالم از شورتو سوتینم برا کردنم استفاده میکرد که بقیشو بعد براتون میگم بای تا بعد

نوشته:‌ سارا

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها