داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

اولین ساک زدنم

سلام
این اتفاق برای دقیقا ۱۹ سال پیشه
وقتی من ۱۳ سالم بود یبار از کلاس زبان اومدم با اتوبوس برگردم خونه ، تو ایستگاه که ایستاده بودم یه مرد با یه پیکان چند بار بوق زد بعد پیاده شد گفت بیا سوار شو
من نشناختم گفتم با منی؟
گفت اره بیا
سوار جلو شدم و از وقتی سوار شدم گفت یکم برو پایین تر جوری بود که انگار دراز کشیدم
ازم پرسید منو میشناسی گفتم نه
گفت دوست باباتم
دستشو گذاشت روی رون پای چپم مالید گفت عجب پاهای قوی داری گفتم اره با بابام تو حیاط فوتبال بازی میکنیمو خیلی نگذشته بود دستشو گذاشت رو کیرمو مالید.
کیرم شق شده بود ازم پرسید چرا اینجوری شده . گفتم نمیدونم چرا اینجوری میشه
ازم خواست درش بیارم ‌ وقتی کیرمو دراوردم گرفت تو دستش گفت چقد گرمه
میخوای مال منو ببینی
من جواب ندادم
دستشو از رو کیرم ورداشت یکم رفتیم جلوتر نگه داشت
شلوارشو یکم کشید پایین کیرش یکم کلفت بود زیاد بزرگ نبود ولی کلفت بود
درش آورد باهاش بازی میکرد گفت بگیر دستت
من تا اون موقع نه کیر ادم دیگه ای دیده بودم نه دست زده بودم
دستمال کاغذی که رو داشبورد بود چند تا برداشتم با اون دستمال کاغذیا خواستم بگیرم کیرشو گفت داری چیکار میکنی دستمالا رو از دستم گرفت کیرشو داد دستم
کیرشو بازی میدادم سرمو خم کرد گفت بخورش مونده بودم چیکار کنم
دهنمو باز کردم کیرشو تمیز کرده بود وقتی کیرش دهنم بود حس جالبی داشتم
زیاد تا حلقم نمیکرد تو دهنم ، همون چند سانت اولشو میخوردم ولی لذت عجیبی داشتم ازم پرسید تا حالا کسی کونت گذاشته همونجور که کیرش دهنم بود گفتم نه، گفت بخورش اینبار دفعه بعد باهات کار دارم
موهامو گرفته بود ولی فشار نمیداد ولی کیرش خیلی داغ شده بود
خودش سرمو بالا پایین میبرد.یکم که خوردم صدای اه و اوهش زیادتر شد خیلی نگذشت که سرمو هل داد ابش اومد دستمال ورداشت و کیرشو پاک کرد
آبشو که ریخت گفت پیاده شو برو جلوتر من بیام
وقتی پیاده شدم دنده عقب گرفت و رفت
دوستان من بعد این ماجرا چند بار اون مرد رو دیدم و اگه علاقه داشتین ادامه ش رو هم میگم
الان هم شاید ۳ ۴ سال یبار کسی که قابل اعتماد باشه باهاش دوست میشم ساک میزنم بعضی وقتا هم میدم

نوشته: anpr990

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها