داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

انتقام همسایه

یه روز یه مرد تنها به واحد بغلیمون اسباب کشی کرد و صدای تلویزیونشم خیلی بلند بود و هی میرفتم بهش گیر می دادم که صداشو کم کن وگرنه به پلیس گزارشتو می دم. یه سری داشتم لباس پهن می کردم و دیدم در بالکنش بازه و داره یه زن متاهل از کس و کون جر می ده و زنه هی التماس میکرد که نکن من شوهر دارم و این مرتیکه هم سریع نوک ممه هاشو با انگشت بازی میداد و می گفت خودتم خوشت میاد جنده اگه دوست نداشتی که گزارش تجاوزتو به پلیس می دادی و به شوهرت
می گفتی نه اینکه هر سری بیای بهم بدی تو یه ترسوی مادر جنده ای هم خودتو می گام هم ننتو. منم دلم واسه زنه سوخت و دوربینمو برداشتم و وقتی لخت لخت بودن و تو پوزیشن ایستاده کس زنه رو می گایید ازش فیلم و عکس گرفتم جوری که چهره جفتشون واضح بود. با خودم گفتم فردا میرم بهش می گم که خیلی سر و صدا داری و جنده میاری و منم ازت مدرک دارم و به پلیس گزارش می دم تا بترسه و دست و از سر زنه برداره اگه یه درصد خواست منو اذیت کنه فیلم و عکسو به پلیس
میدم. شب که شد شوهرم اومد خونه و طبق معمول نشست پای تلویزیون . شوهرم خیلی بداخلاق بود و مثل جنده ها باهام رفتار می کرد نه خانومش. هیچ وقتم باهام نزدیکی نمی کنه و فقط مجبورم می کنه براش ساک بزنم و لختم می کنه و انقدر اسپنک می زنه که کونمو و سینه هام قرمز قرمز می شن و بعدشم می زنه کانال سکسی و انقدر منو از کون میگاد که از حال میرم و تو دهنم آبشو خالی میکنه و میره یه چیزی میخورد و می گیره می خوابه. من از کون حال نمی کنم و بیشتر دردم میاد و خیلی اذیت می شم. طبق معمول دوباره زد کانال سکسی ماهواره و بهم گفت بیا اینجا جنده. بهش گفتم حوصله ندارم اصلا که یهو موهامو پیچید دور دستش و گفت مگه دست خودته زن گرفتم بکنمش باهاش حال کنم و منم جیغ زدم گفتم خیلی منحرفی و بلد نیستی به من حال بدی و فقط اذیتم می کنی. یهو قاطی کرد و شروع کرد داد زدن و مجبورم کردن. منم هی می گفت آروم تر حرف بزن آبرومون رفت پیش در و همسایه. داد می زد و می گفت تو رو مثل جنده ها می کنم. درد میکشی حال میکنم توهم ارضا شو وقتی دردت میاد یا بگم رفیقام بیان دونه دونه از کس و کون جرت بدن ارضا شی من کافی نیستم برات. دیدم صداش همه جا رو برداشته از ترس همسایه بغلیمون که نشنوه گفتم باشه بکش پایین ساک بزنم برات. شروع کرد به بوسیدنم و گفت حالا شدی جنده ی خوب خودم. این سری خیلی طولانی تر باهام ور رفت و حین سکس می گفت رفیقم داره میگادت جنده. مثلا می خواست ارضام کنه و هی می گفت کونتو پاره کردم جنده. می دمت غریبه ها بکننت جنده. بعدش میگفت بگو حال میکنم جنده دارم کلی زحمت می کشم. منم مجبوری می گفتم حال می کنم. رفتیم خوابیدیم و صبح که شد شوهرم رفت سر کار و منم رفتم جلو واحد همسایمون و بهش گفتم همه کاراتو میدونم و ازت مدرک فیلم و عکس دارم و دست از سر زنه بکش وگرنه تحویلت می دم به پلیس. بعدشم از ترسم دویدم خونمون و درو بستم. همسایمون تو شوک رفته بود وقتی داشتم دوربین رو نشونش
می دادم و فقط بهم گفت فضولیش به تو نیومده برو هر غلطی میخوای بکن. ظهر شد و داشتم غذا میپختم که در بالکن رو باز کردم بوی غذا بره بیرون که یهو دیدم مرد همسایمون از پشت جلو دهنمو گرفت و گفت مدرک رو پس میدی بهم یا با همین چاقو بکشمت. منم از ترسم گفتم آره پس میدم و دوربینو دادم بهش و حافظشو خالی کرد و دوربین زد تو در کابینت و شکست. در کابینت باز شد و وسیله جنسی های شوهرم از توش ریخت بیرون. مرد همسایمون یه نگاه خنده داری به من کرد و گفت دیشب شنیدم شوهرت می خواد زیر خواب بقیه بشی و نمی تونه ارضات کنه و لابد ازین وسیله ها کمک می گیره که خوب آبت بیاد. منم جیغ زدم و گفتم برو بیرون از خونم و گزارشتو به پلیس می کنم دوباره اگه بقیه رو اذیت کنی. یهو بهم حمله کرد و گفت چه گهی می خوری ؟ منم گفتم به من دست نزن برو بیرون تا به پلیس زنگ نزدم. تا اینو گفتم یهو قاطی کرد و گفت الان بهت نشون میدم چیو باید گزارش کنی. شروع کرد از پشت سینه هامو از رو لباس مالوندن و منم جیغ می زدم و بهش می گفتم منحرف. اونم عصبی تر شد و دکمه ای تیشرتمو باز کرد و ممه هامو از رو سوتین حسابی مالید. تو گوشم می گفت برو با جزئیات گزارشش کن که چه جوری دارم میمالمشون. شروع کردم گریه کردن که بهم گفت سینه های خوشمزتو از تو سوتین بنداز بیرون که بخورمشون خوشگله. بعدشم سوتینمو داد بالا و ممه هام افتادن بیرون و نوکشونم زده بود بیرون. یکم با انگشتش نوکشونو بازی داد و بعدشم شروع کرد به خوردنشون و حین همین کار گوشیشو درآورد و گذاشت روی میز و گفت دارم فیلم میگیرم که گزارش می کنی با جزئیات براشون تعریف کنی چه طوری گاییدمت. شروع کردم التماس کردن که توروخدا فیلم نگیر من هیچیو گزارش نمی کنم اما می گفت من چیزی نمی شنوم صدات خیلی پایینه. انداختم رو میز جلوی دوربین شلوار و شورتمو کشید پایین و جلو دوربین انگشتشو کرد تو کسم و حسابی مالوندش و بعدشم هی چک میزد تو گوشم می گفت به شوهرت بگو چون نتونستی ارضام کنی به مرد همسایمون دادم. شروع کرد کسمو لیس زدن و هی می گفت الان به جوری کس خیستو می کنم که شوهرت و پلیس ها هم بعد دیدن گزارشت کستو پاره کنن. کامل که لختم کرد حسابی از کس گاییدتم و منم خیلی وقت بود که از کس نداده بودم و کلی حال کردم اما کلی هم ترسیده بودم و گریه می کردم. آخرای تلمبه زدنش بود که گفت می خوام بریزم توت حاملت کنم جنده. حالا می تونی دقیق بری گزارش کنی چون آبمو می ریزم توت. جیغ می زدم و التماس می کردم که نریزه توش . برگشت بهم گفت تو حق نداری بگی کجا بریزم چون قراره کستو با اون یکی زنه که می خواستی کمکش کنی با هم بگام و تریسام کنیم. باید حسابی براش بخوری جنده. و بعدشم آب کیرشو خالی کرد تو دهنمو و صورتم و گوشیشو برداشت و رفت. منم همونجوری ولو شدمو خوابم برد تا وقتی که شوهرم اومد. شوهرم وقتی منو تو اون وضعیت لخت و پر از آب دید اومد سمتم و گفت به کی دادی جنده میگفتی منم بیام دوتایی بکنیمت. وقتی فهمید همسایه بغلیمون گاییدتم و ازم فیلم داره ترسید و تهدیدم کرد که به خاطر آبرومون خفه شم و خواسته های همسایمونو برطرف کنم وگرنه شوهرم به همه میگه که من از اول جنده بودم و بهش خیانت می کردم. اونجا بود که از شوهرم متنفر شدم. خلاصه مرد چند روز گذشت و مرد همسایمون فهمید که به پلیس چیزی گزارش نکردم و ترسیدم و ازون به بعد هفته ای یه بار میومد و منو جلوی شوهرم می گایید و شوهرمم از دیدن گاییده شدنم لذت می برد و با کیرش ور می رفت و بعد رفتن همسایمون کونمو می گایید و آبشو می ریخت تو دهنم و می گفت حالا دیگه جنده ی واقعی شدی و جرات نداری زر بزنی و منم هر جور دلم بخواد باهات حال میکنم وشاید بعدا با فروختنت به مردای کیر کلفت پول درآوردم و بعدشم بوسم می کرد و می گفت قراره حسابی پول دارم کنی.

نوشته: زنی که جنده شد

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها