داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

امان از کاندوم چینی

سلام سلام.خوبید دوستان.اسم من شایانه و 18 سالمه و بچه ی شیرازم
میخوام داستان سکس خودمو براتون شرح بدم
داستان سکس من و پریپرستو برمیگرده ب شش ماه پیش.من با پری خانوم دوسالی میشد ک با هم فقط رابطه ی تلفنی داشتیم.و تو این مدت هر چی پری بهم میگفت بیا ببینمت من نمیرفتم چون وقتشو نداشتم و فقط وقتی ک با بچه ها تو خونه خالی پای دوسیب بودیم زنگش میزدم و برامون صدای زن جنده ها رو در میاورد و ما هم سیری با بچه ها ازش میخندیدیم.
ما همین جور با رابطه ی تلفنی با هم ادامه میدادیم و با هم کس شعرای تیلیفی میگفتیم تا این ک پری خیلی اسرار کرد ک بیا بریم مهمونیو تولد دوستم هستو از این حرفا…من هم ک تا اون موقع ندیده بودمشو کلن اهل مهمونی رفتن نبودم و نیستم بهش گفتم نمیام و هر چی اصرار کرد نرفتم و خیلی ناراحت شدو خودش تنهایی رفت
تا این ک گزشتو یکی از دوستام بهم زنگ زد @حسین@ و بهم گفت ک تا سه چهار روز خونشون خالی هستو ازم خواست ک برم پیشش و رفتم با چندتا از بچه ها نشستیم پایه قلیون دوسیبو ورق بازی کردنو…
روز اول خونه خالی با خوشی گزشتو روز دوم فقط من موندمو حسینو دوسیبم.سه چهارتا سر دوسیب کشیدیمو حوسلمون سر رفت.طبق معمول زنگ زدم ب پری تا کس شعر بگه و ما هم از بیحالی در بیایم ک بعد از کلی صدای زنای جنده رو در اوردن ازش پرسیدم نمیخوای بری خیابون و اونم گفت ک اره مگه چطور؟؟!گفتم خونه ی دوستم خالی هس اگه میخوایی منو ببینی باید بیایی اینجا.و پری خانومم ک خیلی خیلی بهم اعتماد داشت قبول کرد.و چند تا شرط برام گزاشت ک باید منم برم براش مشروبو تریاک جور کنم ک وقتی اومد بهش خوش بگزره.وقتی ک اسم تریاک رو اورد شاخم زد بیرون.چون 17سال بیشتر سن نداشت.قبلا بهم میگفت ک گاهی وقتا میکشه ولی من باور نکردم تا این ک با چشم خودم دیدم
خلاصه ادرسو براش اس کردم و پری خانوم ما ک خییلی تو این دوسال از خودش تعریف میکرد و من سگ محلش میکردم بعد از حدودا دو ساعت شد تا رسید و اومد تو خونه.اول تا از در وارد حیاط شد یه دو دقیقه ای دوتامون ب هم زل زدیم و بدون هیچ حرفی فقط ب هم نگا میکردیم و بعدش رفتیم داخل خونه و پری خانون لباساشو در اورد و با یه ساپورت مشکی و تاپ صورتی اومد نشست کنارم.وای ک عجب کون گونده ای داشت.واقعا با دیدن این صحنه پشیمون شدم ک چرا تو ایت دوسال نرفتم پیشش.کونش داشت ار دو ساپورته میومد بیرون از بس گونده بود.خلاصه بعد از نیم ساعتی ور ور کردن با پری خانوم یه ناهاری جور کردیمو باهم خوردیم و پری گفت ک پاشو بساط مشروبو جور کن و تریاک منم بیار میخوام بکشم.منم ک کیرش کرده بودم و هیچی نداشتم بزارم جلوش از ناچاری از خودش پول گرفتم و حسین رو فرستادم تا براش بگیره و بیاد.حسین اقا هم زود رفتو براش گرفتو اومد اونم نامردی نکردو نشست تا تهشو کشیدو رفت تو فضا.بعد منم ک بد جوری رفته بودم تو کف کونش دستشو گرفتم و بردمش تو اتاق و شروع کردم ب خوردن لبای نازش.آااااااااااااااااااااخخخ ک عجب مزه ای گرفته بود لباش واقعا فراموش نشدنی بود.یعد از این ک خوووب از هم لب گرفتیم اومدم سراغ سینه هاش و اول یه کم از رو سوتین سینه هاشو مالش دادم و وقتی سوتین صورتیشو در اوردم دوتا سینه ی قله ای زیرش بود ک حلش نکردم و شروع کردم ب خوردن سینه های نازش و اونم شروع کرد ب اه اه کردن.و فقط اهو ناله میکرد.یه نیم ساعتی گزشتو تا ب خودم اومدم دیدم دوتامون لخت لخت تو بغل هم اوفتادیم و ب پری گفتم ک بخواب تا از کون بگایمت چون نمیدونستم ک اوپنه و هر کار کردم نزاشتو خوابید و کس کوچولو و نازشو داد بالا و گفت بکن.منم نامردی نکردمو کاندومو کشیدم سر کله تاس ظالمو کیرمو تا خایه کردم تو کسش ک بیچاره پریم از اعماق وجود ی اهی کشیدو رو خودش نیاورد ک ننشو گایدم اخه خیییلی ناگهانی کردم توش و بد جوری دردش اومد.و چند دقیقه ای گزشتو لبامو گزاشتم رو لباشو کیرمو اروم کردم تو کسشو با دستامم سینه های نازشو میمالیدم.و فقط میگفت،ااااااااه ااااهی ای اووووف وای اخ شایان جونم خیییلی دوست دارم وااای اووووم شایان عاشقتم وای شایان ادامه بده جوووون منو جرم بده.منم ک مرتب داشتم حال میکردم و براش تلمبه میکردم .
تا متوجه شدم ک داره از شهوت میترکه و الاناس ک بترکه و تلمبه زدنمو تندتر کردمو با پری فیس تو فیس بودیم و پاهاشو حلقه زده بود دور کمرمو دستاشم تو موهام بود و حسابی داشت حال میکرد و بهم گفت ک داره ابش میاد و خودمم داشتم ارضا میشدم و کیرمم ک تا خایه تو کس نازو اتیشیش بود.یوهو دیدم ک لرزید و فهمیدم ک ازضا شد و چند لحظه بعدشم خودم ارضا شدم و چون کاندوم زده بودم خیالم راحت بود و چون از این ک فیس تو فیس بودیم و همدیگه رو بغل کرده بودیم داشتم نهایت حالو میکردم دیگه وقتی ارضا شدیم از رو پری بلند نشدم و همین جور ک پاهاش دور کمرم بود ک کیرم تو کسش خسته اوفتادم روش و دو دقیقه ای ک گزشت دیگه کیرم تو کسش خوابیده بود امان از کاندوم چینی… من کیرمو از تو کس پری کشیدم بیرون و دیدم ک کاندومه پاره شده و دو سه لیتری اب من رفته تو کس پری.پیش خورم گفتم گناه داره بهش نگم و وقتیم فهمید نشست زار زار گریه کردن ک تو حاملم کردی.از اون گریه کردن و از منم خندیدن.رفتمو زود براش قرص ضد بارداری گرفتم بهش دادم و ریدم تو دوره ی عادتش چون سه روزه بود شد هفت روزه. و بعدشم پری خانوم بلند شد رفتو دیگه خطشم عوض کردو ازش خبری نشد.چون واقعا گایدمش
دوستان خوشحال میشم نظرتونو ببینم.فدای همتون.شیرازیا پرچما بالا

نوشته: شایان

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها