داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

اتوبوس هوس 60

-هما جون هما  .. اون کس تنگتو قربون . چرا هر چی می کنمش سیر نمیشم .اووووووو ههههههههه .. دوست داری محکم تر بکنمت ; -آررررررررره ایمان جون خوشم میاد .. صداشو آورده بود پایین تر حس می کردم دوست نداره که اشکان متوجه حرفاش شه .. -دستتو بذار روی کسم .. اون بالاشو خوب فشارش بگیر ولش کن تند و تند این کارو بکن .. اووووووهههههههه خیلی خوشم میاد خیلی … یه جوری  هم کیرتو بکن توی کسم که تا چند روز  وقتی که به یادش می افتم کسم همین جور خیس شه .. منم لبامو  چسبوندم به گوش هما و گفتم تو خودت بگو که بیام سراغت و ردیفت کنم . – نههههههه .. اون وقتی دیگه اگه بریم خونه من شوهر دارم .. -حالا هر وقت مساعد بود من هستم . نمی تونی که به خودت عذاب بدی . شاید مردا بتونن یه زمانی ترک عادت کنن ولی وقتی که زن مزه سکس با یکی غیر شوهرشو چشید دیگه محاله بتونه دست بکشه .. – نههههههههه نگوووووووو نگووووووووو حس می کنم حرفات درسته ..من کیر می خوام کیرت رو بده .. هما دیگه به حرف اومده بود و من اشکانو می دیدم که فقط داره به زنش نگاه می کنه .. -اشکان جون حواست به رویا جون باشه که این تازگیها خیلی سخت ار ضا میشه و ول کن هم نیست . باید اونو حسابی بسازی . تمر کز خودت رو به هم نزن . نگران هما جون هم نباش . اون با این کیر کلفتی که من دارم خوب می تونه ار ضا شه و سر حال سر حال باشه . طوری هم اونو میگام و حالشو جا میارم که وقتی رسیدی خونه تا چند روز راحت باشی و نیازی هم نباشه به این که اونو بکنی .. اینو که گفتم داشت از حسادت می تر کید ولی دیگه زبونش بسته بود و نمی تونست حرف بزنه  . -هماااااااا هماااااااااا آدم حبفش میاد این کس گربه ای تو رو بکنه . خیلی لذت میده .. جوووووووووون .. عین کس گربه .. اینا رو بلند گفتم ولی زیر گوشش گفتم به خاطر این که شوهر بی خایه ای داری . هر وقت خواستی بیا خودم ردیفت می کنم . یادت باشه شماره موبایلمو بهت بدم .. بد جوری رفته بودم تو کف کس و کونش .. -آخخخخخخ آخخخخخخ کسسسسسم .. کیر می خواد آریا محکم تر بزن .. بزززززن بره تا تههههه تا ته .. جرم پده .. پارم کن .. -چی داری میگی کس که دیگه جر دادنی نیست .. اگه بخوای کونتو جر میدم .. -نهههههههه ..کسسسسسسم فقط کسسسسسسم کیر می خواد .. چند تا از انگشتامو گذاشتم زیر کونش تا یه قلق گیری یکنم و ببینم سوراخ کونش در چه وضعیتیه . انگار اصلا پیداش نمی شد و نمی شد اونجا رو دید . یعنی این راستی راستی سوراخ کون نداره ; خنده ام گرفته بود . بالاخره پیداش کردم . -چیکار داری می کنی ایمان جون . حواست کجاست . حالا که خیلی خوشم میاد و نزدیکه به آخراش برسم چرا این قدر حواست پرته .. -عاشق کونتم . بهم قول بده بعدش اونجا رو هم به من میدی .. -کون دادن به تو حرفی نیست . می تونم درد و عذاب رو یه جوری تحمل کنم . شایدم خوشم بیاد نمی دونم ولی اشکان جون ناراحت مبشه . -اونو ولش .. ولش کن این قدر لی لی به لالاش نذار . اصلا اهمیتی نده .. -من تا حالا صد بار بهش نه گفتم و اونم حرفمو گوش کرده… -اصلا اگه دوست داری من مثلا به زور بیفتم روت و بکنم توی کونت .. -این خوبیت نداره ولی باشه یه کاریش می  کنم اصلا با هم میریم یه مخفی گاه و تو کونمو بکن .. حالا منو ار ضام کن . محکم تر .. سینه هامو بمالون . بکن منو .. دوستت دارم . دوستت دارم .. نگاهمو به کس هما دوخته بودم و کیرمو که می کردم تا ته کسش و می کشیدم بیرون به خوبی مراقب بودم که  شکافش چه حالتی پیدا می کنه دو طرف کسش و اون قسمت بالاشو می دیدم که چه خوب باز می شد و بسته می شد مثل لبای ماهی کوچولو .. اووووووخخخخخخ .. روی کیرم خیسی هوس هما لکه های سفیدی رو درست کرده بود .. -پاهاتو باز کن هما .. روش دراز کشیدم . حالا دیگه وقت اون رسیده بود که آخرین زورمو بیارم . بی خود نبود که اشکانو عاجز کرده بود .. من با این کیر کلفتم هنوز داشتم اونو می کردم و اون طلب کیر می کرد .. لبامو گذاشتم رو لبای هما خوشگله .. می دونستم چشاشو بسته و داره با تمام وجودش کیف می کنه یه لحظه حس کردم اشکان بهمون نزدیک شده . دلش طاقت نمی گرفت . اولین باری بود که زنشو زیر کیر یکی دیگه می دید . آدم خیلی بی جنبه ای بود . خب می خواستی از اول نیای . هوس کس های غریبه ها رو داشتن همینه دیگه .. ولی باید به این فکر می کرد که یکی رو داده در عوض خیلی ها رو می تونه  داشته باشه با ها شون حال کنه …. ادامه دارد … نویسنده …. ایرانی

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها