داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

اتاق خالی و پسر خاله ی حشریه من

سلام من مهرسا هستم این اولین باره میخوام داستان بنویسم البته داستان که نه یکجور خاطره …
بنابه رسم تموم داستان هایی که توی سایت خوندم اول باید مشخصات ظاهری خودم رو بدم من از وقتی یادم میاد هم دختر پری بودم و هم بلند 173 قدم و 70 وزنم ولی اندام مناسبی داشتم سینه های خیلی بزرگ 85_80 کمی پهلو داشتم ولی چون به دوچرخه سواری خیلی علاقه داشتن باسن و رون های خوش فرم و گردی داشتم …
من یه پسر خاله که 4 سال از خودم بزرگتره دارم به اسم امیر این خاطره ای که براتون مینویسم برای پارسال هستش که من 17 سالم و پسر خالم 21 سالش بود قد بلند و اندام خوبی داشت …
ما کلا روابط خانوادگی خوبی با خانواده خالمینا داشتیم زیاد خونه ی هم میرفتیم و به خاطر علاقه ی زیاد من و پسر خالم به بازی های کامپیوتری معمولا بیشتر وقت مهمونی رو توی اتاقاموت بودیم … جلوی پسر خالم راحت بودم و اون هم رفتار خاصی انجام نمیداد که معذب بشم … خانواده ما و خالمینا شب نشینی های بی مقدمه و یکدفعه ای خونه ی هم زیاد میرفتیم یک شب که تو حموم بودم تو زمانی که من حموم بود پسر خالمینا اومدن خونمون منم سوتین با خودم نبرده بودم اتاق مادرمینا که حموم توش بود با حودم به خاطر همین لباسامو بدون سوتین پوشیدم و یک حوله هم دورم پیچیدم و رفتم اتاق خواب پیش پسر خالم طبق معمول داشت gta بازی میکرد کلی سرش غر زدم که باز بدون اجازه رفتی سر کامپیوتر من و این چیزا اونم به شوخی دستمو گرفت کشید گفت دوست داشتم که یک لحضه دیدم به نوک سینه هام که از روی لباسم بیرون زده خیره شده خیلی معذب شده بودم رفتارش یک دفعه تغیر کرد خیلی خشک و رسمی از اتاق رفت بیرون اون شب گذشت تا یک شب که ما رفتیم خونشون خونه ی پسر خالمینا دوبلکس بود البته دوبلکس که نه شبیه یک ساختمون دو طبقه بود که بالاش اتاق پسر خالم و دختر خالم بود بعد شام خانواده هامون رفتن پیاده روی زهرا خواهر امیر هم که به تازگی از شوهرش جدا شدخ بود روحیه خوبی نداشت توی حال جلوی تلوزیون طبقه پایین خوابیده بود من و امید رفتیم بالا تو اتاق امیر به بهونه ی بازی … امیر خیلی بی مقدمه رفت توی یکی از درایو هاش که پر فیلم سکسی بود گفت فقط نگاه کن یکی از فیلم هارو پلی کرد و شروع کردیم به دیدن واقعا نمیدونم من چرا نگاه میکردم ولی اون موقع اصلا مقاومتی نکردم وسطای فیلم حس کردم کسم کامل خیس شده اونم متوجه تغیر حالت چشمام شد اروم اروم دستش رو روی رونام به سمت کسم حرکت میداد واقعا حشری شده بودم فیلم که تموم شد تو چشماش با ولع خاصی نگاه کردم قبلا موقع خود ارضایی امیر رو زیاد تصور کرده بودم واسه همین دیدن چشاش تو این حالت دیوونم میکرد لبای داغشو اروم به لبام نزدیک کرد شروع کرد به خوردن گردن و لبام دستش رو هم از زیر سوتینم برد داخل … نوک سینه هامو که سفت شده بود میمالید سوتین و لباسم رو دراورد و محکم بغلم کرده بود یک لحضه ازم جدا شد و تیشرت و شلوارش رو دراورد ورم کیرش رو از روی شورت کامل میدیدم شروع کرد به باز کردن دکمه های شلوارم و از پام دراورد به دیوار تکیه داد و شروع کرد به خوردن بدنم از گردن به پایین به سینه هام که رسید مکث کرد و با شدت شروع کرد به میک زدن کم کم اهم بلند شده بود که صورتش رو برد پایین تر درست جلوی کسم … حتی تصور این که الان میخواست چی کار بکنه دیوونم میکرد شرتم رو تا وی زانوهام پاییین کشید وخوابوندتم روی تخت زبونش رو روی کسم محکم میکشید و لبه هاشو میک میزد کم کم صدام بالا تر رفته بود که دستش رو گذاشت رو دهنم که صدام پایین نره زهرا بشنوه منم شروع کردن به میکیدن انگشتاش اب کسم به شدت راه افتاده بود که ازم خواست بلند شم کیرشو اورد جلوی صورتم و ازم خواست دربیارم و بخورمش اصلا دلم نمیخواست این کارو کنم قبول نکردم خودش شورتش رو دراورد سرم رو از موهام گرفت و کیرشو چسبوند به لبام گفت مهرسای من خانومه من قول میدم بدت نیاد گفتم اخه تمیزش نکردی گفت روش که مو نداره … لطفا قبول کردم و ناشیانه شروع کردم به خوردن و لیسیدن کیرش
… خیلی هم بد نبود یعنی چیزه خاصی نبود یکم که گذشت اه و اوهش بالا رفت و یه مایعی از کیرش خارج شد ولی مقدارش کم بود گفتم ابت اومد گفت نه خانومی این تازه اولشه بلندم کرد و از پشت کیرشو گذاشت لای لپای کونم و شروع کرد به حرکت دادن لذتی برای من نداشت ولی اون داشت لذت میبرد یکم که گذشت گفت روی تخت چهار دست و پا بشین میدونستم قراره چی کار کنه ولی نمیخواستم مخالفت کنم … فقط میدونستم درد داره خیلی درد داره شروع کرد به لیسیدن کونم میگفت این کووون تا حالا کجا بود اخه کرمو از روی میزش برداشت و مالید لبه سوراخه کونم و با انگشت عقب و جلو میکرد کم کم تعداد انگشتاش بیشر شد تا به سه تا رسید بعد کیره کلفتشو گذاشت دمه سوراخه کونم و با یه فشار هل داد تو بدفعه شروع کردم به جیغ کشیدن میگفتم امیر التماست میکنم بکش بیرون گفت هییییس الان تموم میشه دیگه اروم اروم تامبه زدناش تند تر شد اشکم کامل درومده بود … داشتم میمردن از سوزش و درد که یهو کل کونم داغ شد کیرشو کشید بیرون و دراز کشید رو تخت یکم که گذشت شروع کرد به خوردن کسم همچین با ولع میخورد که بعد دو دقیقه ابم اومد … بعد اون جریان چند بار دیگه با هم سکس داشتیم تا امین چند هفته پیش که اجازه دادم پردمو بزنه اگر ازین داستان خوشتون اومد بگید تا خاطره زدن پردمم براتون تعریف کنم … گذشته از همه ی اینا واقعا بعد از این یک سال احساس میکنم عاشقشم و واقعا دوسش دارم باز هم معذرت خواهی میکنم اگر بدبود مجبور شدم اسم و نسبت فامیلی رو عوض کنم ولی جزئیات مو به مو حقیقی بود حتی الان که این داستان رو نوشتم و خاطرش برام یاداوری شد باز کل کسم خیس شده
نوشته: مهرسا

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها