داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

آغاز افتتاح کونم و منی خوردن گروهی

با سلام رضام 23 سالمه من از سن 16 سالگی علاقه به دادن داشتم ولی تو مدرسه ما هیچکس نمیدونست که یه وقت نیان ابرومو ببرن ولی تو تنهایی با خیار و این چیزا حال میکردم یه روز با رفیقم رفتیم خونمون و سر کل کل شد و اونی که کیرش از همه بلندتره به اونی که کیرش کوچیک تره باید لاپایی بزنه و کیر رفیقم 18 سانت میشد و من 15 سانت زدم زیرش نمیخواستم ابروم بره ولی مجبور شدم اخر دراز کشیدم و شلوارمو کشید پایین یه ذره با کونم بازی کرد و با کیرش نم نم لاپایی میزد و من اونجا از کیر خوشم اومد و دوست داشتم هی انجام بده و اونم انقد فیلم میدید بلد بود و چون نمیخواستم پروو شه گفتم بسه دیگه بلند شو و اون گفت کیرمو بکن تو دهنت و اگه نکنی میگم و اگه بکنی نمیگم به کسی و بدم نیومد تست کنم یه بار کردم تا ته تو دهنم و بعدشم تف کردم آب دهنمو گفتم بفهمم به کسی گفتی جرت میدم ولی بهم حال داد و مزش تو دهنم بود
تا اینکه دبیرستان تموم شدو و منم دیگه عاشق دادن شدم و حسابی با چیزای گنده تر با کونم ور میرفتم بعدم خیلی به کونم میرسیدم مثلا باید ژل لیز کننده بزنم موقع حال کردن بعد کارم باید تنگ کننده بزنم و…اینم بگم چون باشگاه میرفتم به کونم فرم اساسی داده بودم و نرم ژله ای بود کونم مث یه دختر و چون حسابی فکر میکردم پورن استارم رفته بودم لیزر و تمام موهای کونمو لیزر کردم و پوستم سفید سفید بود قشنگ شبیه پورن استارا شده بود کونم یه اسپنک میزدم سرخ سرخ می شد دیگه انقد پورن دیده بودم واسه خیار مثل کیر ساک میزدم و یه بارم ابمو ریختم رو خیار و لیس زدم مزش خوب بود ولی بو میداد و بدم اومد سریع تف کردم
من از زنانه پوشی بدم میومد و حس بدی بهم دست میداد چون به جنس مخالفم حس داشتم چند باری دختر هم کرده بودم تا اینکه زد و این شلوار چرما(لاتکس) مد شد من واقعا با دیدن اینا حشری میشدم از اونورم جایی تو خونه ما نبود که بتونم بخرمو قایم کنم همش میگفتم من اگه اینو بپوشم باید حسابی کونمو باز باز کنم و بدم و واقعا دیوونه میشدم وقتی کسی اینو میپوشید یه روز دلمو زدم به دریا گفتم میخرم اگه گیر دادن تهش میگم برا رلم خریدم یه روز قرار شد برم خونه رفیقم برا جزوه دادن دانشگاه میدونستم اون گی بود چون همیشه تو دانشگاه از کونم تعریف میکرد و میگفت این کون کردن داره و من هی دری وری میگفتم بهش تا زد و گفتم دلو میزنم به دریا یا دانشگاه ابروم میره یا نه شلوار لاتکسو پوشیدم زیرش شورت نپوشیدم روش یه اسلش پوشیدم و یه ماسک سیاه زدم صورتمو رفتم با اسنپ اوناهم خونشون کسی نبود رفتیم خونشون و من استرس داشتم چیکار کنم من اسلشمو در اوردم یهو چشمش خورد به شلوار منو گفت کونی که خارش میکند خودش سفارش میکند و نم نم هی دست میکشید رو کونم و قربون صدقه کونم میرفت بهش گفتم بفهمم کسی دانشگاه فهمیده جرت میدم و گفت باشه دیگه به خودم گفتم من یه پورن استارم باید مث اونا رفتار کنم از رو شلوار کیرشو میمالیدم ولی استرسم داشتم چون بعد سه سال دوباره دارم کیر میبینم نم نم زیپ شلوارشو باز کردم و اروم مالیدم بلند شدم و با کونم رو کیرش بازی میکردم که تحریک بشه دیگه حسابی داغ بود منم صورتم گل انداخت گفت بخور گفتم من چندشم میشه گفت الان بر میگردم رفت و وقتی اومد دیدم چشم بند اورده گفت اینو بزن و بخور من اروم شدم اولاش با استرس کردم تو دهنم ولی نم نم حال داد بهمو تمام چیزایی که دیدم رو کیرش با دهنم اجرا کردم دیگه کیرش برام لذت بخش بود دیگه منو بلند کرد و یه زره با کونم ور رفت بعدش خابوند رو تخت و شلوارمو تا زانو اورد پایین اروم و هی با سوراخم ور میرفت و میگفت سفید ترین کون دنیا رو داری رفتم از تو کیفم یه ژل لوبریکانت ورداشتم و زدم به سوراخم چون گفتم از تف بدم میاد یه کاندومم کشید رو کیرش و اروم کرد تو کونم فکر کرد بار اولمه نمیدونست من حسابی کونم با بادمجونو اینا باز شده دید نه راحت میره تو گفت ای کلک رو نکرده بودی منم میترسیدم دیگه نم نم کرد تو کونمو تلمبه هاش بیشتر شد و من واقعی داشتم لذت میبردم حسابی داغ داغ بودم دوست داشتم زمان وایسه فقط از زیرش نیام بیرون کاندومو کشید از کیرش کیرشو کرد تو دهنم خودش دیگه داشت عقب جلو میکرد و من نمیدونستم ابش داره میاد گفتم عادیه دیگه یهو دیدم کیرشو کرد ته گلوم و آب داغش خالی شد تو گلوم و من گلوم سوخت بلند شدم کلی فش دادم بهش و اینا گفت من عادتمه باید ابمو یکی بخوره اینا اب این خیلی خوشمزه بود و دیگه حسابی هم عاشق اب کیرخوردن شدم و کون دادم بعدشم خودمو شستم شلوارمو پوشیدم رفتم خونه و همش تو راه به سوراخم که باز دلش میخواست و دهنم که بوی ابش تو گلوم

بود فکر میکردم دوباره داستان گذشت و تا اینکه دیگه من اصن به جز کیر با چیز دیگه ای حال نمیکردم باید آبشونو خالی میکردن دهنم پول میدادم به دو جنسه ها میومدن میکردن منو بچه محلا میکردن منو دیگه میدونستن رضا لاتکس کیه چون بدون لاتکس نمیرفتم بدم
تا اینکه زد و گفتم میخوام گروهی امتحان کنم حسابی به کونم رسیده بودم حسابی گشاد بود میخواستم چند تا کیر توم باشه و این یکی از علاقه هام بود به چند نفر گفتم گفتن نه تا اینکه زدو یکی از رفیقام 4 تا رفیقاش گی بودن و به من گفت میخوای تست کنی بهشون بدی گفتم آره سریع رفتم دستشویی خودمو تخلیه کردم یه لباس چرم پوشیدم با شلوار لاتکس شلوارمم روغن زدم حسابی براق شه یه کفش قرمز پاشنه بلندم پوشیدم دیگه حرفه ای بودم تو دادن یه بات پلاگ هم تو کونم گذاشته بودم که جا باز کنه فرشم جمع کردم که اگ ابشون اومد رو فرش نریزن
چندتا پورن گروهی دیدم و اماده شدم طرفای ساعت ده شب بود اونا اومدن خونمون دیدم 4 تا پسر لاغر ماغر ولی کیر کلفت اومدن به هرکدوم یه شربت دادم یه طوری هم راه میرفتم با این کفش حسابی همه تحریک میشدن شرایطمو گفتم ولی همه تو کف بودن و اصن گوش نمیدادن یهو دیدم یکی منو کشوند طرف کیر خودش و من با کیرش از رو شلوار بازی کردم همشون بلند شدن و دیگه نم نم دورم جمع شدن و یکی با کونم ور میرفت یکی دستمو گرفت رو کیرش بمالم و دیگه هرکی یه طوری با من مشغول بود تا اینکه زانو زدم براشون و گفتم در بیارید همشون در اوردن و من حسابی لذت میبردم کیر همشونو میخوردم با ولع دیگه همه لباسم اب دهنی و تفی شده بود میریخت رو شلوارم برا همشونو میخوردم تا اینکه فکم درد گرفت بعد یه ربع گفتم بیاید بکنید یکی که خیلی وحشی بود اومد و شلوارمو جر داد من گفتم چته حیوون چرا جر دادی گفت یکی برات میخرم قشنگ مشخص بود رو هوا بود تا کون سفیدمو دیدن اسپنکایی که میزدن حسابی کونمو سرخ کردن بعد بات پلاگو از کونم در اورد و یه زره ژلی که رو میز گذاشته بودمو ورداشت و زد و منو بلند کردن انداختن رو تخت گفتم من فرشو جمع کردم اونجا باید این کارو بکنید دیگه حرفامو گوش نمیدادن کار خودشونو میکردن انداختنم رو تخت اومد کاندوم کشید و نم نم کیرشو کرد تو کونم اون یکی کرد تو دهنم اون یکی داد دستم اون یکی هم داد این یکی دستم حالا شدت تلمبه ها تو دهنم و کونم دیگه امونمو بریده بود و حسابی داشتم از لذت ارضا میشدم و بر خلاف شلوارم لباسم سالم گذاشتن ولی پر تف و اب دهن بود روش تا اینکه گفتم یکی بخابه بشینم رو کیرش سواری کنم یکی خابید دوتا دیگه هم بغلش که کیر اونا هم بخورم و ور برم همه هم تاخیری زده بودن دیدم یکیشون بیکار نشسته و منتظره نوبتش بشه گفتم بیا تو پشت من من خم میشم تو از پشت بکن تو کونم که دوتا کیر بره تو کونم تا حالا امتحان نکرده بودم اولین بارم بود انقد درد داشت دیگه نفسم بند اومده بود ولی اونا بی توجه به ناله های من کارشونو میکردن منم میدونستم چطوری ناله کنم تحریک بیشتربشن میکردم دیگه حسابی دوتا کیر تو دهنم بود دوتا کیر تو کونم من حالت داگی خیلی دوست دارم داگی شدم یکی خابید که قشنگ کیرشو تو دهنم کردم بقیه به نوبت میومدن داگی منو میکردن دیگه شدت تلمبه ها اتاقو ورداشته بود و تخت و لباسم پر ابو تفو اینا بود دیگه اینا هم داغ بودن منم داغ بودم ولی خسته شده بودم چهل دقیقه به چهار نفر داشتم میدادم گفتم بسه بیای ساک بزنم براتون یه نفر هنوز داشت حال میکرد گفت من فعلا ابم نمیاد نشست زیرم و منم اول کیرشونو تمیز کردم با دستمال بعد پورن استاری برا همشوون خوردم و یکی از تراژدیم این بود تو دهنم اب همشون باشه بعد قورت بدم برا همین لیوان آوردم آب همشونو خوردم ریخت تو لیوان نفر آخرم بلند شد دیگه آبش داشت میومد سریع بلند شد از زیرم ابشو ریخت تو لیوان دماغمو گرفت و گفت بخور و من همشو سریع خوردم بعدم تشکر کردن ازمو پول شلوارو دادن و رفتن و من موندم یه کون گشاد و یه تخت کثیف و لذت عالی …
امیدوارم راضی باشید
خاطره زیاد دارم بقیشم سایت بزاره میزارم

نوشته: رضا لاتکسی

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها